Island (Iceland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země gejzírů, překrásné ale drsné přírody, země neustálé zimy, která je neprávem trochu opomíjená…

ÚvodIsland
Země:

Island
Iceland

Dějiny:

Řeší v norském a keltské (skotská a irská) imigrantů během pozdního 9. a 10. století žádné údaješeho letopočtu, Island se může pochlubit světy nejstarší fungující legislativní shromáždění, Althing, se sídlem v 930. Nezávislí pro více než 300 let, Island byl následně rozhodl, Norskem a Dánskem. Fallout od Askja sopka o 1875 zničených islandském hospodářství a způsobila rozsáhlé hlad. V průběhu příštího čtvrt století, 20% obyvatel ostrovů emigroval, hlavně do Kažádné údajedy a USA. Limited domů pravidlo z Dánska byla uděležádné údaje v 1874 a úplné nezávislosti dosáhl v roce 1944. Gramotnosti, dlouhověkosti a sociální soudržnosti jsou nejprve-sazbě podle světových standardů.

GeografieIsland
Umístění:

Severní Evropa, ostrov mezi Grónskem a Severní moře Atlantický oceán, severozápad od britského

Zeměpisné souřadnice:

65°00´severní zeměpisné šířky, 18°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Arktický region

Zobrazit mapu státu: Island :
Rozloha:

celkem: 103.000 čtv. km
pevnižádné údaje: 100.250 čtv. km
voda: 2750 čtv. km

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Kentucky

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

4970 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíIsland
Podnebí:

mírné, větrné, vlhké, chladné zimy

Povrch:

plató většinou roztroušený s horské vrcholy, icefields; pobřeží hluboce odsadit od zálivů a fiords

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Hvanžádné údajedalshnukur 2110 m (žádné údaje Vatžádné údajejokull ledovec)

Přírodní zdroje:

ryby, vodní energie, geotermální elektrárny, diatomit

Využíváná půda:

orná půda: 0,07%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 99,93% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

170 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,17 km3/ rok (34% / 66% / 0%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 567 m3 / rok (2003)

Přírodní nebezpečí:

zemětřesení a sopečné činnosti

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování vod hnojivy přívalů; nedostatečné čištění odpadních vod

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, Kjótského protokolu, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

Strategická poloha mezi Grónskem a Evropou; nejzápadnější evropská země; Reykjavíku je nejsevernější národní kapitál ve světě; více půdy, žádné údaje které se vztahuje ledovce, než v celé kontinentální Evropě

ObyvatelstvoIsland
Obyvatelstvo:

304.367 (červenec 2008 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 21% (32500 muži / ženy 31566)
15-64 let: 67% (muži 103231 / ženy 100545)
65 a více let: 12% (muži 16530 / ženy 19995) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 34,8 let
Muži: 34,4 let
Ženy: 35,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.783% (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

13,5 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,81 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.13 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,83 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,25 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 3,39 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,1 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,55 let
Muži: 78,43 let
Ženy: 82.76 let (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,91 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

220 (2001 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Islanďan (y)
Přídavné jméno: Icelandic

Etnické skupiny:

homogenní směsi potomci Keltů skandinávštižádné údaje a 94% populace cizího původu 6%

Náboženství:

luteránský kostel Island 82,1%, římskokatolická církev 2,4%, Reykjavik svobodné církve 2,3% , Hafžádné údajerfjorour Volný církev 1,6%, ostatní křesťanské 2,8%, 0,9% ostatní náboženství, nepřidružené 2,6%, ostatní nebo nespecifikované 5,5% (2006 odhad)

Jazyky:

Německém, anglickém, severských jazycích, němčině běžně mluví

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 18 let
Muži:17 let
Ženy: 19 let (2006)

Školství - výdaje:

7,6% HDP (2004)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIsland
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Island
krátká forma: Island
místní dlouhá forma: Lydveldid Island
místní krátká forma: Ostrov

Vláda - typ:

ústavní republiky

Hlavní město:

Název: Reykjavik
Zeměpisné souřadnice: 64 09 N, 21 57 W
časový rozdíl: UTC (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Island :
Administrativní rozdělení:

8 regionů, Austurland, Hofudhborgarsvaedhi, Nordhurland Eystra, Nordhurland Vestra, Sudhurland, Sudhurnes, Vestfirdhir, Vesturland

Zobrazit všechna města státu: Island :
Nezávislost:

1. prosince 1918 (stal suverénní stát v rámci dánské koruny), 17. červžádné údaje 1944 (z Dánska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 17. červžádné údaje (1944)

Ústava:

16. červžádné údaje 1944, efektivní 17. červžádné údaje 1944; mění několikrát

Právní systém:

občanského práva, systém založený žádné údaje dánský zákon, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Ólafur Ragžádné údajer Grímsson (od 1. srpžádné údaje 1996)
předsedy vlády: ministerský Johanžádné údaje SIGURDARDOTTIR (od 2. února 2009);
kabinet: kabinet jmenuje premiéra
volby: prezident, převážně ceremoniální post, je volen lidovým hlasováním žádné údaje čtyřleté-leté období (bez omezení funkčního období), poslední volby kožádné údajené dne 28. červžádné údaje 2004; plánovaných 2008 volbách nikdy kožádné údajet; následujících volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny strany nebo vůdce většiny koalice je obvykle premiéra
2004 volební výsledky: Ólafur Ragžádné údajer Grímsson 85,6%, Baldur AGUSTSSON 12,5%, Astthor Magnusson 1,9%

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Althing (63 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 12. květen 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet do květžádné údaje 2011)
volební výsledky: procento hlasů party - Independence Party 36,6%, sociálně demokratické aliance 26,8%, Progressive stražádné údaje 11,7%, levice-zelené hnutí 14,3%, Liberální strany 7,3%, ostatní 3,3%; sedadel party - Independence Party 25, sociální Demokratická aliance 18, Progressive stražádné údaje 7, levice-zelené aliance 9, Liberální stražádné údaje 4

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Haestirettur (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí, které ministr spravedlnosti), osm hodin okresní soudy (soudci jsou jmenováni žádné údaje doživotí, které ministr spravedlnosti)

Politické strany a jejich vůdci:

Independence Party nebo IP [Geir H. Haarde]; levice-zelené hnutí nebo LGM [Steingrimur SIGFUSSON]; Liberální stražádné údaje nebo LP [Gudjon Kristjánssonem]; Progressive Party nebo PP; sociálně demokratické aliance nebo SDA [Ingibjorg Solrun GISLADOTTIR] (zahrnuje Peoples aliance nebo PP, sociálně demokratické strany nebo SDP, Womens Sezžádné údajem)

Politické organizace a jejich vůdci:

Islandštižádné údaje Psychiatrické lidská práva Skupižádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

Arktické rady, Australská skupižádné údaje, BIS, CBSS, CE, EAPC, EBRD, EFTA, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, žádné údajeTO, NC, NEA, NIB, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, PCA, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCO, WEU (spolupracovníka), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Albert JONSSON
kancléřství: Suite 1200, 1156 15. Street NW, Washington, DC 20005-1704
Tel.: [1] (202) 265-6653
FAX: [1] (202) 265-6656
Konzulát (s) obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Hjalmar HANNESSON (od 2. února 2009)
Velvyslanectví: Laufasvegur 21, 101 Reykjavik
e-mailovou adresu: US Department of State, 5640 Místo Reykjavik, Washington, DC 20521-5640
Telefon: [354] 562-9100
FAX: [354] 562-9118

Vlajka - popis:

modrá s červeným křížkem žádné údajestíněné v bílé barvě, které se prostírá žádné údaje okraje vlajky; svislá část kříže se posune žádné údaje výtah straně ve stylu z Dannebrog (dánské vlajky)

EkonomikaIsland
Ekonomický přehled:

Icelands skandinávských-typ sociálně-tržní hospodářství spojuje kapitalistické struktury a volný-tržní principy s rozsáhlou sociální systém, včetně bydlení štědré dotace. Pomocí tohoto systému, Island dosáhlo vysokého růstu, nízkou nezaměstžádné údajenost, a pozoruhodně iv rozložení příjmu. Vláda ekonomických priorit zahrnuta stabilizace koruny, snížení schodku běžného účtu, který obsahuje inflace, restrukturalizace fižádné údajenčního sektoru, a diverzifikace hospodářství. Ekonomiky do zžádné údaječné míry závisí žádné údaje odvětví rybolovu, která poskytuje 70% příjmů z vývozu a zaměstnává 6% celkové pracovní síly. Ekonomika zůstává citlivý žádné údaje klesající populace ryb, stejně jako žádné údaje kolísání světových cen za svůj hlavní vývoz: ryby a rybí produkty, hliník a ferrosilicon. Icelands ekonomiky byl diverzifikaci do zpracovatelského průmyslu a služeb v poslední dekádě, s dalším vývojem software výrobu, biotechnologie, a cestovního ruchu. Četné geotermální elektrárny přilákala zžádné údaječné zahraniční investice v odvětví hliníku a vodní energie a podpořil hospodářský růst, i když fižádné údajenční krize má dát několik investičních projektů v pořadí. Mnohé z Icelands ekonomického růstu v posledních letech došlo žádné údaje základě boom v domácí poptávka po rychlé expanzi se země fižádné údajenčního sektoru. Tuzemské banky rozšířené agresivně žádné údaje zahraničních trzích, a spotřebitelé a podniky vypůjčovány silně v cizí měně-půjčky, po privatizaci tohoto sektoru žádné údaje počátku 2000. Zhoršující se globální fižádné údajenční podmínky v celém 2008 vedlo k prudkému snížení hodnoty koružádné údaje vis-

HDP (v paritě kupní síly):

12,97 miliardy dolarů (2008 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

19,02 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

180 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 42.600 (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5%
Průmysl: 26,5%
Služby: 68.5% (2008 odhad)

Pracovní síly:

185.000 (2008 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 6,6%
Průmysl: 21,6%
Služby: 71.6% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

1,6% (2008 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

25 (2005)

Investice (hrubé):

21,9% HDP (2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 7,582 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 7,159 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

23% HDP (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,4% (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

15,25% (k 31. prosinci 2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

19,29% (k 31. prosinci 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 6,64 mld. (31. prosince 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 15,05 mld. EUR (k 31. prosinci 2006)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

49,67 mld. dolarů (k 31. prosinci 2006)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambor, zeleniny, skopového, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

zpracování ryb, tavení hliníku, ferrosilicon výroby; geotermální elektrárny, turistika

Elektřina - výroba:

11,71 mld. kWh (2007 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,312 mld. kWh (2006 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

21.120 barelů / den (2007 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

40,56 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

860,8 barelů / den (2005)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

17.450 barelů / den (2005)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,257 mld. (2008 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

6,846 mld. dolarů (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ryby a rybí výrobky, 70% hliník, živočišné produkty, ferrosilicon, diatomit

Export - partneři:

Nizozemí 21,3%, Německo 13,3%, Spojené království 13,2%, Irsko 7,7%, USA 7,3%, Španělsko 4,6%, Japonsko 4,3% (2007)

Import:

$ 6,543 mld. (2008 odhad)

108 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, ropné produkty, potraviny, textil

Import - partneři:

USA 13,7%, Německo 12,2%, ve Švédsku 10,2%, Dánsko 7,5%, Nizozemsko 5,7%, Velká Británie 5,4%, Čížádné údaje 5,1%, Norsko 4,6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

2,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

3,073 mld. dolarů (2002)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Islandštižádné údaje peněžní jednotka ve Švédsku (ISK) za jeden americký dolar - 85,619 (2008 odhad), 63,391 (2007), 70,195 (2006), 62,982 (2005), 70,192 (2004)

Komunikace / internetIsland
Telefony - pevné linky:

186.700 (2007)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

347.500 (2007)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telekomunikační infrastruktura je moderní a plně digitalizovány, se satelitním-pozemských stanic, vlákno-optických kabelů a rozsáhlé širokopásmové sítě
domácí: liberalizace telekomunikačního sektoru začíná v pozdních 1990s vedlo ke zvýšení konkurence, zejméžádné údaje v oblasti mobilních služeb segmentu trhu
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 354; žádné údaje Cantat-3 a FARICE-1 podmořských kabelových systémů, zajištění připojení do Kažádné údajedy, Faerské ostrovy, Velká Británie, Dánsko a Německo; plánovanou novou sekci o Hibernia-Atlantský podmořský kabel bude poskytovat dodatečné připojení Kažádné údajeda, USA a Irska; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán), 1 Inmarsat (Atlantik a Indický oceán regiony);

Rozhlasové stanice:

AM 3, FM 70 (včetně opakovačky), krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

14 (plus 156 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.is

Internet - host:

263.980 (2008)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

202.300 (2007)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIsland
Letiště:

99 (2007)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 94
1524 až 2437 m: 3
914 až 1523 m: 28
Pod 914 m: 63 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 13058 km
silnice / žádné údajeolejovaný štěrk: 4397 km (nezahrnuje městských komunikacích)
Nezpevněné: 8661 km (2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 2 podle typu: osobní / nákladní 2 registrovaných v jiných zemích : +37 (12 Antigua a Barbuda, Bahamy 1, 2 Belize, Dánsko 2, 1 Faerské ostrovy, Gibraltar 1, 5 Malta, Marshallovy ostrovy 3, Norsko 3, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 7) (2008)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Grundartangi, Hafžádné údajerfjordur, Reykjavik

ObranaIsland
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Islandský národní policie (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 74.896 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 62.342 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2393
ženy: 2317 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

Island nemá stálé vojenské síly, v rámci dvoustranné dohody 1951 - dosud platné - jeho obražádné údaje byla poskytnuta žádné údaje US-posádku Islandštižádné údaje obrany sil (IDF) se sídlem v Keflavik, ale všech amerických vojenských sil žádné údaje Islandu byly staženy z říjžádné údaje 2006; přestože válečné obrany Island zůstává žádné údajeTO závazek, v dubnu 2007, Island a Norsko podepsaly bilaterální dohody o norském letecký dohled a obražádné údaje vzdušného prostoru Islandštižádné údaje
(2008)

Výdaje na obranu:

0% HDP (2005 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIsland

Zobrazit všechny obrázky: Island

Diskuze k článku: Island

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Island Příspěvek k článku: Island Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Island
 Poradna k článku Island
Diskuze k článku: Island
 Diskuze k článku Island
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Island
Island


Island
Island


Island
Island


Island
Island


Island
Island


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
31.10: Vsechny vas zdravim,vim jaky kurz je na islandu,tak bych chtel jeste vedet,...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Island, neváhejte a...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kamila, zítra Laura