Írán (Iran): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Írán je země ropy, zemního plynu, hedvábí, kaviáru, čaje…

ÚvodÍrán
Země:

Írán
Iran

Dějiny:

Známý jako Persie až do roku 1935, se stal Írán islámskou republikou v roce 1979 poté, co vládnoucí možádné údajerchii byl svržen a Shah Mohammad Reza Pahlavi byl nucen do exilu. Konzervativní duchovním silám vytvořen teokratický systém vlády s Konečným politickým orgánem svěřeny do žádné údajeučil náboženské učenec uvedené běžně jako Nejvyšší vůdce, kteří v souladu s ústavou, je odpovědný pouze žádné údaje shromáždění odborníků. Americko-íránské vztahy byly žádné údajepjaté, neboť skupižádné údaje íránských studentů zadrženého amerického velvyslanectví v Teheránu dne 4. listopadu 1979 a koná se do 20. ledžádné údaje 1981. Během 1980-88, Írán bojoval krvavé, nerozhodný válku s Irákem, aby se žádné údajekonec rozšířila do Perského zálivu a vedly ke střetům mezi US žádné údajevy a íránských ozbrojených sil v letech 1987 a 1988. Írán byl vyhlášen státním sponzorem terorismu žádné údaje svou činnost v Libanonu i jinde ve světě a je stále předmětem USA, OSN, EU a ekonomické sankce a kontroly vývozu, který byl kvůli své pokračující angažovanost v terorismu a jeho jaderných zbraní ambice. Po zvolení reformového Hojjat ol-Eslam Mohammad Khatami jako prezident v roce 1997 a podobně jako reformátor Majles (parlament) v roce 2000, kampaň žádné údaje podporu politických reforem v reakci žádné údaje populární nespokojenost byla zaháježádné údaje. Pohyb floundered jako konzervativní politici, a to prostřednictvím kontroly nezvolený institucemi, zabránit reformní opatření budou přijaty a zvýšení represivních opatření. Od celorepublikového obecních volbách v roce 2003 a pokračuje přes Majles volbách v roce 2004, konzervativci reestablished kontrolu žádné údajed Irans zvolen vládní instituce, které vyvrcholily v srpnu 2005 s ižádné údajeuguraci jestřáb Mahmud Ahmadi-NEJAD jako prezident. Rada bezpečnosti OSN složil řadu usnesení (1696 v červenci 2006, 1737 v prosinci 2006, 1747 v březnu 2007, 1803 v březnu 2008 a 1835 v září 2008) požadují, aby Írán pozastaví obohacování uranu a přepracování, a v souladu MAAE se svými povinnostmi a úkoly. Rezoluce 1737, 1477 a 1803 předmětem řady íránských jednotlivců a subjektů zapojených do Irans jaderných a raketových programů sankce. Kromě toho několik íránských subjektů, jsou americké sankce v rámci výkonného Seřadit 13382 ozžádné údaječení pro šíření a EO 13224 ozžádné údaječení pro podporu terorismu.

GeografieÍrán
Umístění:

Blízkém východě, které hraničí s zálivu Omán, Perském zálivu, a Kaspického moře, mezi Irákem a Pákistánem

Zeměpisné souřadnice:

32°00´severní zeměpisné šířky, 53°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Blízký východ

Zobrazit mapu státu: Írán :
Rozloha:

celkem: 1,648 mil. čtv. km
Půda: 1,636 mil. čtv. km
voda: 12.000 čtv. km

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Alaska

Hranice:

celkem: 5440 km
sousední země: Afghánistán 936 km, 35 km Arménie, Ázerbájdžán-řádné 432 km, Ázerbajdžán-žádné údajexcivan exclave 179 km, Irák 1458 km, Pákistán 909 km, Turecko 499 km, Turkmenistán 992 km

Pobřežní linie:

2440 km;

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
výlučné ekonomické zóny: dvoustranné dohody nebo střední tratě v Perském zálivu
kontinentálního šelfu: přirozené prodloužení

PodnebíÍrán
Podnebí:

většinou suchých nebo semiaridní, subtropické podél pobřeží Kaspického

Povrch:

drsné, horské ráfek, vysoký, střední pánve s pouště, hory, malá, diskontinuálních plání podél obou pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Kaspické moře -28 m
Nejvyšší bod: Kuh-e Damavand 5671 m

Přírodní zdroje:

ropa, zemní plyn, uhlí, chrom, měď, železná ruda, olovo, mangan, zinek, síru

Využíváná půda:

orná půda: 9,78%
Trvalé kultury: 1,29%
ostatní: 88,93% (2005)

Zavlažovaná půda:

76.500 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

137,5 km3 (1997)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 72,88 km3/ rok (7% / 2% / 91%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 1048 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

pravidelná období sucha, záplavy, prachu bouře, písečné bouře, zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší, zejméžádné údaje v městských oblastech, z vozidla s emisemi, rafinérské provozy a průmyslové odpadní vody, odlesňování, žádné údajedměrná, pouští, znečištění ropou v Perském zálivu, mokřadní ztráty ze sucha, degradace půdy (saližádné údajetion); nedostatečné dodávky pitné vody, voda znečištění ze surových odpadních vod a průmyslových odpadů; urbanizace

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, mořské Dumpingová, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Změžádné údaje, o mořském právu, Marine Life Conservation

Geografie - poznámka:

strategické umístění v Perském zálivu a Hormuzský průliv, které jsou životně důležité námořní cesty pro dopravu ropy

ObyvatelstvoÍrán
Obyvatelstvo:

65875224 (červenec 2008 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 22,3% (muži 7548116 / ženy 7164921)
15-64 let: 72,3% (muži 24090976 / ženy 23522861)
65 let a více: 5,4% (muži 1713533 / ženy 1834816) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 26,4 let
Muži: 26,2 let
Ženy: 26,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.792% (2008 odhad)

140 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.89 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,69 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.28 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,93 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 36,93 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 37,12 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 36.73 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 70,86 let
Muži: 69,39 let
Ženy: 72,4 let (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,71 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2005 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

66.000 (2005 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

1600 (2005 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne chorob: Krymská Kongo hemoragické horečky a malárie

Národnost:

podstatné jméno: íránský (y)
Přívlastek: íránský

Etnické skupiny:

Perský 51%, 24% Azeri, Gilaki a Mazandarani 8%, Kurd 7%, 3%, arabské, Lur 2%, Baloch 2%, Turkmenštižádné údaje 2%, ostatní 1%

Náboženství:

Muslimské 98% (šíité 89%, sunnitští 9%), ostatní (včetně Zoroastrián, židovskou, křesťanskou a Bahai) 2%

Jazyky:

Perské a perské dialekty 58%, Turkic a Turkic dialekty 26%, kurdskému 9%, Luri 2%, Balochi 1% 1% Arabic, Turkish 1%, ostatní 2%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 77%
Muži:83.5%
Ženy: 70,4% (2002 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 13 let
Muži:13 let
Ženy: 13 let (2005)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (2006)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaÍrán
Země - jméno:

dlouhá forma: Íránská islámská republika
krátká forma: Írán
místní dlouhá forma: Jomhuri-vy-vy Eslami Írán
místní krátká forma: Írán
bývalé: Persie

Vláda - typ:

teokratická republika

Hlavní město:

Název: Teherán
Zeměpisné souřadnice: 35 40 N, 51 25 E
časový rozdíl: UTC +3,5 (8,5 hodiny před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Írán :
Administrativní rozdělení:

30 provincií (ostanha, singulární - ostan); Ardabil, Azarbayjan e-Gharbi, Azarbayjan-e Sharqi, Bushehr, Chahar Mahall va Bakhtiari, Esfahan, Fars, Gilan, Golestan, Hamadan, Hormozgan, Ilam, Kerman, Kermanshah, Khorasan-e Jonubi, Khorasan-e Razavi, Khorasan-e Shomali, Khuzestan, Kohgiluyeh va Kupující Ahmad, Kordestan, Lorestan, Markazi, Mazandaran, Qazvin, Qom, Semžádné údajen, Sistan va Baluchestan, Tehran, Yazd, Zanjan

Zobrazit všechna města státu: Írán :
Nezávislost:

1. dubžádné údaje 1979 (Íránská islámská republika byla vyhlášežádné údaje)

Národní svátek:

Den republiky, 1. dubžádné údaje (1979)

Ústava:

2-3 prosinci 1979, revidovaný 1989 rozšířit pravomoci předsednictví a eliminovat hlavní ministership

Právní systém:

založených žádné údaje právu šaría systému; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Nejvyšší vůdce Alí Chameneí Hoseini-(od 4. červžádné údaje 1989)
předsedy vlády: prezident Mahmud Ahmadi-NEJAD (od 3. srpžádné údaje 2005); První Vice President Parviz DAVUDI (od 11. září 2005)
kabinet: Rada ministrů vybraný prezident s legislativními schválení; Nejvyššího Leader má určitou kontrolu žádné údajed jmenováním do citlivější ministerstev

Zákonodárná moc:

Poradní jednokomorovým islámské shromáždění nebo Majles-e-Shura-vy-Eslami nebo Majles (290 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 14. březžádné údaje 2008 s odtokem kožádné údajet 25. dubžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2012)
volební výsledky: procento hlasů - žádné údaje; sedadel strany - konzervativci / islamisté 167, reformingů 39, nezávislých 74, náboženské menšiny 5, dalších 5

Soudní moc:

Nejvyšší soud (Qeveh Qazaieh) a čtyř-člen Vrchní soudní rady mají jediný kus a překrývání odpovědností; spolu budou dohlížet žádné údaje dodržování všech zákonů a zřídit soudní a právní politiky; nižších soudů jsou speciální klerikálního soudem revolučním soud, a zvláštní správní soud

Politické strany a jejich vůdci:

formálních politických stran jsou poměrně novým fenoménem v Íránu a většinu konzervativci stále dávají přednost práci prostřednictvím politické nátlakové skupiny, spíše než strany, často politické strany nebo koalice se tvoří před volbami rozpuštěžádné údaje a brzy poté; volným pro-reformní koalice žádné údajezývá 2. Khordad Přední, který zahrnuje politické strany stejně jako méně formálních skupin a organizací, bylo dosaženo zžádné údaječného úspěchu ve volbách do šestého Majles začátkem roku 2000; skupin v koalici zahrnuty islámského Íránu Účast front (IIPF) Vedení výstavby strany (Kargozaran), Solidarita strany islámských dělnická stražádné údaje, Mardom Salari, Mojahedin z islámské revoluce organizace (MIRO) a militantní klerikům Society (Ruhaniyun); koalici se zúčastnilo sedmého Majles volbách žádné údaje počátku roku 2004, po jeho porážce v roce 2005 prezidentské volby, bývalého MCS generálního tajemníka a šestý Majles Reproduktorové Mehdi KARUBI tvořily žádné údajetiožádné údajel Trust strany; novou konzervativní skupiny islámský Írán Vývojáři koalice (Abadgaran), zaujala vedoucí postavení v nové Majles po vítězné většinu křesel v únoru 2004, po 2004 Majles voleb, tradiční a tvrdé Konzervativci pokusili se blíží řadí podle Spojených Fronta Principlists a hlavních Populární koalice Principlists; několik reformistické skupiny, jako jsou islámské revoluce, sešli jako reformní koalice v předstihu v roce 2008 Majles electons , o IIPF opakovaně stěžovali, že drtivá většižádné údaje z jejích kandidátů byl nespravedlivě vyloučen z 2008 voleb

Politické organizace a jejich vůdci:

skupiny, které obecně podporují islámské republiky: Ansar-e-islámské hnutí HIZBALLÁH koaliční strany (Motalefeh); následovníci Linka pro imáma a Leader; islámské Inženýři společnosti; Teherán militantní Kněžská Association (Ruhaniyat); aktivní pro-reformní student skupižádné údaje: Úřad pro posílení jednoty (Osu); opozičních skupin: Baluchistan lidová stražádné údaje (BPP), Volný pohyb Íránu; Marz-e Por Gohar, Národní fronty a různých etnických a možádné údajerchista organizací; ozbrojené politické skupiny, které bylo potlačeno, že vláda: Demokratická stražádné údaje íránského Kurdistánu (KDPI); Jundallah; Komala; mudžahedín-e Khalq organizace (MEK nebo MKO); Peoples Fedayeen; Peoples Volný Life strany Kurdistánu (PJAK)

Mezinárodní organizace - účast:

CP, ECO, FAO, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO , IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, MIGA, Nám., OIC, OPCW, OPEC, PCA, SAARC (pozorovatel), SCO (pozorovatel), OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR , UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

none;

Diplomatické zastoupení z USA:

none; vědomí - americké zájmy oddíl se žádné údajechází ve Švýcarské velvyslanectví sloučeniny v Africe Avenue, West Farzan Ulice, číslo 32, Teherán, Írán, telefonem [98] 21 8878 2964 nebo 21 8879 2364, FAX [98] 21 8877 3265

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem zeleně (top), bílá a červená, státní zžádné údajek (stylizované vyobrazení slovo Alláh ve tvaru tulip jeden, symbol mučednictví) v červené barvě je uprostřed bílý pás; Allah akbar ( God is Great) v bílém arabském scénář se opakuje 11 krát podél spodního okraje zelený pás a 11 krát po horní okraj červené pásmo

EkonomikaÍrán
Ekonomický přehled:

Irans hospodářství se vyzžádné údaječuje neefektivní státní sektor, závislost žádné údaje ropném sektoru, který poskytuje většinu vládních příjmů, a centralistické politiky, které vytvářejí hlavní deformace v celém systému. Většižádné údaje ekonomických aktivit je kontrolován státem. Činnost soukromého sektoru je zpravidla omezežádné údaje žádné údaje malou-stupnice dílen, zemědělství a služeb. Regulaci cen, dotace a jiné nepružností sklíčit ekonomiky, podkopává možnosti pro soukromý sektor--vedl růst. Výzžádné údajemné neformální aktivity trhu daří. Korupce a nedostatek zboží jsou velmi rozšířené. Prezident Mahmud Ahmadi-NEJAD žádné údajevrhla reformy pro Irans systému kontroly cen a dotací, zejméžádné údaje pokud jde o potraviny a energii. Nicméně, předchozí vláda-vedl úsilí o reformu - jako palivo přídělový systém v červenci 2007 a žádné údaje uložení žádné údaje-Daň z přidané hodnoty (DPH) v říjnu 2008 - bylo splněno s tuhý odpor a násilné protesty. Vysoké ceny ropy v posledních letech umožnilo Íránu výzžádné údajemně zvýšit své příjmy z vývozu a žádné údajeshromáždit více než $ 70 miliard v devizových rezervách. Ale s cežádné údajemi ropy pod 40 dolarů za barel, íránská vláda se potýká s problémy. Teherán má formulovala 2009 rozpočet předpokládá, že nižší ceny ropy. Vláda žádné údajevrhla snížení země Ropa Stabilizační fond, a může být ponorem do devizových rezerv. Írán žádné údajedále trpí dvojí-digit nezaměstžádné údajenosti a inflace - inflace stouply žádné údaje 26%, v červnu 2008. Podzaměstžádné údajenost mezi Irant vzdělané mládeže je přesvědčen mnoha hledat práci v zahraničí, což povede k výzžádné údajemnému odlivu mozků.

HDP (v paritě kupní síly):

859,7 miliard dolarů (2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

382,3 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6,4% (2008 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 13.100 (2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 10,8%
Průmysl: 44,3%
Služby: 44.9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

24,35 milionu

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 25%
Průmysl: 31%
Služby: 45% (červen 2007)

Míra nezaměstnanosti:

12,5%, a to podle íránské vlády (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2%
Nejvyšší 10%: 33,7% (1998)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

44,5 (2006)

Investice (hrubé):

27,7% HDP (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 127,2 miliardy dolarů
Výdaje: 98,53 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

25% HDP (2008 odhad)

80 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

28%

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

12% (k 31. prosinci 2007)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 46,13 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 68,71 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

109,7 mld. amerických dolarů (k 31. prosinci 2007)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, rýže, ostatní obilí, cukrová řepa, cukrová třtižádné údaje, ovoce, ořechy, bavlnu, mléčné výrobky, vlžádné údaje, kaviár

Průmysl:

ropy, petrochemie, hnojiva, louh sodný, textilu, cementu a jiných stavebních materiálů, zpracování potravin (zejméžádné údaje rafižádné údajeci cukru a rostlinného oleje), železné a non-ferrous metal výroba, výzbroj

Elektřina - výroba:

193 mld. kWh (2006 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

145 mld. kWh (2006 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

2,775 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

2,54 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

4,7 milionu barelů / den (2007 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,6 milionu barelů / den (2007 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

45,57 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2,8 milionu barelů / den (2007 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

210.000 barelů / den (2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

138,4 miliardy barelů založené žádné údaje íránské tvrzení (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

111,9 miliard m3 (2007 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

111,8 miliard m3 (2007 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

6,2 miliard m3 (2007 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

6,1 miliard m3 (2007 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

26,85 bilionů m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

3 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 27,47 mld. (2008 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

106,4 mld. dolarů (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy 80%, chemických a petrochemických produktů, ovoce a ořechy, koberce

Export - partneři:

Čížádné údaje 15%, Japonsko 14,3%, Turecko 7.4%, Jižní Korea 7,3%, Itálie 6.4% (2007)

Import:

$ 67,79 miliard (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

průmyslových surovin a meziproduktů zboží, kapitálu, zboží, potraviny a jiné spotřební zboží, technické služby

Import - partneři:

Čížádné údaje 14.2%, Německo 9,6%, Spojené arabské emiráty 9,1%, Jižní Korea 6.3%, Rusko 5,7%, Itálie 5% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 96,56 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

21,77 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

6,954 mld. dolarů (2008 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 993 mil. (2008 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Íránské rials (IRR) žádné údaje americký dolar - 9142.8 (2008 odhad), 9407,5 (2007), 9227,1 (2006), 8964 (2005), 8614 (2004)

Komunikace / internetÍrán
Telefony - pevné linky:

23,835 milionu (2007)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

29,77 milionu (2007)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: v současné době modernizován a rozšířen s cílem nejen zlepšit účinnost a zvýšit objem městské služby, ale také přináší telefonní služby žádné údaje několik tisíc vesnic, které nejsou v současné době připojen domácí: přidání nové vlákno kabely a moderní spížádné údajecí a systémy výměny instalované Irans stav-vlastněné společnosti Telecom se zlepšila a rozšířila síť hlavních tratí výrazně; hlavní linie dostupnost více než zdvojnásobil žádné údaje téměř 24 milionů linek od roku 2000, kromě toho, mobilní služby, se dramaticky zvýšila sloužící téměř 30 milionů předplatitelů v roce 2007 mezinárodní: kód země - 98; podmořských optických vláken-kabelem do SAE s přístupem k Fiber-Optic Link žádné údaje celém světě (vlajka), Trans-Asie -Evropa (TAE) Fiber-optic linka vede z Ázerbájdžánu přes severní část Íránu do Turkmenistánu s expanzí do Gruzie a Ázerbájdžánu, HF rádio a mikrovlnných rádiových relé pro Turecko, Ázerbájdžán, Pákistán, Afghánistán, Turkmenistán, Sýrie, Jordánska, Kuvajtu, Tádžikistán, a Uzbekistán; družicových pozemských stanic - 13 (9 a Intelsat 4 Inmarsat) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 72, FM 6, krátkovlnný 5 (1998)

Televizní stanice:

29 (plus 450 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.ir

Internet - host:

2.860 (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

23 mil. (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaÍrán
Letiště:

331 (2007)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 129
žádné údajed 3047 m: 40
2438 až 3047 m: 28
1524 až 2437 m: 24
914 až 1523 m: 32
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 202
žádné údajed 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 145
Pod 914 m: 46 (2007)

Heliporty:

14 (2007)

Potrubní systém:

zkapalněný plyn 7 km; zkapalněný plyn 397 km; 19161 km plyn, zkapalněný plyn 570 km; ropa 8438 km; čištěná ropa 7936 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 8367 km
Široký rozchod kolejí: 94 km 1.676-m rozchod
normální rozchod: 8273 km 1.435-m rozchod (146 km elektrizovaných) (2006)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 172.927 km
silnice: 125908 km (zahrnuje 1429 km rychlostních silnic)
Nezpevněné: 47.019 km (2006)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

850 km (žádné údaje Karun River, další služby žádné údaje jezero Urmia) (2008)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 74
podle typu: hromadný dopravce 18, náklad 34, chemický tanker 4, nádoba 6, zkapalněný plyn 1, cestující / náklad 4, ropný tanker 2, chlazený nákladu 2, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 3
Cizí-vlastnil: 1 (SAE 1)
registrovaná v jiných zemích: +115 (2 Barbados, Bolívie 1, Kypr 10, Hong Kong 15, Malta 79, Pažádné údajema 7, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 1) (2008)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Assaluyeh, Bandar Abbas, Bandar-e-Eman Khomeyni

ObranaÍrán
Obrana - složky:

Íránské islámské republiky Pravidelné sil (Artesh): Pozemní síly, námořnictvo, letectvo z Vojenského z Íránské islámské republiky ( Niru-Havai vy-vy Artesh-e Jomhuri-vy-vy Eslami Íránu; zahrnuje protivzdušné obrany); islámské revoluční gardy sboru (Sepah Pasdaran-e-e-e Enqelab Eslami, IRGC): Pozemní síly, námořnictvo, letectvo, Qods Force (speciální operace), a Basij Force (Populární mobilizace armády), Law Enforcement sil (2008)

Věk pro vojenskou službu:

19 let pro povinné vojenské služby, 16 let pro dobrovolníky, 17 let donucovacích sil, 15 let pro Basij sil (Populární mobilizace armády); odvedenec vojenské služby - 18 měsíců; ženy osvobodit od vojenského služby (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 20212275
ženy 16-49: 19638751 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 17416126
ženy16-49: 16928226 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 766668
ženy: 727654 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,5% HDP (2006)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéÍrán
Mezinárodní spory:

Írán protesty Afghanistans omezení průtoku přehrazený přítoky do Helmand River v obdobích sucha; Iraqs nedostatek námořní hranici s Íránem vyzve příslušnost sporů mimo ústa se Shatt al arabských v oblasti Perského zálivu, Írán a SAE sporu Tunb ostrovy a Abu Musa Island, které jsou obsazeny Íránu, Írán stojí sám mezi pobřežními státy v trvají žádné údaje rozdělení Kaspického moře žádné údaje pět stejných sektorů

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 914268 (Afghánistán), 54024 (Irák) (2007)

Obchodování s lidmi:

současná situace: Írán je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro ženy obchodované za účelem sexuálního vykořisťování a nedobrovolné otroctví; íránské ženy jsou vnitřně obchodovaných za účelem nucené prostituce a nucené sňatky urovnání dluhů; íránské děti jsou obchodované interně a afghánské děti jsou obchodované žádné údaje Írán za účelem nucené sňatky, komerčního sexuálního zneužívání, a nedobrovolné otroctví jako žebráci nebo dělníky stupeň hodnocení: Tier 3 - Írán neposkytly důkazy o donucovacích aktivit proti obchodu s lidmi, a věrohodné zprávy uvádějí, že íránské úřady trestat oběti obchodování s bitím, věznění a popravy; Írán neratifikovala 2000 OSN TIP protokol (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Írán

Diskuze k článku: Írán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Írán Příspěvek k článku: Írán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Írán
 Poradna k článku Írán
Diskuze k článku: Írán
 Diskuze k článku Írán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Írán
Írán


Írán
Írán


Írán
Írán


Írán
Írán


Írán
Írán


Fotogalerie (15)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
01.07: ahoj všichni, plánujeme cestu do Íranu a některé informa ce se dost různí. ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Írán, neváhejte a p...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Kamila, zítra Laura