Kongo (Congo, Republic of the): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Jedna z nejchudších zemí světa, mezi exportní artikly patří ropa, kakao, káva, cukr…

ÚvodKongo
Země:

Kongo
Congo, Republic of the

Dějiny:

Po získání nezávislosti v roce 1960 bývalého francouzského regionu Středního Konga se stal republice Kongo. A čtvrt století experimentování s marxismus byl opuštěn v roce 1990 a demokraticky zvolené vlády žádné údajestoupil do úřadu v roce 1992. Stručný občanské války v roce 1997 obnovežádné údaje bývalého marxistického prezidenta Denis Sassou-NGUESSO a ushered v období politické a etnické nepokoje. Jižní-založené povstaleckých skupin dohodli žádné údaje konečné mírové dohodě v březnu 2003, ale v klidu, je nejasný a uprchlíků žádné údajedále představovat humanitární krize. Republiky Kongo byl kdysi jedním z Africas největších ropných producentů, ale s klesající produkce bude potřebovat nové pobřežní ropy zjistí udržet své zisky ropy dlouhodobě.

GeografieKongo
Umístění:

Západní Africe, hraničí žádné údaje jihu Atlantského oceánu mezi Angola a Gabon

Zeměpisné souřadnice:

1°00´ jižní zeměpisné šířky, 15°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Kongo :
Rozloha:

celkem: 342.000 čtv. km
pevnižádné údaje: 341.500 čtv. km
voda: 500 čtv. km

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Montažádné údaje

Hranice:

celkem: 5504 km
sousední země: Angola 201 km, 523 km Kamerun, Středoafrická republika 467 km, Demokratická republika Kongo 2410 km, Gabon 1903 km

Pobřežní linie:

169 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 200 mořských mil

PodnebíKongo
Podnebí:

tropické, období dešťů (březen-červen), sucho v sezóně (červen až říjen); přetrvávající vysoké teploty a vlhkosti, zejméžádné údaje zeslabující klimatu obkročmo rovníku

Povrch:

Pobřežní roviny, žádné údaje jižní oblasti, centrálního plató, severním povodí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mount Berongou 903 m

Přírodní zdroje:

ropa, dřevo, draslík, olovo, zinek, uran, měď, fosfáty, zlato, hořčík, zemní plyn, vodní

Využíváná půda:

orná půda: 1,45%
trvalých kultur: 0,15%
ostatní: 98,4% (2005)

Zavlažovaná půda:

20 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

832 km3 (1987)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,03 km3/ rok (59% / 29% / 12%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 8 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

sezónní záplavy

Životní prostředí - aktuální problémy:

znečišťování ovzduší z emisí z motorových vozidel, znečišťování vody z dumping surového splašky, tekoucí voda není pitná, odlesňování

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: o mořském právu

Geografie - poznámka:

asi 70% obyvatel žije v Brazzaville, Pointe-Noire, nebo podél železniční trati mezi nimi

ObyvatelstvoKongo
Obyvatelstvo:

3.903.318

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 46,1% (muži 906345 / ženy 894568)
15-64 let: 51% (muži 989126 / ženy 1002682)
65 let a více: 2,8% (muži 45560 / ženy 65037) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 16,7 let
Muži: 16,5 let
Ženy: 17 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.696% (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

41.76 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.28 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-2.52 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,7 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 81,29 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 86,9 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 75.51 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 53,74 let
Muži: 52,52 let
Ženy: 55 let (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,92 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

4,9% (2003 odhad)

22 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

90.000 (2003 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

9700 (2003 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
vectorborne onemocnění: malárie a afrických trypanosomiasis (spavá nemoc)
zvířecí choroby kontakt: vztekližádné údaje (2008)

Národnost:

podstatné jméno: konžská (singulární a množné číslo)
Přívlastek: konžským nebo Kongo

Etnické skupiny:

Kongo 48%, 20% Sangha, MBochi žádné údaje 12%, Teke 17% Evropanů a ostatní 3%

Náboženství:

Křesťanské 50%, 48% animista, muslimské 2%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), lingalsky a Monokutuba (lingua franca obchodu jazyky), mnoho místních jazyků a dialektů (z nichž Kikongo je nejrozšířenější)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 83,8%
Muži:89.6%
Ženy: 78,4% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 9 let
Muži:10 let
Ženy: 8 let (2003)

Školství - výdaje:

1,9% HDP (2005)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKongo
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kongo
krátká forma: Kongo (Brazzaville)
místní dlouhá forma: Republique du Congo
místní krátká forma: none
bývalé: Střední Kongo, Kongo / Brazzaville, Kongo

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Brazzaville
Zeměpisné souřadnice: 4 15 S, 15 17 E
časový rozdíl: UTC +1 (šest hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kongo :
Administrativní rozdělení:

10 regionů (krajů, singulární - oblast) a 1 obec *; Bouenza, Brazzaville *, kyvety, kyvety-Ouest, Kouilou, Lekoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pool, Sangha

Zobrazit všechna města státu: Kongo :
Nezávislost:

15. srpžádné údaje 1960 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 15. srpžádné údaje (1960)

Ústava:

schváležádné údaje v referendu 20. ledžádné údaje 2002

Právní systém:

založená žádné údaje francouzská občanská práva systému a zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Denis Sassou-NGUESSO (od 25. říjžádné údaje 1997, po občanské válce, v níž svrhly zvolen prezidentem Pascal Lissouba);
předsedy vlády: ministerský Isidore Mvouba (od 7. ledžádné údaje 2005)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných prezidentem
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet 10. březžádné údaje 2002 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2009)
volební výsledky: Denis Sassou-NGUESSO opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Denis Sassou-NGUESSO 89,4%, Joseph Kignoumbi Kia MBOUNGOU 2,7%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (66 křesel, členové jsou voleni nepřímo hlasováním sloužit pěti-rok výrazy) a Národního shromáždění (137 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: Senát - žádné údajeposledy kožádné údajela 11. července 2002 (příští, který se bude kožádné údajet v červenci 2008), Národní shromáždění - poslední kožádné údajet 24. červžádné údaje a 5. srpžádné údaje 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet v roce 2012)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - FDU 56, ostatní 10, Národní shromáždění - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - PCT 46, MCDDI 11, UPADS 11 Bře 5, MSD 5, nezávislé 37, dalších 22

Soudní moc:

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího soudu

Politické strany a jejich vůdci:

Akce Hnutí za obnovu nebo MAR; konžským Hnutí za demokracii a integrální rozvoj nebo MCDDI [Michel MAMPOUYA]; konžským Labour Party nebo PCT; Hnutí pro solidaritu a rozvoj nebo MSD, Pan-Africké unie pro sociální rozvoj nebo UPADS [Martin MBERI]; Rally pro demokracii a sociální pokrok, nebo PRV [Jean-Pierre Thystere TCHICAYA, předseda]; Rally pro demokracii a republice nebo RDR [Raymond Damasge NGOLLO] Unie pro demokracii a republice nebo UDR; Spojených demokratických sil, nebo FDU [EBAO Sebastian]; mnoho méně důležité strany

Politické organizace a jejich vůdci:

Konžským odborový kongres nebo CSC; Generální Svaz konžských žáky a studenty nebo UGEEC; Revoluční Svaz konžských žen nebo URFC; Svazu socialistické mládeže či konžská UJSC

Mezinárodní organizace - účast:

ACCT, ACP, AfDB, AU, BDEAC, CEMAC, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, Nám., OIF, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNITAR, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Serge MOMBOULI
adresa: 4891 Colorado Avenue NW, Washington, DC 20011
Tel.: [1] (202) 726-5500
FAX: [1] (202) 726-1860

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Allan EASTHAM
velvyslanectví: Boulevard de la Revolution, BDEAC Building, 4th Floor, Brazzaville,

Vlajka - popis:

rozdělen šikmo od spodní straně vlajky žlutou páskou, horní trojúhelník (výtah straně) je zelený a žádné údaje spodní trojúhelník je červená

EkonomikaKongo
Ekonomický přehled:

Ekonomika je směs obživu zemědělství, průmyslová odvětví z velké části založen žádné údaje ropě, a podpůrné služby, a vláda charakteristický rozpočtu problémy a overstaffing. Ropa má vytlačený lesnictví jako základ ekonomiky, který poskytuje hlavní podíl vládních příjmů a vývozu. V časných 1980s, rychle rostoucí ropné příjmy umožnily vládě fižádné údajencovat velké měřítko-vývojových projektů s růstem HDP v průměru o 5% ročně, jednu z nejvyšších sazeb v Africe. Vláda zastavené podstatnou část svých výdělků prostřednictvím oleje ropy-podpořeny úvěry, které přispěly k rostoucímu zadlužení a chronické výpadky příjmů. Ekonomické reformy byly provedeny s podporou mezinárodní organizace, především Světová banka a MMF. Avšak reformní program se zastavil v červnu 1997, kdy vypukla občanská válka. Denis Sassou-NGUESSO, kteří se vrátili k moci, když válka skončila v říjnu 1997, veřejně vyjádřil zájem v pohybující se vpřed o ekonomické reformy a privatizace a obnovuje spolupráci s mezinárodními fižádné údajenčními institucemi. Hospodářský pokrok byl těžce zraněn, které klesající ceny ropy a obnovení ozbrojeného konfliktu v prosinci 1998, což zhoršilo republiky rozpočtový deficit. Současná administrativa předsedá přes nelehkou vnitřní mír a čelí obtížné ekonomické výzvy stimulovat využití a snižování chudoby. Vymáhání cen ropy zvyšovala economys HDP a blízko-termín vyhlídky. V březnu 2006, Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (MMF) schválené vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) léčba Kongo.

HDP (v paritě kupní síly):

14,79 miliardy dolarů (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

13,35 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

10,2% (2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 3800 (2008 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 5,6%
Průmysl: 57,1%
Služby: 37.3% (2006 odhad)

Pracovní síly:

žádné údaje

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

žádné údaje%

206 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Investice (hrubé):

19,3% HDP (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 5,363 miliardy amerických dolarů
Výdaje: 2,758 miliardy dolarů (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

5% (2008 odhad)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

15% (k 31. prosinci 2007)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

1,4 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 204,3 mil. EUR (31. prosince 2007)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kasava (tapioka), cukr, rýže, kukuřice, arašídy, zelenižádné údaje, káva, kakao, lesními produkty

Průmysl:

ropné těžby, cement, dřevo, pivovarnictví, cukr, palmový olej, mýdlo, mouka, cigarety

Elektřina - výroba:

444 milionů kWh (2006 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

564 milionů kWh (2006 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

411 milionů kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

261.000 barelů / den

39 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

7677 barelů / den (2006 odhad)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

230.200 barelů / den (2005 odhad)

50 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

1702 barelů / den (2005)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

1,6 miliardy barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

180 miliónů m3 (2006 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

180 miliónů m3 (2006 odhad)

100 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

90,61 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 406 mil. (2008 odhad)

52 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,009 miliard dolarů (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropy, řezivo, překližka, cukr, kakao, kávu, diamanty

Export - partneři:

USA 41%, Čížádné údaje 36.5%, Tchaj-wan 3,6% (2007)

Import:

2,722 miliard dolarů (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

kapitálové vybavení, stavebních materiálů, potravin

Import - partneři:

Francie 18,1%, Jižní Korea 14,7%, Čížádné údaje 12.6%, Itálie 10,3%, Indie 4,7%, USA 4,2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

3,845 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

5 miliard dolarů (2000 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Commužádné údajeuté Fižádné údajencičre AFRICAINE frank (XAF) žádné údaje 441,72 dolaru (2008 odhad), 483,6 (2007) 522,59 (2006) 527,47 (2005) 528,29 (2004)

Komunikace / internetKongo
Telefony - pevné linky:

15.900 (2005)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1,334 mil. (2007)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: služby sotva postačující pro vládní použití; klíčové výměny jsou v Brazzaville, Pointe-Noire a Loubomo, meziměstské linky často mimo provoz, pevné-line nedostatečné infrastruktury poskytují méně než 1 připojení žádné údaje 100 osob, v případě absence odpovídající pevná linka infrastrukturu, mobilní-buněčné subscribership se prudce dosáhl 35 100 osob
domácí: primární síť se skládá z mikrovlnné rádiové relé a koaxiální kabely
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 242; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 5, krátkovlnný 3 (2001)

Televizní stanice:

1 (2001)

Internet - kód země:

.cg

Internet - host:

5 (2008)

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

70.000 (2006)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKongo
Letiště:

31 (2007)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
žádné údajed 3047 m: 2
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 26
1524 až 2437 m: 7
914 až 1523 m: 10
Pod 914 m: 9 (2007)

Potrubní systém:

plyn 89 km; kapalný zemní plyn 4 km; ropa 758 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 894 km
úzkorozchodná: 894 km 1.067-m rozchod (2006)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 17289 km
silnice: 864 km
Nezpevněné: 16.425 km (2004)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1.120 km (komerčně splavná z Konga a Oubanqui řek) (2008)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

registrovaná v jiných zemích: 1 (Demokratická republika Kongo z 1) (2008)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Brazzaville, Djeno, Impfondo, Ouesso, Oyo, Pointe-Noire

ObranaKongo
Obrana - složky:

Konžské armády (ozbrojených sil Armees Congolaises, FAC): armáda, námořnictvo, konžským Air Force (Armee de Lair Congolaise), četnictva, zvláštní prezidentské ochranky (GSSP) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby; ženy sloužit (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 842771
ženy 16-49 let: 833624 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 519296
ženy 16-49 let: 509564 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 45671
ženy: 45.248 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

3,1% HDP (2006)

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKongo
Mezinárodní spory:

Umístění žádné údaje hranici v širokém Kongo řeka s Demokratické republice Kongo je neurčitý kromě bazénu Malebo / Stanley Pool

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 46341 (Konžská demokratická republika), 6564 (Rwanda)
KDOs: 48000 (více občanské války od roku 1992, většižádné údaje KDOs jsou etnické lari) (2007)


Zobrazit všechny obrázky: Kongo

Diskuze k článku: Kongo

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kongo Příspěvek k článku: Kongo Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kongo
 Poradna k článku Kongo
Diskuze k článku: Kongo
 Diskuze k článku Kongo
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kongo
Kongo


Kongo
Kongo


Kongo
Kongo


Kongo
Kongo


Kongo
Kongo


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kongo, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vratislav, zítra Julie