Mauricius (Mauritius): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Poměrně bohatý ostrovní stát v Indickém oceánu...

ÚvodMauricius
Země:

Mauricius
Mauritius

Dějiny:

Ačkoliv je známo, že arabské a Malajština námořníci již ve 10. století, Mauricius poprvé prozkoumány v Portugalské v 16. století a následně likvidovat prostřednictvím nizozemské - kdo je pojmenován na počest knížete Maurits van Nassau - v 17. století. Francouzské převzal kontrolu v 1715, který vychází z ostrova do důležitou námořní základnou dohlížejícímu indickooceánské obchodu a vytvoření pěstěném ekonomika cukrové třtiny. Britská podmanil ostrov v 1810, během napoleonských válek. Mauricius zůstal strategicky významné britské námořní základně a později je letecký stanici, hrají důležitou roli během druhé světové války na anti-ponorka a konvoj provozu, stejně jako sběr signálů inteligence. Nezávislost na Velké Británii bylo dosaženo v roce 1968. A stabilní demokracií s pravidelnými svobodnými volbami a pozitivní stav dodržování lidských práv, země přilákala značné zahraniční investice a získal jeden z Africas nejvyšší příjmy na hlavu. Nedávné špatné počasí, klesající ceny cukru, a snižující se textilní a oděvní výroby, se zpomalil hospodářský růst, což vede k určité protesty přes životní úrovně v Kreolské komunity.

GeografieMauricius
Umístění:

Jižní Afrika, ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru

Zeměpisné souřadnice:

20°17´ jižní zeměpisné šířky, 57°33´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Svět

Zobrazit mapu státu: Mauricius :
Rozloha:

celkem: 2040 čtv. km
pevnina: 2030 čtv. km
voda: 10 čtv. km

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

téměř 11 krát velikost Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

177 km

Námořní nároky:

měřeno od tvrdil archipelagic rovně základních
Teritoriálního moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíMauricius
Podnebí:

tropické, ve znění southeast winds obchod, teplé a suché zimy (květen až listopad), horké, vlhké, vlhké léto (listopad až květen)

Povrch:

malé pobřežní holý diskontinuální stoupá do hor zakázáno obklopovat centrální plató

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mont horolezecká skoba 828 m

Přírodní zdroje:

orné půdy, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 49,02%
trvalých kultur: 2,94%
ostatní: 48,04% (2005)

Zavlažovaná půda:

220 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

2,2 km3 (2001)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,61 km3/ rok (25% / 14% / 60%)
Na jednoho obyvatele: 488 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

cyklóny (listopad až duben), téměř úplně obklopen útesy, které mohou představovat nebezpečí námořní

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování vody, degradaci korálové útesy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: Antarktida-mořských zdrojů, biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změna životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Hlavní ostrov, z které země pochází její název, je sopečného původu a je téměř zcela obklopen korálové útesy; domů na trdlo, velký pták neschopný letu spojených s holuby, jezdících na vymírání na konci 17. století prostřednictvím Kombinace myslivost a zavedení dravých druhů

ObyvatelstvoMauricius
Obyvatelstvo:

1274189 (červenec 2008)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23% (muži 148573 / ženy 143859)
15-64 let: 70,1% (muži 443968 / ženy 449670)
65 let a více: 6,9% (muži 35269 / ženy 52850) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 31,5 let
Muži: 30,6 let
Ženy: 32,3 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0,8% (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.64 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,55 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.09 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,05 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,67 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 12,56 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 14,94 úmrtí na 1 000 živě narozených
žen: 10.06 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 73,75 let
Muži: 70,28 let
Ženy: 77,4 let (2008)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,83 narozených dětí na 1 ženu (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

700 (2001)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2001)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: mauricijským (y)
Přívlastek: mauricijským

Etnické skupiny:

Indo-mauricijským 68%, 27% Kreolské, čínsko-mauricijským 3%, francouzsko-mauricijským 2%

Náboženství:

Hinduistické 48%, římští katolíci 23,6%, muslimské 16,6%, ostatní křesťanské 8,6%, ostatní 2,5%, nespecifikované 0,3%, žádné 0,4% (2000 sčítání lidu)

Jazyky:

Kreolské 80,5%, Bhojpuri 12,1%, francouzské 3,4%, angličtina (úřední; mluví méně než 1% populace), dalších 3,7%, nespecifikované 0,3% (2000 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 84,4%
Muži:88.4%
Ženy: 80,5% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 14 let
Muži:14 let
Ženy: 13 let (2005)

Školství - výdaje:

3,9% HDP (2006)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMauricius
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Mauricius
krátká forma: Mauricius
místní dlouhá forma: Republika Mauricius
místní krátká forma: Mauricius

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Port Louis
Zeměpisné souřadnice: 20 09 S, 57 29 E
časový rozdíl: UTC +4 (9 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Mauricius :
Administrativní rozdělení:

9 distriktů a 3 závislostí *; Agalega ostrovy *, Black River, Cargados Carajos Shoals *, Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines Wilhems, Port Louis, Riviere du rempart, Rodrigues *, Savanne

Zobrazit všechna města státu: Mauricius :
Nezávislost:

12. březen 1968 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 12. března (1968)

Ústava:

12. března 1968; změněna 12. března 1992

Právní systém:

založen na francouzském občanském právu systém s prvky anglické zvykové právo v určitých oblastech; přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Sire Anerood Jugnauth (od 7. října 2003), Vice President Abdool Raouf BUNDHUN (od 25. února 2002)
předsedy vlády: ministerský Navinchandra RAMGOOLAM (od 5. července 2005)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem na doporučení premiéra
volby: prezident a Vice President zvolen do Národního shromáždění na dobu pěti-leté podmínky (nárok na druhé funkční období); posledních volbách konat 19. září 2008 (další, které se budou konat v roce 2013), premiér a místopředseda vlády jmenuje prezident, odpovědný do Národního shromáždění
volební výsledky: Sir Anerood Jugnauth opětovně zvolen prezidentem jednomyslným hlasováním; procent hlasů v Národním shromáždění - žádné údaje%

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním (70 míst, 62 členů volených lidovým hlasováním 8 jmenuje volební komisi, aby zastoupení jednotlivých národnostních menšin, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední konané dne 3. července 2005 (další, které se budou konat v roce 2010)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel party - AS 38, MSM / MMM 22, OPR 2; jmenovaných míst - AS 4, MSM / MMM 2, OPR 2

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance Sociale nebo AS [Navinchandra RAMGOOLAM] (vládní koalice - zahrnuje MLD, MMSM, MR, MSD, PMXD); mauricijským Labour Party nebo MLP [Navinchandra RAMGOOLAM]; mauricijským militantní hnutí nebo MMM [Paul BERENGER]; mauricijským socialistické militantní hnutí nebo MMSM [Madan DULLOO]; militantní socialistické hnutí či MSM [Pravind JUGžádné údajeUTH]; Mouvement Republicain nebo MR [Jayarama VALAYDEN]; Parti Mauricien Xavier Duval nebo PMXD [Xavier Luc Duval]; Rodrigues hnutí nebo MR [Joseph (Nicholas) Von obvykle]; Rodrigues národů nebo Organizace OPR [Serge CLAIR]

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: různé odbory

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, COMESA, CPLP (spolupracovníka), FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC , Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, PCA, SAARC (pozorovatel), SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Keerteecoomar RUHEE
adresa: 4301 Connecticut Avenue, NW, Suite 441, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 244-1491, 1492
FAX: [1] (202) 966-0983

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Cesar Cabrera
velvyslanectví: 4. patro, Rogers House, John Kennedy Street, Port Louis
poštovní adresa: mezinárodní mail: PO Box 544, Port Louis, USA mail: Americké velvyslanectví, Port Louis, US Department of State, Washington, DC 20521-2450
Telefon: [230] 202-4400
FAX: [230] 208-9534

Vlajka - popis:

čtyři stejné horizontální lotříky červená (top), modré, žluté a zelené

EkonomikaMauricius
Ekonomický přehled:

Od získání nezávislosti v roce 1968, Mauricius vyvinulo z nízké-výnosy, zemědělsky ekonomice založené na střední příjem-diverzifikován hospodářství s rostoucí průmyslové, finanční a turistických oblastech. Pro většinu z období, roční růst byl v pořadí 5% až 6%. Tento úspěch byl odráží ve spravedlivější rozdělení příjmů, vyšší průměrná délka života, kojenecká úmrtnost snížila, a moc-lepší infrastruktury. Ekonomika se opírá o cukru, cestovní ruch, textilní a oděvní, a finanční služby, a rozšiřuje na zpracování ryb, informačních a komunikačních technologií, a pohostinnost a rozvoje nemovitostí. Cukrová třtina pěstuje na asi 90% celkové plochy zemědělské půdy a představuje 15% příjmů z vývozu. Vládní strategie rozvoje centra na vytvoření vertikální a horizontální uskupení vývoj v těchto odvětvích. Mauricius přilákala více než 32.000 pobřežní subjekty, řada zaměřená na obchod v Indii, Jižní Africe a Číně. Investice do bankovního sektoru sám dosáhl více než 1 miliarda dolarů. Mauricius, s jejím silným textilním odvětví, byl dobře připraven využít pro Afriku růstu a příležitostech zákona (agoa).

HDP (v paritě kupní síly):

$ 15,75 mld. (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

8,128 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

5,8% (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 12.400 (2008)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 4,5%
Průmysl: 24,9%
Služby: 70.6% (2008)

Pracovní síly:

584.000 (2008)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství a rybolovu, 9%, stavebnictví a průmysl 30%, doprava a komunikace 7%, obchod, restaurace, hotely 22%, finance 6%, ostatní služby 25% (2007)

Míra nezaměstnanosti:

8% (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

39 (2006)

Investice (hrubé):

27,1% HDP (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,866 miliardy dolarů
Výdaje: 2,243 miliardy amerických dolarů, včetně kapitálových výdajů ve výši $ žádné údaje (2008)

Státní dluh:

57,2% HDP (2008)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

10,1% (2008)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

21,87% (k 31. prosinci 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,673 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 6,759 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 8,582 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

cukrová třtina, čaj, kukuřice, brambory, banány, luštěniny, dobytek, kozy, ryby

Průmysl:

zpracování potravin (převážně cukr frézování), textil, oděvy, hornictví, chemie, kovové výrobky, dopravní zařízení, strojní neelektrický, turistika

Elektřina - výroba:

2,321 mld. kWh (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

2,058 mld. kWh (2006)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

22.450 barelů / den (2006)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 5,666 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2006)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

23.650 barelů / den (2006)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledna 2006)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 982 mil. (2008)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

2,36 miliard dolarů (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oděvy a textil, cukr, řezané květiny, melasa, ryby

Export - partneři:

Velká Británie 35,1%, Francie 14,4%, USA 7,7%, Madagaskar 6,3%, Itálie 5.8% (2007)

Import:

4,503 mld. dolarů (2008)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

průmyslového zboží, kapitálové vybavení, potraviny, ropné produkty, chemické látky

Import - partneři:

Indie 21.2%, Čína 11.4%, Francie 10,7%, Jižní Afrika 7,4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,909 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 2,55 mld. (31. prosince 2008)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Mauricijských rupií (MUR) na americký dolar - 27,973 (2008), 31,798 (2007), 31,656 (2006), 29,496 (2005), 27,499 (2004)

Komunikace / internetMauricius
Telefony - pevné linky:

357.300 (2006)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

936.000 (2007)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: malý systém s dobrou službu
domácí: monopol nad pevnou-line služby ukončena v roce 2005, pevné-line teledensity zhruba 30 100 osob; mobilní-buněčné služeb zahájila v roce 1989 s teledensity v roce 2007 dosáhl 75 100 osob
International: kód země - 230; přistávací místo pro bezpečné ponorka kabel, který zajišťuje spojení do Asie a Jižní Afriky, kde se napojuje na SAT-3/WASC podmořský kabel, který zajišťuje další odkazy na částech východní Afriky a Evropy; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Indický oceán), nové mikrovlnné propojení na Reunion, HF radiotelefonní spojení s několika zeměmi

Rozhlasové stanice:

AM 4, FM 9, krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

2 (plus několik opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.mu

Internet - host:

9.609 (2008)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

340.000 (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMauricius
Letiště:

5 (2007)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
Nad 3047 m: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 3
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 2028 km
silnice: 2028 km (zahrnuje 75 km rychlostních silnic) (2007)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkové hodnocení: 3
podle typu: cestující / náklad 2, chlazený nákladu 1 (2008)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Port Louis

ObranaMauricius
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; státních policejních sil, zvláštní Mobile Force, Národní Pobřežní stráž (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 341018 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 11089
ženy: 10.843 (2008)

Výdaje na obranu:

0,3% HDP (2006)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMauricius
Mezinárodní spory:

Mauricius tvrdí Chagos Archipelago (UK-podáván Britské území v Indickém oceánu) a jeho bývalých obyvatel, kteří mají bydliště hlavně na Mauriciu, tvrdí Francouzsko-podávány Tromelin Island


Zobrazit všechny obrázky: Mauricius

Diskuze k článku: Mauricius

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mauricius Příspěvek k článku: Mauricius Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mauricius
 Poradna k článku Mauricius
Diskuze k článku: Mauricius
 Diskuze k článku Mauricius
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mauricius
Mauricius


Mauricius
Mauricius


Mauricius
Mauricius


Mauricius
Mauricius


Mauricius
Mauricius


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Mauricius , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vincenc, zítra Anastázie