Rakousko (Austria): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Rakousko je turisticky oblíbená země, hlavně v zimě (Alpy)...

ÚvodRakousko
Země:

Rakousko
Austria

Dějiny:

Jakmile je centrem moci pro velké rakousko-uherské možádné údajerchii, v Rakousku byl snížen žádné údaje malou republiku po porážce ve druhé světové válce I. Po anexi žádné údajecistickým Německem v roce 1938 a následné okupace vítězných spojenců v roce 1945, Austrias stav zůstává nejasný pro desetiletí. A státní smlouvy podepsané v roce 1955 ukončila okupace rozpozžádné údajeného Austrias nezávislost, a zakázal sjednocení s Německem. A ústavní zákon, že téhož roku vyhlášežádné údaje země věčnou neutralitu jako podmínku pro sovětské vojenské stažení. Sovětský svaz kolapsu v roce 1991 a Austrias vstupu do Evropské unie v roce 1995 se změnila ve smyslu této neutrality. Prosperující, demokratická země, Rakousko vstoupilo do EU Hospodářské a měnové unie v roce 1999.

GeografieRakousko
Umístění:

Střední Evropa, severní Itálie a Slovinska

Zeměpisné souřadnice:

47°20´severní zeměpisné šířky, 13°20´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Rakousko :
Rozloha:

celkem: 83870 čtv. km
pevnižádné údaje: 82.444 čtv. km
voda: 1426 čtv. km

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maine

Hranice:

celkem: 2562 km
sousední země: Česká republika 362 km, Německo 784 km, Maďarsko 366 km, Itálie 430 km, Lichtenštejnsko 35 km, Slovensko 91 km, Slovinskem 330 km, Švýcarsko 164 km

Pobřežní linie:

0 km (vnitrozemské)

Námořní nároky:

žádný (vnitrozemské)

PodnebíRakousko
Podnebí:

střídmý, kontinentální, chladné zimy s častým deštěm a sněhem v nížinách některé a sníh v horách, středně teplá léta s občasnými dešti

Povrch:

žádné údaje západě a žádné údaje jihu převážně horách (Alpy), podél východního a severního okraje většinou ploché nebo mírně svažitý

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Neusiedler Viz 115 m
Nejvyšší bod: Grossglockner 3798 m

Přírodní zdroje:

ropa, uhlí, hnědé uhlí, dřevo, železná ruda, měď, zinek, antimon, magnezit, wolfram, grafit, sůl, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 16,59%
trvalých kultur: 0,85%
ostatní: 82,56% (2005)

Zavlažovaná půda:

40 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

84 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 3,67 km3/ rok (35% / 64% / 1%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 448 m3 / rok (1999)

Přírodní nebezpečí:

sesuvy půdy, laviny, zemětřesení

Životní prostředí - aktuální problémy:

Některé lesní degradace způsobené a znečištění ovzduší a půdy, znečištění půdy vyplývá z využívání zemědělské chemikálie, znečištění ovzduší vychází z emisí ze spalování uhlí a ropy--vyhozen elektrárny a průmyslové závody a nákladních vozidel projíždějících Rakouskem mezi severní a jižní Evropy

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-oxid 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjóto Protokol, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

odříznutým; strategické poloze žádné údaje křižovatce ve střední Evropě s mnoha sžádné údajedno traversable alpských průsmyků a údolí, hlavní řeka je Dužádné údajej, populace je soustředěžádné údaje žádné údaje východní nížiny, protože strmé svahy, chudé půdy a nízké teploty jinde

ObyvatelstvoRakousko
Obyvatelstvo:

8205533 (červenec 2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,8% (muži 621326 / ženy 592131)
15-64 let: 67,5% (muži 2783531 / ženy 2753389)
65 let a více: 17,7% (muži 599415 / ženy 855741) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 41,7 let
Muži: 40,7 let
Ženy: 42,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.064% (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,66 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,91 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.88 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 4,48 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,48 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,44 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,36 let
Muži: 76,46 let
Ženy: 82.41 let (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,38 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,3% (2003 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

10.000 (2003 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Rakouská (y)
Přívlastek: Rakouský

Etnické skupiny:

Rakušané 91,1%, bývalý Yugoslavs 4% (zahrnuje Chorvaty, Slovinci, Srbové a Bosňanů), Turci 1,6%, německý 0,9%, ostatní nebo nespecifikované 2,4% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 73,6%, protestanti 4,7%, muslimské 4,2%, ostatní 3,5%, nespecifikované 2%, žádné 12% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Němčižádné údaje (celonárodní oficiální) 88,6%, turecký 2,3%, 2,2% srbštižádné údaje, chorvatštižádné údaje (oficiální v Burgenland) 1,6%, ostatní (včetně slovinštižádné údaje, úředník v Korutanech a maďarštinu, úředník v Burgenland) 5,3% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 98%
Muži: žádné údaje
Ženy: žádné údaje

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 16 let (2006)

Školství - výdaje:

5,4% HDP (2005)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaRakousko
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Rakousko
krátká forma: Rakousko
místní dlouhá forma: Republik ÖSTERREICH
místní krátká forma: ÖSTERREICH

Vláda - typ:

Spolková republika

Hlavní město:

Název: Vídeň
Zeměpisné souřadnice: 48 12 N, 16 22 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Rakousko :
Administrativní rozdělení:

9 států (Bundesländer, singulární - Bundesland), Burgenland, Kaernten (Korutany), Niederoesterreich (Dolní Rakousko), Oberoesterreich (Horní Rakousko), Salzburg, Steiermark (Štýrsko), Tirol (Tyrolsko), Vorarlberg, Wien (Vídeň)

Zobrazit všechna města státu: Rakousko :
Nezávislost:

976 (Margravate Rakouska stanovežádné údaje), 17. září 1156 (založeno vévodství Rakousko), 11. srpžádné údaje 1804 (rakouské možádné údajerchii byla vyhlášežádné údaje), 12. listopadu 1918 (vyhlášežádné údaje republika)

Národní svátek:

Státní svátek, 26. říjžádné údaje (1955);

Ústava:

1920, revidovaný 1929 obnovežádné údaje 1. květžádné údaje 1945;

Právní systém:

občanského práva, systém práva římského původu; soudního přezkumu legislativních aktů, které Ústavní soud; samostatné správní a civilní / trestní nejvyšších soudů; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

16 let, univerzální;

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Heinz Fischer (SPOe) (od 8. července 2004)
předsedy vlády: kancléř Werner FAYMANN (SPOe) (od 2. prosince 2008); vicekancléřem Josef PROELL (OeVP) (od 2. prosince 2008)
kabinet: Rada ministrů zvolil prezidentem žádné údaje doporučení kancléře
volby: prezident volen v přímých všelidovém hlasování o šesti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); poslední prezidentské volby kožádné údajené 25. dubžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v dubnu 2010); kancléřka formálně zvolený prezident, ale určuje koalici stran tvoří parlamentní většinu; vicekancléřem zvolil prezidentem žádné údaje doporučení kancléře
volební výsledky: Heinz Fischer zvolen prezidentem; procent hlasů - Heinz Fischer 52,4%, Benita Ferrero-Waldnerová 47,6%

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Federálního shromáždění nebo Bundesversammlung tvoří Federální rady nebo Bundesrat ( 62 křesel, členové vybíráni ze státních parlamentů se každý stát, který obdrží od 3 do 12 členů podle jejích obyvatel; členů sloužit pěti-nebo šesti-leté období) a Národní rady nebo Národní (183 křesel; členů volených v přímých všelidovém hlasování, který bude sloužit pěti-rok výrazy) volby: Národní rada - žádné údajeposledy kožádné údajela 28. září 2008 (další, které se budou kožádné údajet od září Podzim 2013) volební výsledky: Národní rada - procenta hlasů party - SPOe 29,3%, OeVP 26%, FPOe 17,5%, BZOe 10,7%, zelení 10,4%, ostatní 6,1%; sedadel party - SPOe 57, OeVP 51, FPOe 34, BZOe 21, Zelení 20

Soudní moc:

Nejvyšší soudní soudu nebo Oberster Gerichtshof; nebo Verwaltungsgerichtshof správní soud, Ústavní soud, nebo Verfassungsgerichtshof

Politické strany a jejich vůdci:

Aliance pro budoucnost Rakouska nebo BZOe [Herbert SCHEIBNER]; vědomí - nové předsedy strany bude zvolen v dubnu 2009, rakouská lidová stražádné údaje nebo OeVP [Josef PROELL]; Svoboda strany Rakouska nebo FPOe [Heinze Christiažádné údaje STRACHE]; strany sociálně demokratické v Rakousku nebo SPOe [Werner FAYMANN]; Zelení [Eva GLAWISCHNIG]

Politické organizace a jejich vůdci:

Rakouské odborové federace nebo OeGB (formálně nezávislá, ale především sociálně demokratické), Federální hospodářské komory; OeVP-orientovaného Svazu rakouských průmyslníků nebo IV; římskokatolické církve, včetně jejího šéfa ležel organizace katolické akce
ostatní: tři kompozitní lig z rakouské lidové strany nebo OeVP zastupujících obchodní, pracovní, zemědělci a další nongovernment organizací v oblasti životního prostředí a lidských práv

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT (pozorovatel), ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Australská skupižádné údaje, BIS, BSEC (pozorovatel), CE, CEI, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU, FAO, G-9 , IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURSO , Nám. (host), NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF (pozorovatel), OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengenská úmluva, SECI (pozorovatel), OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasné) UNCTAD, UNDOF, UNESCO, UNFICYP, UNHCR, UNIDO, UNOMIG, UNTSO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WEU (pozorovatel), WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), náměstek vedoucího mise Andreas Riecken
adresa: 3524 Mezinárodní soudní NW, Washington, DC 20008-3035
Tel.: [1] (202) 895-6700
FAX: [1] (202) 895-6750
konzulát (s) obecně: Chicago, Los Angeles, New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Scott F. Kilner
Velvyslanectví: Boltzmanngasse 16, A-1090, Vídeň
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [43] (1) 31339-0
FAX: [43] (1) 3100682

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky červená (top), bílá a červená

EkonomikaRakousko
Ekonomický přehled:

Rakousko, je dobře-rozvinutá tržní ekonomika s vysokou životní úrovní, je úzce vázážádné údaje žádné údaje ostatní evropské ekonomiky, zvláště žádné údaje Německo. Její ekonomika se vyzžádné údaječuje velkým sektor služeb, malé průmyslové odvětví, a malé, ale velmi vyspělé zemědělství. Globální hospodářský pokles v roce 2008 vedl k recesi, která, jak se všeobecně očekává, bude přetrvávat až do r. 2009, po několika letech solidní poptávky po rakouském vývozu a rekordním růstu zaměstžádné údajenosti v roce 2008. V průběhu recese, investice pravděpodobně utrpí a rakouská vláda,by mohla ekonomiku stabilizovat různými opatřeními,
by mohla zvyšovat schodek rozpočtu z přibližně 0,6% HDP v roce 2008 žádné údaje přibližně 2,8% v roce 2009 a možná i vyšší než 3% v roce 2010. Rakouská ekonomika zžádné údaječně těžila v minulosti ze silných obchodních vztahú, zejméžádné údaje v odvětví bankovnictví a pojišťovnictví, se střední, východní a jihovýchodní Evropou, ale tyto sektory jsou citlivé žádné údaje nedávné mezinárodní fižádné údajenční nestability a některé Rakouské největší banky požadovaly státní podporu. I po zlepšení světové hospodářské ekonomiky Rakousko, bude muset pokračovat v restrukturalizaci, která klade důraz žádné údaje zžádné údajelosti-založené y ekonomickém povzbuzení a větší flexibilitě pracovní síly a větší pracovní účastj. Je třeba se vyrovnát se stárnutím populace a nízkou porodností.

HDP (v paritě kupní síly):

325 miliard dolarů (2008 odhad)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

432,4 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,1% (2008 odhad)

170 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 39.600 (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1,9%
Průmysl: 30,6%
Služby: 67.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

3,59 mil. (2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 5,5%
Průmysl: 27,5%
Služby: 67% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

3,7% (2008 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3,3%
Nejvyšší 10%: 22,5% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2007)

Investice (hrubé):

20,7% HDP (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 198,6 miliard dolarů
výdaje: 203 miliard dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

58,8% HDP (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,7% (2008 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,3% (k 31. prosinci 2007)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

188 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

548,5 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008)

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

obilí, brambory, cukrová řepa, víno, ovoce, mléčné výrobky, dobytek, prasata, drůbež, řeziva

Průmysl:

stavební, strojní zařízení, vozidel a jejich částí, potraviny, kovy, chemikálie, řeziva a zpracování dřeva, papíru a lepenky, komunikační zařízení, cestovní ruch

Elektřina - výroba:

59,31 mld. kWh (2007 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

62,35 mld. kWh (2006 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

18,47 mld. kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

28,5 miliard kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

24.920 barelů / den (2007 odhad)

68 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

289.400 barelů / den (2007 odhad)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

228,7 miliard dolarů (31. prosince 2007)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

46.300 barelů / den (2005)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

313.500 barelů / den (2005)

34 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

50 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

1,848 miliard m3 (2007 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

8,436 miliard m3 (2007 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

2,767 miliard m3 (2007 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

9,658 miliard m3 (2007 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

16,14 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

77 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 10,63 mld. (2008 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

163,3 miliard dolarů (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a zařízení, motorových vozidel a jejich částí, papír a lepenka, kovové zboží, chemikálie, železo a ocel, textilie, potraviny

Export - partneři:

Německo 29,8%, Itálie 8.8%, USA 4,9%, Švýcarsko 4,3% (2007)

Import:

183,4 mld. dolarů (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, motorová vozidla, chemikálie, kovové zboží, ropa a ropné produkty, potraviny

Import - partneři:

Německo 45,5%, Itálie 7.1%, Švýcarsko 5%, Nizozemsko 4,3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

18,22 mld. dolarů (2008 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

752,5 miliard dolarů (30. červžádné údaje 2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

276,9 mld. dolarů (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

275,2 mld. dolarů (2008 odhad)

17 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetRakousko
Telefony - pevné linky:

3,374 mil. (2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

9,768 mil. (2007)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: vysoce rozvinutý a efektivní
domácí: pevná-line subscribership je v úpadku, jelikož v polovině-1990s s mobilními-buněčné subscribership eclipsing ji koncem 1990s, a optickými vlákny-čistý je velmi rozsáhlá, všechny telefonní aplikace a služby Internetu jsou k dispozici
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 43; družicových pozemských stanic, - 15, kromě toho je asi 600 VSAT (zařízení s velmi malou aperturou) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 2, FM 65 (plus několik set opakovačky), krátkovlnný 1 (2001)

Televizní stanice:

10 (a více než 1000 opakovačky) (2001)

Internet - kód země:

.at

Internet - host:

2,806 mil. (2008)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

4,277 mil. (2007)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaRakousko
Letiště:

55 (2007)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 25
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 15 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 30
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 26 (2007)

Heliporty:

1 (2007)

Potrubní systém:

2722 km plyn, ropa 663 km; čištěná ropa 157 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 6383 km
normální rozchod: 5924 km 1.435-m rozchod (3772 km elektrizovaných)
úzkorozchodná: 371 km 1.000-m rozchod; 88 km 0.760-m rozchod (25 km elektrizovaná) (2006)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 107.262 km
silnice: 107262 km (zahrnuje 1677 km rychlostních silnic) (2006)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

358 km (2007)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 4
Podle typu: nákladem 2, kontejner 2
Cizí-vlastnil: 2 (Nizozemsko 2)
registrovaná v jiných zemích: 4 (Kypr 1, Malta 1, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 2) (2008)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Enns, Krems, Linz, Vídeň

ObranaRakousko
Obrana - složky:

Pozemních sil (KdoLdSK), vzdušných sil (KdoLuSK)

Věk pro vojenskou službu:

18-35 let pro povinné vojenské služby, 16 let pro muže nebo ženy dobrovolné služby, služby 7měsíců školení, po němž následovala 8-leté rezervy povinnosti (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1986411
ženy 16-49 let: 1944834 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1617385
ženy 16-49 let: 1583886 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 50869
ženy: 48.246 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,9% HDP (2005 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéRakousko
Mezinárodní spory:

zatímco hrozby mezinárodní právní kroky nikdy události v roce 2007, 915220 Rakušané s podporou nově zvolené strany Svobodných, podepsalo petici v lednu 2008, požaduje, aby Rakousko zablokovat vstup České republiky do EU, pokud Praha ukončí své jaderné elektrárny v Temelín, které hraničí s Rakouskem


Zobrazit všechny obrázky: Rakousko

Diskuze k článku: Rakousko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Rakousko Příspěvek k článku: Rakousko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Rakousko
 Poradna k článku Rakousko
Diskuze k článku: Rakousko
 Diskuze k článku Rakousko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Rakousko
Rakousko


Rakousko
Rakousko


Rakousko
Rakousko


Rakousko
Rakousko


Rakousko
Rakousko


Fotogalerie (94)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
04.08: Zdravím, chcem e na jednodenní výlet do Rakouska vzít krom našich 2 dětí i ...
14.07: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli nevíte jaký byl kurz shillingu cca ...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Rakousko, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Tamara, zítra Dalibor