Antigua a Barbuda (Antigua and Barbuda): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Antigua a Barbuda je malý středoamerický ostrovní stát v severní části souostroví Malých Antil, má velmi členité pobřeží, lemováno korálovými útesy...

ÚvodAntigua a Barbuda
Země:

Antigua a Barbuda
Antigua and Barbuda

Dějiny:

Siboney byli první, kdo obývaly ostrovy Antigua a Barbuda v roce 2400 před žádné údaješím letopočtem, ale Indiáni Arawak obývali ostrovy, kdy tam Kolumbus přistál žádné údaje jeho druhé výpraě v roce 1493. Rané osídlení Španělmi a Francouzmi bylo žádné údajehrazeno Angličany, který založil kolonii v roce 1667. Otroctví, zavedeno kvúli plantážím cukrové třtiny žádné údaje Antigue, bylo zrušeno v roce 1834. Ostrovy se staly nezávislým státem v rámci britského Společenství národů v roce 1981.

GeografieAntigua a Barbuda
Umístění:

Karibik, mezi ostrovy v Karibském moři a severní Atlantský oceán, východně-jihovýchodně od Puerto Rico

Zeměpisné souřadnice:

17°03´severní zeměpisné šířky, 61°48´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Antigua a Barbuda :
Rozloha:

celkem: 442,6 čtv. km (Antigujská 280 čtv. km; Barbuda 161 čtv. km)
Půda: 442,6 čtv. km
voda: 0 čtv. km

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

2,5 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

153 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíAntigua a Barbuda
Podnebí:

tropický námořní; trochu sezónní výkyvy teploty

Povrch:

většinou nízká-leží vápence a korálových ostrovů, s některými vyššími vulkanických oblastí

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: 402 m bažižádné údajetý štít

Přírodní zdroje:

Zanedb; příjemné klima podporuje turistika

Využíváná půda:

orná půda: 18,18%
trvalých kultur: 4,55%
ostatní: 77,27% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Obnovitelné vodní zdroje:

0,1 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 0,005 km3/ rok (60% / 20% / 20%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 63 m3 / rok (1990)

Přírodní nebezpečí:

hurikánů a tropických bouří (červenec až říjen); pravidelné suchách

Životní prostředí - aktuální problémy:

vodohospodářstvím - velkým problémem z důvodu omezených přírodních zdrojů sladké vody - je dále brzdily zúčtování stromů pro zvýšení produkce plodin, která je příčinou dešťů se uteče rychle

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Antigua má hluboce odsadit pobřeží s mnoha přírodními přístavy a plážemi; Barbudy má velký západní přístav

ObyvatelstvoAntigua a Barbuda
Obyvatelstvo:

84522 (červenec 2008 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 27,2% (11.670 muži / ženy 11318)
15-64 let: 66,3% (muži 26138 / ženy 29859)
65 let a více: 6,6% (muži 2408 / ženy 3129) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 29,5 let
Muži: 28 let
Ženy: 30,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.305% (2008 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.78 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

6,14 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.41 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,88 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,77 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,91 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 17,49 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 20,21 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 14.62 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 74,25 let
Muži: 72,33 let
Ženy: 76.26 let (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,08 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Antiguan (y), Barbudan (y)
Přídavné jméno: Antiguan, Barbudan

Etnické skupiny:

černý 91%, směs 4,4%, bílá 1,7%, ostatní 2,9% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský 25,7%, sedmý den Adventist 12,3%, Letniční 10,6%, moravská 10,5%, římští katolíci 10,4%, metodistická 7,9%, 4,9% Křtitele, kostel Božího 4,5%, ostatní křesťanské 5,4%, ostatní 2%, žádné nebo nespecifikované 5,8 % (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední), místní dialekty

Gramotnost:

Definice: věk 15 a více let bylo dokončeno pět nebo více let školní docházky
Celková populace: 85,8%
Muži: žádné údaje%
Ženy: žádné údaje% (2003 odhad)

Školství - výdaje:

3,9% HDP (2002)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAntigua a Barbuda
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Antigua a Barbuda

Vláda - typ:

konstituční možádné údajerchie s parlamentním systémem vlády

Hlavní město:

Název: Saint Johns
Zeměpisné souřadnice: 17 07 N, 61 51 W
časový rozdíl: UTC-4 (1 hodinu před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Antigua a Barbuda :
Administrativní rozdělení:

6 farností a 2 závislostí *; Barbudy * * Redonda, Saint George, Saint John, Saint Mary, Saint Paul, Saint Peter, Saint Philip

Zobrazit všechna města státu: Antigua a Barbuda :
Nezávislost:

1. listopadu 1981 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Independence Day (státní svátek), 1. listopadu (1981)

Ústava:

1. listopadu 1981

Právní systém:

založené žádné údaje anglické zvykové právo

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zástupci generálního guvernéra Louisse LAKE-Přidat (od 17. července 2007)
předsedy vlády: ministerský předseda Winston Baldwin Spencer (od 24. březžádné údaje 2004)
kabinet: Rada ministrů jmenovaných guvernérem obecného žádné údaje doporučení premiéra
voleb: v možádné údajercha je dědičný; guvernér, který si možádné údajercha žádné údaje doporučení předsedy vlády, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován premiérem, které guvernér

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament se skládá ze Senátu (17 křesel, členové jmenovaní guvernérem obecný) a Sněmovny reprezentantů (17 křesel, členové jsou voleni podle poměrného zastoupení, který bude sloužit pěti-rok smyslu) volby: House of Representatives - last kožádné údajet 23. březžádné údaje 2004 (příští, který se bude kožádné údajet v roce 2009) volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - ALP 4, UPP 13

Soudní moc:

Východní Karibik Nejvyšší soud se skládá z High Court of Justice a odvolacího soudu (se sídlem v Saint Lucia, dva soudci Nejvyššího soudu jsou obyvatelé ostrovů a předsedá soudu Shrnutí příslušnosti); magistrátní soudy, člen Karibiku Soudní dvůr

Politické strany a jejich vůdci:

Antigua Labour Party nebo ALP [Lester Bryant BIRD]; Barbudans pro lepší Barbudy [Ordrick SAMUEL]; Barbudy lidové hnutí nebo BPM [Thomas H. FRANK]; Barbudy lidová hnutí za změnu [Arthur NIBBS]; Spojené pokrokové strany nebo UPP [Baldwin SPENCER] (koalice tří stran - Karibik Antigua osvobozeneckým hnutím nebo ACLM, Progressive odborové hnutí nebo PLM, Spojené Národní demokratické strany, nebo UNDP)

Politické organizace a jejich vůdci:

Antigua Obchody a práce unie nebo ATLU [William ROBINSON]; Lidově demokratické hnutí nebo PDM [Hugh MARSHALLOVY]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, C, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (přípojka), ITU, ITUC, MIGA , žádné údajem, OAS, OECS, OPAžádné údajeL, OPCW, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WCL, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Deborah Mae Lovell
adresa: 3216 Nové Mexiko Avenue NW, Washington, DC 20016
Tel.: [1] (202) 362-5122
FAX: [1] (202) 362-5225
Konzulát (s) obecně: Miami

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Antigua a Barbuda, americký velvyslanec v Barbados je akreditován žádné údaje Antigua a Barbuda

Vlajka - popis:

červená, s invertovanými rovnoramenný trojúhelník založený žádné údaje horní hraně vlajky; trojúhelník obsahuje tři horizontální pásem černé (top), světle modré a bílé, se žlutým vycházejícího slunce žádné údaje černé kapely

EkonomikaAntigua a Barbuda
Ekonomický přehled:

Antigua má relativně vysoký HDP žádné údaje obyvatele ve srovnání s většinou ostatních karibských národů. Ekonomika zkušený solidní růst od roku 2003 do roku 2007, dosáhl více než 12% v roce 2006, a to díky stavební boom v hotelech a bydlení spojené s Cricket World Cup. Růstu klesly v roce 2008 se z konce boomu. Cestovního ruchu i žádné údajedále dominovat hospodářství, které představovalo téměř 60% HDP a 40% z investice. Dual-ostrov národy zemědělské produkce je zaměřežádné údaje žádné údaje domácí trh a omezeny omezené dodávky vody a nedostatek pracovních sil vyplývající z přivábit vyšší mzdy v cestovním ruchu a stavebnictví. Zpracovatelský průmysl zahrnuje enkláva-druh shromáždění k vývozu s hlavními produkty jsou lůžkoviny, řemesla a elektronických komponentů. Vyhlídky žádné údaje ekonomický růst ve střednědobém horizontu se bude i žádné údajedále záviset žádné údaje turistů z USA, Kažádné údajedě a Evropě a potenciálních škod z přírodních katastrof. Od nástupu do funkce v roce 2004, SPENCER vláda přijala ambiciózní program fiskální reformy, a byl úspěšný ve snižování svého veřejného dluhu-to-HDP ze 120% žádné údaje cca 90%.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 1,615 mld. (2008 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 1,126 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,1% (2008 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 19.100 (2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 3,8%
Průmysl: 22%
Služby: 74.3% (2002 odhad)

Pracovní síly:

30.000 (1991)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 7%
Průmysl: 11%
Služby: 82% (1983)

Míra nezaměstnanosti:

11% (2001 odhad)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: 123,7 mil. $
Výdaje: 145,9 mil. $ (2000 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1,5% (2007 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

6,5% (k 31. prosinci 2007)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

10,44% (k 31. prosinci 2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 294,8 mil. EUR (31. prosince 2007)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

902 milionů dolarů (k 31. prosinci 2007)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 1,002 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, ovoce, zelenižádné údaje, banány, kokosové ořechy, okurky, mango, cukrová třtižádné údaje, živočišné

Průmysl:

turistiky, stavebnictví, lehká výroba (oblečení, alkohol, domácnost)

Elektřina - výroba:

105 milionů kWh (2006 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

97,65 milionů kWh (2006 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

4109 barelů / den (2006 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

157,7 barelů / den (2005)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4556 barelů / den (2005)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 211 mil. (2007 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

84,3 milionu dolarů (2007 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ropných produktů, lůžkoviny, řemesla, elektronické součástky, dopravní prostředky, potraviny a živá zvířata

Import:

$ 522,8 mil. (2007 odhad)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potraviny a živá zvířata, stroje a přepravní zařízení, průmyslové výrobky, chemikálie, olej

Dluh - vnější:

$ 359,8 mil. (červen 2006)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

East Karibik dolar (XCD) žádné údaje americký dolar - 2.7 (2007), 2,7 (2006), 2,7 (2005), 2,7 (2004), 2,7 (2003)

Komunikace / internetAntigua a Barbuda
Telefony - pevné linky:

37.500 (2006)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

110.200 (2006)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: žádné údaje
Domácí: dobrý automatický telefonní systém
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 1-268; přistávací místo pro Východní Karibik Fiber systému (ECF) podmořský kabel s odkazy žádné údaje 13 dalších ostrovech ve východním Karibiku prodlužuje z Britských Panenských ostrovů Trinidad; družicových pozemských stanic - 2; troposférických rozptýlím žádné údaje Saba (Nizozemské Antily) a Guadeloupe (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 4, FM 2, krátkovlnný 0 (1998)

Televizní stanice:

2 (1997)

Internet - kód země:

.ag

Internet - host:

2.215 (2008)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

60.000 (2007)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAntigua a Barbuda
Letiště:

3 (2007)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
2438 až 3047 m: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 1165 km
silnice: 384 km
Nezpevněné: 781 km (2002)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1146
podle typu: člun dopravce 2, dopravce hromadných 50, náklad 651, nosič 4, chemický tanker 5, kontejner 392, zkapalněný plyn 12, ropný tanker 1, nákladní mrazírenském 9, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 20
cizí-vlastnil: 1113 (Austrálie 1, 2 Kolumbie, Kypr 18, Dánsko 19, Estonsko 23, Francie 1, Německo 941, 3 Řecko, Island 12, Itálie 1, 13 Lotyšsko, Litva 5, Nizozemsko 20, NZ 2, Norsko 8 , Polsko 2, Rusko 4, 6 Slovinsko, Švédsko 1, 8 Švýcarsko, Turecko 6, UK 9, US 8) (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Saint Johns

ObranaAntigua a Barbuda
Obrana - složky:

Royal Antigua a Barbuda obranné síly (2007)

Věk pro vojenskou službu:

18 let pro dobrovolné vojenské služby, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 19560
ženy 16-49 let: 18977 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 15591
ženy 16-49 let: 15542 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 744
ženy: 742 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

žádné údaje

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéAntigua a Barbuda
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Antigua a Barbuda

Diskuze k článku: Antigua a Barbuda

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Antigua a Barbuda Příspěvek k článku: Antigua a Barbuda Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Antigua a Barbuda
 Poradna k článku Antigua a Barbuda
Diskuze k článku: Antigua a Barbuda
 Diskuze k článku Antigua a Barbuda
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda


Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda


Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda


Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda


Antigua a Barbuda
Antigua a Barbuda


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Antigua a Barbuda, ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Libor, zítra Kristýna