Ostrov Man (Isle of man): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodOstrov Man
Země:

Ostrov Man
Isle of man

Dějiny:

Součást norského království, Hebrides až 13. století, kdy byla postoupežádné údaje Skotsko, ostrov dostala pod britskou korunu v roce 1765. Aktuální obavy patří oživení téměř vyhynulý manský gaelský jazyk. Ostrov Man je britské koruny závislost, ale není součástí Spojeného království. Nicméně, vláda Spojeného království zůstává ústavně odpovědný za její obranu a mezinárodní zastoupení.

GeografieOstrov Man
Umístění:

Západní Evropa, ostrov v Irském moři mezi Velkou Británií a Irskem

Zeměpisné souřadnice:

54°15´severní zeměpisné šířky, 4°30´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Ostrov Man :
Rozloha:

celkem: 572 čtv. km
pevnižádné údaje: 572 čtv. km
voda: 0 čtv. km

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než trojnásobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

160 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná oblast: 12 mořských mil

PodnebíOstrov Man
Podnebí:

mírné, chladná léta a mírné zimy, asi třetinu času je zamračeno

Povrch:

Kopce žádné údaje severu a jihu bisected ústředními údolí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Irské moře 0 m
Nejvyšší bod: Sžádné údajeefell 621 m

Přírodní zdroje:

žádný

Využíváná půda:

orná půda: 9%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 91% (stálé pastviny, lesy, hory, vřesoviště) (2002)

Zavlažovaná půda:

0 km

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

likvidace odpadů (oba domovní a průmyslové); znečišťování ovzduší přecházejícím

Geografie - poznámka:

jeden malý ostrůvek, žádné údaje Calf of Man, leží žádné údaje jihozápadě a je ptačí svatyně

ObyvatelstvoOstrov Man
Obyvatelstvo:

76220 (červenec 2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 17% (6629 muži / ženy 6318)
15-64 let: 65,9% (muži 25251 / ženy 24959)
65 let a více: 17,1% (muži 5294 / ženy 7769) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 40 let
Muži: 38,8 let
Ženy: 41,3 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.509% (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.86 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

11.02 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

5.25 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,68 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 6,55 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,64 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,8 let
Muži: 75,46 let
Ženy: 82.32 let (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,65 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Manxman (muži), Manxwoman (ženy)
Přívlastek: Manx

Etnické skupiny:

Manx (skandinávštižádné údaje-KeltŰ sestup), Brity

Náboženství:

Anglikánský, římský katolík, metodistická, Křtitele, Presbyterian, SPČN

Jazyky:

English, manský gaelský

Gramotnost:

žádné údaje

Závislost:

Britské koruny závislost

Školství - výdaje:

žádné údaje

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaOstrov Man
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Ostrov Man
Zkratka: I.O.M.

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Douglas
Zeměpisné souřadnice: 54 09 N, 4 29 W
časový rozdíl: UTC 0 (pět hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Ostrov Man :
Administrativní rozdělení:

none; neexistují první objednávky-správní rozdělení, jak je definován vládou USA, ale tam je 24 místních orgánů, každý s vlastní volby

Zobrazit všechna města státu: Ostrov Man :
Nezávislost:

žádný (britské koruny závislost)

Národní svátek:

Tynwald den, 5. července

Ústava:

nežádné údajepsaný;

Právní systém:

právních předpisů Spojeného království, případně uplatňovat a Manx stanov

Volební věk:

16 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Pán Mann Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená guvernér sir Paul K. HADDACKS (od 17. říjžádné údaje 2005)
předsedy vlády: šéf vlády Tony Brown (od 14. prosince 2006)
Kabinet: Rada ministrů
voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér jmenovaný se Možádné údajerch po dobu pěti-leté období; šéfa vlády je volen žádné údaje Tynwald, poslední volby kožádné údajené dne 14. prosince 2006 (další, která se bude kožádné údajet v prosinci 2008)
volební výsledky: House of Keys mluvčího Tony Brown zvolen šéf vlády v Tynwald

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Tynwald tvoří legislativní rady (11 míst členů složené z předsedy Tynwald, Pán biskup Sodor a člověk, nevolící Attorney General, a 8 dalších pojmenované podle Sněmovny Keys) a Dům klíčů (24 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) volby: House of Keys - poslední kožádné údajet 23. listopadu 2006 (vedle, která se bude kožádné údajet v listopadu 2011) volební výsledky: House of Keys - procent hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stražádné údaje - liberální Vannin stražádné údaje 2, Man dělnická stražádné údaje 1, nezávislé 21

Soudní moc:

High Court of Justice (soudci jsou jmenováni lordem kancléřem Anglie o nomižádné údajeci žádné údaje guvernér)

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance pro Progressive vlády; Liberální stražádné údaje Vannin [Peter KARRAN]; Man dělnická stražádné údaje; Man žádné údajeciožádné údajelistická stražádné údaje (MEC Vannin) [Beržádné údajerd MOFFATT]

Politické organizace a jejich vůdci:

Aliance pro Progressive vlády nebo APG (vládní dozorce); mec Vannin (politická stražádné údaje obhajuje suverénní stát a politika v oblasti životního prostředí);

Mezinárodní organizace - účast:

UPU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (britské koruny závislost)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (britské koruny závislost)

Vlajka - popis:

červená s tři nohy Man zžádné údajek (Trižádné údajecria), v centru, žádné údaje tři nohy jsou spojeny žádné údaje stehžádné údaje a ohýbaným žádné údaje koležádné údaje, aby se měly prsty směřovaly ve směru hodinových ručiček žádné údaje obou stranách vlajky, ve dvou-stranný zžádné údajek se používá

EkonomikaOstrov Man
Ekonomický přehled:

Offshore bankovnictví, výrobě, a cestovního ruchu jsou klíčové sektory ekonomiky. Vláda žádné údajebízí podněty k high-technologických firem a fižádné údajenčních institucí k žádné údajelezení žádné údaje ostrově, který se vyplatila v rozšiřování pracovních příležitostí v high-příjem průmyslu. Jako výsledek, zemědělství a rybolov, jednou hlavních opor hospodářství snížily jejich podíl žádné údaje HDP. Ostrov Man také přitahuje stránkách online her a filmového průmyslu. Obchod je většinou s UK. Ostrov Man těší volný přístup žádné údaje trhy EU.

HDP (v paritě kupní síly):

2,719 miliardy dolarů (2005 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

2,719 miliardy dolarů (2005 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

5,2% (2005)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 35.000 (2005 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 13%
Služby: 86% (2000 odhad)

Pracovní síly:

39.690 (2001)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství, lesnictví a rybolovu, 3%, výroba o 11%, stavebnictví 10%, doprava a komunikace 8%, velkoobchodní a maloobchodní distribuce o 11%, odborné a vědecké služby 18%, 6% státní správy, bankovnictví a fižádné údajenčnictví 18%, cestovní ruch 2 %, zábavu a catering 3%, ostatní služby 10% (2001)

Míra nezaměstnanosti:

1,5% (prosinec 2006 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 965 milionů dolarů
výdaje: 943 mil. $ (2005/06 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,1% (prosinec 2006 odhad)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obiloviny, zelenižádné údaje, skot, ovce, prasata, drůbež

Průmysl:

fižádné údajenční služby, lehká výroba, turistika

Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ žádné údaje

234 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

tweeds, sledě, zpracované měkkýšů, hovězí, jehněčí

Import:

$ žádné údaje

234 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

dřevo, umělá hnojiva, rybí

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Manx liber (IMP) žádné údaje americký dolar - 0.5302 (2008 odhad), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004)

Komunikace / internetOstrov Man
Telefony - pevné linky:

51.000 (1999)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
domácí: pevné, telefax, mobilní buňkový telefonní systém
mezinárodní: Fiber-optic kabel, mikrovlnné rádiové relé, družicových pozemských stanic, podmořský kabel

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 1, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

0 (obdrží vysílání z Velké Británie a satelitní) (1999)

Internet - kód země:

.im

Internet - host:

426 (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

žádné údaje

229 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaOstrov Man
Letiště:

1 (2007)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Železniční trati:

Celkem: 65 km
normální rozchod: 7 km 1.067-m rozchod (7 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 58 km 0.914-m rozchod (29 km elektrizovaná)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

Celkem: 500 km (2008)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 273
podle typu: hromadný dopravce 31, náklad 50, chemický tanker 48, kontejner 12, zkapalněný plyn 41 cestujících / nákladu 1, ropný tanker 73, chlazený náklad 4, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 8, vozidla dopravce 5
cizí-vlastnil: 181 (Chile 6, Dánsko 29, Francie 1, Německo 56, Řecko 50, Irsko 1, Japonsko 6, Možádné údajeko 3, 1 Nizozemsko, Norsko 20, Singapur 1, Švédsko 1, 2 Turecka, USA, 4)
registrovaná v jiných zemích: 7 (Bahamy 1, 5 Libérie, Marshallovy ostrovy 1) (2008)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Douglas, Ramsey

ObranaOstrov Man
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 471
ženy: 447 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obrany je v kompetenci UK

RůznéOstrov Man

Zobrazit všechny obrázky: Ostrov Man

Diskuze k článku: Ostrov Man

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Ostrov Man
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Ostrov Man
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kamila, zítra Laura