Mayotte (Mayotte): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mayotte je francouzské zámořské území

ÚvodMayotte
Země:

Mayotte
Mayotte

Dějiny:

Mayotte byla postoupena Francie spolu s ostatními ostrovy Komorami skupina v 1843. Byl to jediný ostrov v souostroví, které hlasovaly v roce 1974 zachovat jeho propojení s Francií a vzdát nezávislosti.

GeografieMayotte
Umístění:

Jižním Indickém oceánu, ostrov v Mosambiku průlivu, asi v polovině cesty mezi severní Madagaskar a severní Mosambik

Zeměpisné souřadnice:

12°50´ jižní zeměpisné šířky, 45°10´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Mayotte :
Rozloha:

celkem: 374 čtv. km
pevnina: 374 čtv. km
voda: 0 čtv. km

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než dvojnásobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

185,2 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíMayotte
Podnebí:

tropické, mořské, horké, vlhké, období dešťů, během severovýchodní monzun (listopad až květen), sucho v sezóně chladnější (květen až listopad)

Povrch:

Obecně zvlněné, s hlubokou roklí a starověké sopečné vrcholy

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Benara 660 m

Přírodní zdroje:

Zanedb

Využíváná půda:

orná půda: žádné údaje%
trvalých kultur: žádné údaje%
ostatní: žádné údaje%

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

cyklony během období dešťů

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Geografie - poznámka:

část Comoro Archipelago (18 ostrovů)

ObyvatelstvoMayotte
Obyvatelstvo:

216.306 (červenec 2008)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 45,5% (49.521 muži / ženy 48996)
15-64 let: 52,7% (muži 61267 / ženy 52641)
65 let a více: 1,8% (muži 1971 / ženy 1910) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 17,2 let
Muži: 18,1 let
Ženy: 16,2 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

3.465% (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

39.79 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,36 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.22 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,03 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 1,16 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 1,03 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,09 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 57,88 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 63,59 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 52 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 62,54 let
Muži: 60,3 let
Ženy: 64.85 let (2008)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,6 narozených dětí na 1 ženu (2008)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Mahorais (singulární a množné číslo)
Přídavné jméno: Mahoran

Etnické skupiny:

žádné údaje

Náboženství:

97% muslimské, křesťanské (většinou římští katolíci) 3%

Jazyky:

Mahorian (a svahilského dialekt), francouzština (úřední jazyk) mluví 35% obyvatel

Gramotnost:

žádné údaje

Závislost:

resortního kolektivnost Francie

Školství - výdaje:

žádné údaje

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMayotte
Země - jméno:

dlouhá forma: Územní kolektivnost Mayotte
krátká forma: Mayotte

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

Název: Mamoudzou
Zeměpisné souřadnice: 12 46 S, 45 13 E
časový rozdíl: UTC +3 (8 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Mayotte :
Administrativní rozdělení:

žádný (teritoriální zámořské kolektivnost Francie)

Zobrazit všechna města státu: Mayotte :
Nezávislost:

žádný (teritoriální zámořské kolektivnost Francie)

Národní svátek:

Den pádu Bastily 14. července (1789)

Ústava:

4. říjen 1958 (Francouzská ústava)

Právní systém:

právních Francie, případně použije

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Nicolas Sarkozy (od 16. května 2007), zastoupená prefekt Denis ROBIN (od 28. července 2008)
hlava vlády: Prezident generální rady Ahmed Attoumani DOUCHIžádné údaje (od března 2008)
Kabinet: žádné údaje
volby: francouzský prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období; prefektem jmenován francouzským prezidentem na doporučení francouzského ministerstva vnitra; president generální rady zvoleni členové generální rady na dobu šesti-leté horizontu; příštích volbách, které se budou konat v 2010

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Generální rady nebo Conseil Obecné (19 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit tři-rok podmínek)
voleb: poslední konat 9. a 16. března 2008 (příští, který se bude konat v roce 2011)
volební výsledky: procento hlasů stranou - Na; sedadel stranu - UMP 8, Diverse Právo 4, 4 nezávislé, občanská hnutí a republika 1, demokratické hnutí 1, Diverse Ponechán 1;

Soudní moc:

Nejvyšší soud Supérieur dAppel

Politické strany a jejich vůdci:

Demokratická fronta nebo FD [Youssouf Moussa]; Mahoran lidového hnutí nebo MPM [Ahmed MADI]; federace Mahorans nebo UMP-RPR [Mansour KAMARDINE]; sil v rally a Aliance pro demokracii nebo FRAP, hnutí za oddělení Status Mayotte nebo MDM [Mouhoutar Salim]; Obnovené komunistické strany Mayotte nebo MRC [Omar Simba]; Socialistické strany nebo PS [Ibrahim ABUBACAR] (místní pobočka francouzské Parti Socialiste), Unie pro francouzskou demokracii UDF nebo [Henri Jean-Baptiste]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

InOC, UPU, WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (teritoriální zámořské kolektivnost Francie)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (teritoriální zámořské kolektivnost Francie)

Vlajka - popis:

neoficiální, místní vlajkou erb Mayotte zaměřený na bílém poli, nad níž název ostrova je uveden v červené velkými písmeny; hlavní prvky erb, obklopený z obou stran pomocí Seahorse, objeví nad přejděte s mottem RA HACHIRI (Jsme ostražití); jedinou oficiální vlajka je národní vlajkou Francie

EkonomikaMayotte
Ekonomický přehled:

Hospodářská činnost je založena především na zemědělství, včetně rybolovu a chovu hospodářských zvířat zvyšovat. Mayotte není samo-dostatečný a musí dovážet velkou část svých potravin požadavků, především z Francie. Ekonomika a budoucím vývoji na ostrově, jsou silně závislé na francouzské finanční pomoc, která je důležitým doplňkem k HDP. Mayottes vzdáleného místa je překážkou pro rozvoj cestovního ruchu.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 953,6 mil. (2005)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 4900 (2005)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

44.560 (2002)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

25,4% (2005)

28 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

výnosy: $ 420 mil.
výdaje: $ 394 mil. (2005)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1,7% (2005)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

vanilka, ylang-ylang (parfém essence), káva, kopra, ryby, zvířata

Průmysl:

nově vytvořené humr a krevety průmyslu, stavebnictví

Elektřina - výroba:

žádné údaje kWh

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

139,2 milionů kWh (2005)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

6,5 milionu dolarů (2005)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ylang-ylang (parfém essence), vanilka, kopra, kokosové ořechy, káva, skořice

Import:

$ 341 mil. FOB;

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, strojů a zařízení, dopravní zařízení, kovy, chemikálie

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetMayotte
Telefony - pevné linky:

10.000 (2002)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

48.100 (2005)

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: malý systém spravuje francouzského departementu pošt a telekomunikací
Domácí: žádné údaje
International: kód země - 262; mikrovlná relé rádio a HF radiotelefonní komunikace Komory

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 5, krátkovlnný 0 (2001)

Televizní stanice:

3 (2001)

Internet - kód země:

.yt

Internet - host:

1 (2008)

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

žádné údaje

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMayotte
Letiště:

1 (2007)

231 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Přístavy a terminály:

Dzaoudzi

ObranaMayotte
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2407
ženy: 2401 (2008)

Obrana - poznámka:

obrana je odpovědností Francie; malý kontingent francouzských sil umístěných na ostrově

RůznéMayotte

Zobrazit všechny obrázky: Mayotte

Diskuze k článku: Mayotte

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mayotte Příspěvek k článku: Mayotte Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mayotte
 Poradna k článku Mayotte
Diskuze k článku: Mayotte
 Diskuze k článku Mayotte
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mayotte
Mayotte


Mayotte
Mayotte


Mayotte
Mayotte


Mayotte
Mayotte


Fotogalerie (4)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Mayotte, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vincenc, zítra Anastázie