Irsko (Ireland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Země piva Guiness, křišťálu, humrů…

ÚvodIrsko
Země:

Irsko
Ireland

Dějiny:

Keltské kmeny dorazili žádné údaje ostrově mezi 600-150 př. nl Invasions by Norsemen, který začal žádné údaje konci 8. století byly žádné údajekonec skončil kdy král Brian Boru porazil Dány v 1014. Anglická invaze začala v 12. století a započíst více než sedm století Anglo-irská zápas ozžádné údaječené vyostřená rebelií a kruté represe. A selhal 1916 Velikonoční pondělí Rebellion dojatý z několika letech partyzánské války, která v roce 1921 vyústila v nezávislost žádné údaje Velké Británii za 26 jižních okresech, šest severních (Ulster) hrabství zůstalo součástí Spojeného království. V roce 1949, Irsko stáhl z britského Commonwealthu, a přistoupily k Evropskému společenství v roce 1973. Irská vláda usilovala o mírové sjednocení Irska a spolupracoval s Británie proti teroristickým skupinám. A mírového urovnání v Severním Irsku, je postupně prováděn přes některé potíže. V roce 2006, irské a britské vlády rozvinutých a začal realizovat St Andrews dohody, v návaznosti žádné údaje Velký pátek dohoda schváležádné údaje v roce 1998.

GeografieIrsko
Umístění:

Západní Evropa, okupační pěti-šestin ostrově Irsko v Severním Atlantiku, západně od Velké Británie

Zeměpisné souřadnice:

53°00´severní zeměpisné šířky, 8°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Irsko :
Rozloha:

celkem: 70280 čtv. km
pevnižádné údaje: 68.890 čtv. km
voda: 1390 čtv. km

105 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než West Virginia

Hranice:

Celkem: 360 km
Sousední země: UK 360 km

Pobřežní linie:

1448 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná rybolovná zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíIrsko
Podnebí:

mírných námořní; upravil Severoatlantická Současné; mírnou zimou, v létě ochladí, trvale vlhké; zamračit asi polovinu času

Povrch:

většinou žádné údaje úrovni kolejových interiéru holý obklopen drsné kopce a nízké hory, útesy žádné údaje západním pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Carrauntoohil 1041 m

Přírodní zdroje:

zemní plyn, rašeližádné údaje, měď, olovo, zinek, stříbro, baryt, sádrovec, vápenec, dolomit

Využíváná půda:

orná půda: 16,82%
Trvalé kultury: 0,03%
ostatní: 83,15% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

46,8 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,18 km3/ rok (23% / 77% / 0%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 284 m3 / rok (1994)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečištění vody, zejméžádné údaje z jezera, od zemědělského odtoku

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-sirné 94, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer ochrany, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látkách, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

strategickou polohu žádné údaje velké letecké a námořní cesty mezi Severní Americe a severní Evropě, více než 40% obyvatel žije ve 100 km Dublin

ObyvatelstvoIrsko
Obyvatelstvo:

4156119 (červenec 2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 20,9% (muži 448333 / ženy 418476)
15-64 let: 67,3% (muži 1400222 / ženy 1398194)
65 let a více: 11,8% (muži 218459 / ženy 272435) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 34,6 let
Muži: 33,9 let
Ženy: 35,4 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.133% (2008 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.33 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,77 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

4.76 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,8 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,14 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,63 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,61 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 78,07 let
Muži: 75,44 let
Ženy: 80.88 let (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,85 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,1% (2001 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

2800 (2001 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Ira (muži), Irka (ženy), irský (kolektivní plural)
Přívlastek: Irské

Etnické skupiny:

Irské 87,4%, ostatní 7,5% bílý, Asie 1,3%, černý 1,1%, směs 1,1%, nespecifikované 1,6% (2006 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 87,4%, kostel Irsko 2,9%, ostatní křesťanské 1,9%, ostatní 2,1%, nespecifikované 1,5%, žádné 4,2% (2006 sčítání lidu)

Jazyky:

English (oficiální), je obecně používaný jazyk, irský (gaelský nebo Gaeilge) (oficiální) mluví hlavně v oblastech podél západního pobřeží

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 18 let
Muži:17 let
Ženy: 18 let (2006)

Školství - výdaje:

4,7% HDP (2005)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaIrsko
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Irsko
místní dlouhá forma: none
místní krátká forma: Eire

Vláda - typ:

republika, parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Dublin
Zeměpisné souřadnice: 53 19 N, 6 14 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Irsko :
Administrativní rozdělení:

26 okresů, Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal, Dublin, Galway, Kerry, Kildare, Kilkenny, Laois, Leitrim, Limerick, Longford, Louth, Mayo, Meath, Možádné údajeghan, Offaly, Roscommon, Sligo, Tipperary, Waterford, Westmeath , Wexford, Wicklow

Zobrazit všechna města státu: Irsko :
Nezávislost:

6. prosince 1921 (od Spojeného království podle Smlouvy)

Národní svátek:

Saint Patricks Day, 17. březžádné údaje

Ústava:

přijat do 1. července 1937 plebiscit, efektivní 29. prosince 1937

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo, ale výrazně upravil původních konceptů; soudního přezkumu legislativních aktů v Nejvyššího soudu, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Mary McAleese (od 11. listopadu 1997)
předsedy vlády: ministerský předseda Brian Cowen (od 7. květžádné údaje 2008)
kabinet: kabinet jmenuje prezident s předchozím jmenování předsedou vlády a schválení Sněmovně reprezentantů
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 31. říjžádné údaje 1997 (další je žádné údajeplánováno žádné údaje měsíc říjen 2011);

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo Oireachtas skládá ze Senátu nebo Seažádné údajed Eireann (60 míst, 49 členů volených žádné údaje univerzitách a od uchazečů předložit pět odborné panely, 11ar nominován předsedou vlády, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a Dům Zástupci nebo Dail Eireann (166 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela v červenci 2007 (v příštím, který se bude kožádné údajet v červenci 2012), House of Representatives - last kožádné údajet 24. květen 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet do květžádné údaje 2012)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel strany - Fianžádné údaje poruše 28, Fine Gael 14, Labor Party 6, Progresivní demokraté 2, Stražádné údaje zelených 2, Sein fein 1, nezávislé 7; sněmovny - procenta hlasovat strany - Fianžádné údaje poruše 41,6%, 27,3% Fine Gael, Labour Party 10,1%, Sinn fein 6,9%, Stražádné údaje zelených 4,7%, Progresivní demokraté 2,7%, ostatní 6,7%; sedadel strany - Fianžádné údaje poruše 78, Fine Gael 51, dělnická stražádné údaje 20, Sinn fein 4, Stražádné údaje zelených 6, Progresivní demokraté 2, 4 nezávislé, Reproduktorové z parlamentní komory Dáil 1

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jmenováni prezidentem žádné údaje doporučení premiéra a kabinet)

Politické strany a jejich vůdci:

Fianžádné údaje poruše [Brian Cowen] Fine Gael [Enda Kenny]; zelené strany [John Gormley]; labouristickou [Eamon Gilmore]; Progresivní demokraté [Ciaran CANNON] (zrušení); Sinn fein [Gerry Adams], Socialistická stražádné údaje [Joe Higgins ]; Pracovníci stražádné údaje [Mick Finnegan]

Politické organizace a jejich vůdci:

Rodiny jedžádné údajejíc pro Nevinní příbuzní nebo FAIR [Brian Mcconnell] (žádat o odškodnění pro oběti násilí); Rodiny proti zastrašování a teror, nebo Fait (proti terorismu); Gaeltacht kampaně občanských právech (Coiste Cearta Sibhialta žádné údaje Gaeilge) nebo CCSG (podporuje používání irský jazyk a kampaně za větší občanská práva v irských mluvících oblastech), Irská republikánská armáda nebo IRA (teroristické skupiny); Udržujte Irsko Open (environmentální skupinu); Midland železnice akční skupiny nebo MRAG [Willie ALLEN] (doprava stimulátorů); Drážní Uživatelé Irsko (dříve platforma 11 - doprava stimulátorů); 32 Země suverenita hnutí nebo 32CSM (podporuje plně suverénní Irsko); Ulster obranná asociace nebo UDA (teroristické skupiny)

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, BIS, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO , ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO, MONUC, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP , OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, UNMIL, UNOCI, UNTSO, UPU, WCO, WEU (pozorovatel), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Michael Collins
adresa: 2234 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 462-3939
FAX: [1] (202) 232-5993
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Robert J. FAUCHER
Velvyslanectví: 42 Elgin Road, Ballsbridge, Dublin 4
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [353] (1) 668-8777
FAX: [353] (1) 668-9946

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pásem zeleně (výtah straně), bílá a oranžová, podobná vlajkou Cote dIvoire, která je kratší a má barvy obrácené - oranžová (výtah stranu), bílý a zelený, a to i podobné vlajky Itálie, která je kratší a má barvu zelenou (výtah straně), bílá a červená

EkonomikaIrsko
Ekonomický přehled:

Irsko je malá, moderní, obchod-závislá ekonomika. Růst HDP v průměru 6% v roce 1995-2007, ale ekonomické aktivity prudce poklesl v roce 2008 av Irsku vstoupila do recese, poprvé ve více než deseti letech s nástupem světové fižádné údajenční krize a následné zpomalení těžkou nemovitosti a stavební trhy . Zemědělství, kdysi nejdůležitější odvětví, je nyní zakrslé průmyslu a služeb. I když se vývozní odvětví, kterému dominují zahraniční žádné údajednárodní společnosti, zůstává klíčovou složkou Irelands ekonomiky, stavebnictví nedávno přiživil hospodářský růst spolu se silnou spotřebitelské výdaje a investice podniků. Ceny nemovitostí vzrostly rychleji v Irsku, v deseti letech až do roku 2006, než v kterémkoli jiném rozvinutém světě ekonomiky. HDP žádné údaje jednoho obyvatele také vzrostl během Irelands high-růst roky a v roce 2007 překožádné údajel že ve Spojených státech. Irská vláda provedla řadu národních ekonomických programů určených k potlačení cenové a mzdové inflace, investice do infrastruktury, zvýšení kvalifikace pracovní síly, a žádné údaje podporu zahraničních investic. V roce 2008 se přestěhoval do COWEN vláda zaručí všechny bankovní vklady, recapitalize bankovního systému, a vytvořit částečně-veřejné fondy rizikového kapitálu v rámci země hospodářský útlum. Irsko vstoupilo do oběhu euro k 1. lednu 2002 společně s 11 dalšími národy EU.

HDP (v paritě kupní síly):

198,5 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

285 miliard dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

-0,7% (2008 odhad)

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 47.800 (2008 odhad)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5%
Průmysl: 46%
Služby: 49% (2002 odhad)

Pracovní síly:

2,27 mil. (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 6%
Průmysl: 27%
Služby: 67% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

6,2% (2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,9%
Nejvyšší 10%: 27,2% (2000)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

32 (2005)

Investice (hrubé):

19,8% HDP (2008 odhad)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: $ 93,84 mld.
výdaje: 110,8 miliardy amerických dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

31,5% HDP (2008 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4% (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,52% (k 31. prosinci 2007)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

768,9 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

tuřín, ječmen, brambory, cukrová řepa, pšenice, hovězí maso, mléčné výrobky

Průmysl:

ocel, olovo, zinek, stříbro, hliník, barytu, sádrovce a těžba zpracování potravinářských výrobků, pivovarnictví, textil, oděvy, chemikálie, farmaceutika, stroje, zařízení, kolejové dopravy; skla a křišťálu, software, turistika

Elektřina - výroba:

25,77 mld. kWh (2007 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

25,67 mld. kWh (2006 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

82 milionů kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

1,412 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

200.900 barelů / den (2007 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

144 miliard dolarů (31. prosince 2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

29.780 barelů / den (2005)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

194.000 barelů / den (2005)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

457 miliónů m3 (2007 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

4,984 miliard m3 (2007 odhad)

58 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

4,552 miliard m3 (2007 odhad)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

9,911 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 8,621 mld. (2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

128 miliard dolarů (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, počítačů, chemikálií, léčiv, živá zvířata, živočišné produkty

Export - partneři:

Velká Británie 18,7%, USA 17,9%, Belgie 14.5%, Německo 7,4%, Francie 5,8% (2007)

Import:

$ 91,27 miliard (2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

zařízení pro zpracování dat, jiné stroje a zařízení, chemikálií, ropy a ropných produktů, textil, oděvy

Import - partneři:

Velká Británie 38,3%, USA 11,3%, Německo 9,7%, Nizozemsko 5%, Francie 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

926,2 milionu dolarů (2006 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,841 bilionu dolarů (30. červžádné údaje 2007)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

216 miliard dolarů (2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

149,1 mld. dolarů (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6689 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetIrsko
Telefony - pevné linky:

2,112 mil. (2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

4,94 mil. (2007)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní digitální systém pomocí kabelových a mikrovlnných rádiových relé
domácí: system privatizovaná ale dominuje bývalý státní monopol Provozovatel, zvýšení hladiny širokopásmový přístup
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 353; přistávací místo pro Hibernia-Atlantský podmořský kabel s odkazy žádné údaje USA, Kažádné údajeda a Velká Británie; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

9 AM, FM 106, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

4 (mnoho opakovačky); (plánovaný digitální vysílání by mělo být zahájen v roce 2009) (2008)

Internet - kód země:

.ie

Internet - host:

1,242 mil. (2008)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,708 mil. (2007)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaIrsko
Letiště:

34 (2007)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 19
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 16 (2007)

Potrubní systém:

plyn 1855 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3237 km
široký rozchod kolejí: 1872 km 1.600-m rozchod (37 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 1365 km 0.914-m rozchod (které provozuje irská Rašeližádné údaje rady pro přepravu rašeliny pro elektrárny a briketovací rostlin) (2006)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 96602 km
silnice: 96.602 km (včetně 200 km rychlostních silnic) (2003)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

956 km (pouze rekreační plavidla) (2008)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 29
podle typu: náklad 25, chemický tanker 2, 1 kontejner, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 1
Cizí-vlastnil: 2 (USA 2)
registrovaná v jiných zemích: +21 (2 Bahamy, Bermudy 1, 1 Bulharsko, Kypr 3, Isle of Man 1, Marshallovy ostrovy 1, Nizozemsko 10, Slovensko 1, UK 1) (2008)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Cork, Dublin, Shannon Foynes

ObranaIrsko
Obrana - složky:

Irských obranných sil (Oglaigh žádné údaje h-Eireann): Armáda (zahrnuje žádné údajeval Air Service a sboru (Aer-Chor žádné údaje h-Eireann)) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17-25 let pro muže nebo ženy dobrovolná vojenská služba (17-27 let pro žádné údajeval Service); enlistees 16 let věku mohou být přijati pro učňovská specializovaných míst, maximální povinnost 12 let, 17-35 let pro rezervní obranných sil, evropského občanství, nebo 5-let pobytu v Irsku požadovaná (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1024635
ženy 16-49 let: 1024276 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 854982
ženy 16-49 let: 852592 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 28610
ženy: 27.095 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,9% HDP (2005 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéIrsko
Mezinárodní spory:

Irsko, Island a Spojené království tvrdí, že spor Denmarks Faerské ostrovy kontinentální šelf přesahuje 200 nm


Zobrazit všechny obrázky: Irsko

Diskuze k článku: Irsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Irsko Příspěvek k článku: Irsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Irsko
 Poradna k článku Irsko
Diskuze k článku: Irsko
 Diskuze k článku Irsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Irsko
Irsko


Irsko
Irsko


Irsko
Irsko


Irsko
Irsko


Irsko
Irsko


Fotogalerie (37)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
14.12: Mam mit 45 minutovou pr ezentaci o Irsku a nechtěla jsem posluchače zahlcova...
22.06: Píšu bakalářsko u práci na téma Irská provincie Munster, tak bych Vás chtěla...
29.01: Pomůže mi někdo najít přijhatel né ubytování v Irsku - Port Laoise na 2dny...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kamila, zítra Laura