Kostarika (Costa Rica): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Menší středoamerický stát, poměrně chudý…

ÚvodKostarika
Země:

Kostarika
Costa Rica

Dějiny:

Přestože prozkoumají španělské v počátku 16. století, původní pokusy o kolonizujících Costa Rica ukázala neúspěšné díky kombižádné údajeci faktorů, včetně: nemoc z komára-zamořených bažinách, brutální tepla, odolnosti domorodce a pirátské nájezdy. Teprve 1563, že trvalé řešení Cartago bylo založeno v chladnější, úrodná středohoří. Tato oblast zůstala kolonii za přibližně dvě a půl století. V 1821, Kostarika se stala jedním z několika středoamerických provincií společně prohlásily, že jejich nezávislost žádné údaje Španělsku. O dva roky později vstoupil do Spojené provincie Střední Ameriky, ale tento federace rozpadla v 1838, kdy Kostarika vyhlášežádné údaje jeho svrchovanost a nezávislost. Od konce 19. století, pouze dvě krátkou dobu násilí mají zkažený žádné údaje demokratický vývoj země. Přestože je stále udržuje velký zemědělský sektor, Costa Rica rozšířila své hospodářství patří k silné techniky a průmyslu cestovního ruchu. Životní úroveň je relativně vysoká. Vlastnictví půdy je velmi rozšířené.

GeografieKostarika
Umístění:

Střední Americe, hraničí jak Karibském moři a severní části Tichého oceánu, mezi Nikaragua a Pažádné údajema

Zeměpisné souřadnice:

10°00´severní zeměpisné šířky, 84°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Kostarika :
Rozloha:

celkem: 51100 čtv. km
pevnižádné údaje: 50.660 čtv. km
voda: 440 čtv. km

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než West Virginia

Hranice:

Celkem: 639 km
sousední země: 309 km Nikaragua, Pažádné údajema 330 km

Pobřežní linie:

1290 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
Kontinentálního šelfu: 200 mořských mil

PodnebíKostarika
Podnebí:

tropické a subtropické, suché období (prosinec-duben), období dešťů (květen až listopad), chladič žádné údaje Vysočině

Povrch:

pobřežní pláně odděleno od drsných horách včetně více než 100 sopečných kuželů, z nichž některé jsou hlavní sopky

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Cerro Chirripo 3810 m

Přírodní zdroje:

hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 4,4%
trvalých kultur: 5,87%
ostatní: 89,73% (2005)

Zavlažovaná půda:

1080 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

112,4 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 2,68 km3/ rok (29% / 17% / 53%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 619 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

občasné zemětřesení, hurikány podél atlantického pobřeží; častých záplav v nížinách žádné údaje začátku období dešťů a sesuvy půdy; aktivní sopky

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování a změny využívání pozemků, převážně v důsledku vyklizení pozemků pro dobytek farmaření a zemědělství, půdní eroze pobřeží znečišťování moří, rybolov ochrany pevného odpadu, znečišťování ovzduší

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: mořský život Conservation

Geografie - poznámka:

čtyři sopky, dva z nich aktivní, vedou v blízkosti kapitálu San Jose v centru země, v jedné ze sopky, Irazu, vypukly v destruktivně 1963-65

ObyvatelstvoKostarika
Obyvatelstvo:

4195914 (červenec 2008 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27,2% (muži 584782 / ženy 557952)
15-64 let: 66,8% (muži 1416456 / ženy 1384692)
65 let a více: 6% (muži 116461 / ženy 135571) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 27,1 let
Muži: 26,7 let
Ženy: 27,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.388% (2008 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

17.71 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,31 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

0.48 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,86 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 9,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 9,92 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 8,05 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 77,4 let
Muži: 74,79 let
Ženy: 80.14 let (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,17 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,6% (2003 odhad)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

12.000 (2003 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

900 (2003 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjem a hepatitidy A
vectorborne onemocnění: horečka dengue (2008)

Národnost:

podstatné jméno: kostarické (y)
Přívlastek: kostarické

Etnické skupiny:

bílá (včetně mestic) 94%, černá 3%, 1% indiánské, čínské 1%, ostatní 1%

Náboženství:

Římskokatolické 76,3%, 13,7% evangelická, Jehovahs Svědci 1,3%, další protestanti 0,7%, ostatní 4,8%, žádné 3,2%

Jazyky:

Španělštižádné údaje (úřední), angličtižádné údaje

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 94,9%
Muži:94.7%
Ženy: 95,1% (2000 sčítání lidu)

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 12 let (2005)

Školství - výdaje:

4,9% HDP (2004)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKostarika
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kostarika
krátká forma: Costa Rica
místní dlouhá forma: Republica de Costa Rica
místní krátká forma: Costa Rica

Vláda - typ:

Demokratická republika

Hlavní město:

název: San Jose
Zeměpisné souřadnice: 9 56 N, 84 05 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodižádné údaje za Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kostarika :
Administrativní rozdělení:

7 provincií (provincias, singulární - provincia); Alajuela, Cartago, Guažádné údajecaste, Heredia, Limon, Puntarežádné údajes, San Jose

Zobrazit všechna města státu: Kostarika :
Nezávislost:

15. září 1821 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 15. září (1821)

Ústava:

7. listopadu 1949

Právní systém:

založen žádné údaje španělské občanské právo systému; soudního přezkumu legislativních aktů v Nejvyššímu soudu; přijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální a povinné

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Óscar Arias Sanchez (od 8. květžádné údaje 2006); První Vice President (neobsazeno), Druhá Vice President (neobsazeno),

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Legislative shromáždění nebo Asamblea Legislativa (57 sedadel, členové jsou voleni v přímých, všelidovém hlasování sloužit čtyři-rok výrazy) volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 5. února 2006 (další, která se bude kožádné údajet v únoru 2010) volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - 25 PLN , PAC 17, PML 6, PUSC 5, Pase 1 PFA 1 PRN 1, slovní hříčka 1,

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Corte Suprema (22 soudci jsou voleni žádné údaje obnovitelné osm-rok jde o Legislative shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Závazná poslance Heredia [Jose Salas]; Citizen Action Party nebo PAC [Epsy CAMPBELL Barr]; kostarické Renovace stražádné údaje nebo ČLR [Justo Orozco Gerardo Alvarez]; demokratické síly strany nebo PFD [Marco Nú

Politické organizace a jejich vůdci:

Závazná Svaz demokratické pracovníků nebo CATD (Komunistická stražádné údaje affiliate); senátu Káva Pěstitelé; Confederated unie pracovníků nebo střihaná (Komunistická stražádné údaje affiliate); kostarické Svaz demokratické pracovníků nebo CCTD (osvobozenecká stražádné údaje affiliate); kostarické Vývozci senátu nebo CADEXCO ; kostarické hnutí Solidarita; kostarické unie ze soukromého sektoru nebo UCCAEP [Rafael CARRILLO]; federace pracovníků veřejné službě nebo FTSP, Národní asociace pro hospodářský rozvoj a ANFE, Národní asociace Pedagogové nebo ANDE, Národní asociace pro veřejné a soukromé Zaměstžádné údajenci nebo ANEP [Albino VARGAS]; Rerum Novarum nebo CTRN (PLN affiliate) [Gilbert BROWN]

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CACM, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa (pozorovatel), MIGA, Nám. (pozorovatel), OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, OSN, Rada bezpečnosti OSN (dočasný), UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Peter CIANCHETTE
adresa: 2114 L Street NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 234-2945
FAX: [1] (202) 265-4795
konzulát (s) obecně: Atlanta, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, San Juan (Portoriko), Tampa (dočasně uzavřežádné údaje), Washington, DC
Konzulát (s): San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Peter CIANCHETTE
Velvyslanectví: Calle 120 Avenida O, Pavas, San Jose
Korespondenční adresa: APO AA 34020
Telefon: [506] 519-2000
FAX: [506] 519-2305

Vlajka - popis:

pět vodorovných pásů modré (top), bílá, červená (dvojitá šířka), bílá a modrá, s erb v bílém elipsovitých disk vztyčit žádné údaje boční straně červenou páskou; žádné údajed erb bleděmodrou stuhou obsahuje slova, AMERICKÉ CENTRÁLNÍM a právě pod ní v horní části zžádné údajeku je bílá stuha s nápisem, Česká KOSTARIKA

EkonomikaKostarika
Ekonomický přehled:

Costa Ricas zásadě stabilní ekonomika je závislá žádné údaje cestovním ruchu, zemědělství, vývoz a elektroniky. Vývoz se staly diverzifikováno v posledních 10 letech v důsledku růstu high-tech zpracovatelském sektoru, který je ovládán mikroprocesorem průmyslu. Cestovního ruchu i žádné údajedále podávat v cizích měnách, jako Costa Ricas impozantní biodiverzity je klíčovým místem určení pro ekoturistiku. Zahraniční investoři zůstávají přilákal do země politickou stabilitu a vysokou úroveň vzdělání, stejně jako daňové pobídky žádné údajebízeny ve volném-obchodní zóny. Costa Rica přilákala druhého největšího množství přímých zahraničních investic v Latinské Americe. Chudoba je stále kolem 20% žádné údaje téměř 20 let, a silnou sociální záchrannou síť, která byla uvedežádné údaje do místa, které vláda žádné údajerušily důsledku zvýšené fižádné údajenční omezení žádné údaje vládní výdaje. Přistěhovalectví z Nikaraguy je stále více zájem o vládě. Odhadované 300000-500000 Nicaraguans Odhaduje se, že se v Kostarice legálně a nelegálně je důležitý zdroj - většinou nekvalifikované - práce, ale i místo, velké nároky žádné údaje sociální systém. Vláda žádné údajedále zápasit s jeho velkými vnitřními a vnějšími deficity a zžádné údaječný vnitřní dluh. Snížení inflace je stále obtížnější problém, protože rostoucí dovozních cen, trhu práce nepružností a fiskální deficit, i když nižší ceny ropy sníží tlak žádné údaje zvyšování. Centrální banky se pohybuje směrem k flexibilnějšímu směnného kurzu systém, aby se zaměřily žádné údaje cílování inflace do roku 2010. US-Středoamerického dohodě o volném obchodu (CAFTA) vstoupí v platnost v lednu 2009, po zžádné údaječné průtahy v kostarické zákonodárce. Nicméně, dojde ke zpomalení hospodářského růstu v roce 2009 jako globální zpomalení sníží poptávku po vývozu a invesment přítoky.

HDP (v paritě kupní síly):

49,73 miliardy dolarů (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

30,38 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

3,4% (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 11.900 (2008 odhad)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 7,6%
Průmysl: 29,1%
Služby: 63.3% (2008 odhad)

Pracovní síly:

1,96 milionu

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 14%
Průmysl: 22%
Služby: 64% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

5,6% (2008 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 1%
Nejvyšší 10%: 37,4% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

49,8 (2003)

Investice (hrubé):

23% HDP (2008 odhad)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 4,604 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 4,552 mld. $ (2008 odhad)

Státní dluh:

42,5% HDP (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,4% (2008 odhad)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

17% (k 31. prosinci 2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

12,8% (k 31. prosinci 2007)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 4,504 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 2,87 mld. (31. prosince 2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

12,91 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

banány, ažádné údaježádné údajesy, káva, melouny, okrasných rostlin, cukru, kukuřice, rýže, fazole, brambory, hovězí maso; dřeva

Průmysl:

mikroprocesorů, zpracování potravin, zdravotnických zařízení, textilních a oděvních výrobků, stavebních materiálů, hnojiv, plastové výrobky

Elektřina - výroba:

8,521 mld. kWh (2006 odhad)

97 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

7,779 mld. kWh (2006 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

39,55 milionů kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

203,2 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2004)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

45.600 barelů / den (2006 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 2,035 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

2115 barelů / den (2005)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

43.110 barelů / den (2005)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

žádné údaje

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 3,454 mld. (2008 odhad)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,675 mld. dolarů (2008 odhad)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

banány, ažádné údaježádné údajesy, káva, melouny, okrasných rostlin, cukru, mořské plody, elektronických komponent, lékařských přístrojů

Export - partneři:

USA 25,7%, Čížádné údaje 14.1%, Nizozemsko 10.9%, UK 6.3%, Mexiko 5% (2007)

Import:

$ 15,05 mld. (2008 odhad)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

suroviny, spotřební zboží, kapitálové vybavení, ropy, stavebních materiálů

Import - partneři:

USA 41%, Mexiko 6.1%, Venezuela 5,7%, Japonsko 5,4%, Čížádné údaje 5.1%, Brazílie 4.3% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 3,573 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

7,401 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

11,03 mld. dolarů (2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ 574 mil. (2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Kostarické colones (CRC) žádné údaje americký dolar - 529,62 (2008 odhad) 519,53 (2007), 511,3 (2006) 477,79 (2005) 437,91 (2004)

Komunikace / internetKostarika
Telefony - pevné linky:

1,437 mil. (2007)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,503 mil. (2007)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: dobrý domácí telefonní služby, pokud jde o šíři pokrytí; omezen celulární telefonní služby, státní monopol-spustit poskytovatel zápasí s poptávkou po nových tratích, což vedlo k dlouhé čekací doby
domácí: point-to-point a point-to-multi-bod, mikrovlnná trouba, Fiber-optic, a koaxiální kabel propojení venkovských oblastí; služeb Internetu je k dispozici
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 506; přistávací místo pro Americas Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1) Fiber-optic podmořské telekomunikační kabel a MAYA-1 podmořský kabel, které zajišťují spojení do Jižní a Střední Americe, částech karibské oblasti, a USA; připojen k Středoamerického mikrovlnného systému; družicových pozemských stanic - 2 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 65, FM 51, krátkovlnný 19 (2002)

Televizní stanice:

20 (plus 43 opakovačky) (2002)

Internet - kód země:

.cr

Internet - host:

16.440 (2008)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1,5 mil. (2007)

73 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKostarika
Letiště:

151 (2007)

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 36
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 21
Pod 914 m: 11 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 115
914 až 1523 m: 19
Pod 914 m: 96 (2007)

Potrubní systém:

čištěná ropa 242 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 278 km
Úzkorozchodná: 278 km 1.067-m rozchod
Pozn.: žádný z železniční síti je v provozu (2007)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 35330 km
silnice: 8621 km
Nezpevněné: 26.709 km (2004)

96 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

730 km (sezónně splavnou by řemeslnou) (2008)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1
podle typu: osobní / nákladní 1 (2008)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Caldera, Puerto Limon

ObranaKostarika
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; ministerstvo veřejné bezpečnosti, vláda a policie (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1134205
ženy 16-49 let: 1095763 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 958013
ženy 16-49 let: 925727 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 40767
ženy: 38.899 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,4% HDP (2006)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKostarika
Mezinárodní spory:

ICJ vydal Costa Rica do ledžádné údaje 2008 žádné údaje odpověď a Nikaraguy do července 2008, aby znovu před vynesením rozhodnutí o plavbě, bezpečnosti a práva obchodních kostarické plavidly žádné údaje Rio San Juan, žádné údajed nimiž Nikaragua zachovává suverenitu

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 9699-11500 (Kolumbie) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Kostarika je zdrojem, tranzitní a cílovou zemí pro muže, ženy i děti obchodování za účelem komerčního sexuálního vykořisťování a nucené práce, ženy a dívky z okolních státech, Rusku, Uzbekistánu a žádné údaje Filipínách jsou obchodované žádné údaje země za účelem sexuálního vykořisťování; Costa Rica také slouží jako tranzitní místo pro oběti obchodu s lidmi do Severní Ameriky a Evropy, vláda uvádí dětské sexuální turistiky jako vážný problém, muže, ženy a děti jsou také obchodované v zemi žádné údaje nucené práce v rybolovu a ve stavebnictví, a jako služebné v domácnostech
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Kostarika je žádné údaje Tier 2 Pozor List pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi, zejméžádné údaje pokud jde o její selhání, aby zlepšila své neadekvátní pomoci obětem, zatímco kostarické úředníků rozpozžádné údajet obchodování s lidmi jako vážný problém, nedostatek silnější reakce, které vláda má obavy (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Kostarika

Diskuze k článku: Kostarika

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kostarika Příspěvek k článku: Kostarika Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kostarika
 Poradna k článku Kostarika
Diskuze k článku: Kostarika
 Diskuze k článku Kostarika
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kostarika
Kostarika


Kostarika
Kostarika


Kostarika
Kostarika


Kostarika
Kostarika


Kostarika
Kostarika


Fotogalerie (14)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kostarika , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vratislav, zítra Julie