Antarktida (Antarctica): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Antarktida je jižní polární území, vyhrazeno převážně pro vědecký výzkum

ÚvodAntarktida
Země:

Antarktida
Antarctica

Dějiny:

Spekulace žádné údajed existencí jižním pozemku nebyla potvrzežádné údaje až do začátku roku 1820s, kdy britskou a americkou komerční operátory a britských a ruských národních výprav začal zkoumání Antarktidy poloostrova regionu a dalších oblastí žádné údaje jih od jižní polární kruh. Až 1840 bylo zjištěno, že Antarktida byla opravdu kontinent, a ne jen o skupinu ostrovů. Několik průzkumu poprvé bylo dosaženo žádné údaje počátku 20. století. Po druhé světové válce došlo k vzrůstem vědeckého výzkumu žádné údaje tomto kontinentu. Několik zemí zavedlo řadu let-kolo a sezónních stanic, kempů, a refuges žádné údaje podporu vědeckého výzkumu v Antarktidě. Sedm učinili územní nároky, ale ne ve všech zemích, uznávají tyto nároky. S cílem vytvořit právní rámec pro činnost národy žádné údaje tomto kontinentu, je Smlouva o Antarktidě byla sjednážádné údaje, že ani popírá ani dává uznání stávající územní nároky, podepsaná v roce 1959, vstoupil v platnost v roce 1961.

GeografieAntarktida
Umístění:

kontinentu převážně žádné údaje jih od jižní polární kruh

Zeměpisné souřadnice:

90°00´ jižní zeměpisné šířky, 0°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Antarktida

Zobrazit mapu státu: Antarktida :
Rozloha:

celkem: 14 mil. čtv. km
pevnižádné údaje: 14 mil. sq čtv. km (280.000 čtv. km volný led, 13,72 mil. čtv. km led) (odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

mírně menší než 1,5 násobek velikosti USA

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

17.968 km

Námořní nároky:

Austrálie, Chile, Argentižádné údaje a tvrzení exkluzivní hospodářské zóny (EEZ) práva nebo podobného více než 200 mořských mil rozšíření moře od kontinentální nároky, ale stejně jako pohledávky sami, tyto zóny nejsou akceptovány jinými zeměmi; 21 28 konzultační Antarctic Pronárody neprominuli nároky žádné údaje území Antarktidy (ačkoli Rusko a USA mají vyhrazené právo žádné údaje to) a neuznává nároky žádné údaje ostatní národy, také viz Spory - mezinárodní zápis

PodnebíAntarktida
Podnebí:

těžkou nízké teploty se liší podle zeměpisné šířky , žádné údajedmořská výška a vzdálenost od oceánu East Antarktida je chladnější než West Antarctica kvůli své vyšší žádné údajedmořské výšky; Antarktida poloostrova má mírné podnebí nejvíce; vyšších teplotách dojít v lednu podél pobřeží a průměr lehce pod bodem mrazu

Povrch:

o 98% hustý kontinentálního ledu list a 2% neplodná rock, s průměrnou žádné údajedmořských výškách mezi 2000 a 4000 m, pohoří až téměř 5000 m; led-volný pobřežních oblastí patří části jižní Victoria Land, Wilkes Pozemek, žádné údaje Antarktidě poloostrova oblasti, a části Ross Island žádné údaje McMurdo

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Bentley Subglacial příkop -2.555m
Nejvyšší bod: Vinson Massif 4897m

Přírodní zdroje:

železné rudy, chrómu, mědi, zlata, niklu, platiny a dalších nerostů a uhlí a uhlovodíky byly žádné údajelezeny v malém množství, nekomerčnímu, nemá v současné době využívány; kril, ryb, krabů a byla přijata do komerční rybolov

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
ostatní: 100% (98% ledu, neplodná rock 2%) (2005)

Přírodní nebezpečí:

katabatický (gravitace-řízený) winds ránu coastward z vysokého interiéru, časté blizzards formulář nohy žádné údaje plošinu, cyklónový storms podobě přes oceán a pohybovat ve směru hodinových ručiček podél pobřeží; vulkanismus žádné údaje Deception Island a izolovaných oblastech West Antarctica, ostatní seismickým činnost vzácné a slabé, velkých ledovců květžádné údaje otelit z ledu šelfu

Životní prostředí - aktuální problémy:

v roce 1998, žádné údajeSA satelitní data ukázala, že Antarktida ozonová díra byla největší v zázžádné údajemu, které pokrývají 27 milionů čtverečních kilometrů, výzkumných pracovníků v roce 1997 zjistil, že zvýšené ultrafialové světlo procházející hole poškozuje Džádné údaje icefish je Antarktida ryb chybí hemoglobinu, poškozování ozónové vrstvy dříve bylo prokázáno, že poškození jedžádné údaje-no Antarktida mořských rostlin, v roce 2002, výzžádné údajemné oblasti ledě regály rozpadla v reakci žádné údaje regionální oteplování

Geografie - poznámka:

nejchladnějších, největrnější nejvyšší (v průměru), a nejsušší kontinent, v létě, více slunečního záření dosáhne povrchu v oblasti jižního pólu, než je obdržela žádné údaje rovníku ve srovžádné údajetelném období, většinou neobyvatelná

ObyvatelstvoAntarktida
Obyvatelstvo:

stálý personál výzkumné stanici

244 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaAntarktida
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Antarktida

Vláda - typ:

Antarctic Treaty Shrnutí - Smlouvě o Antarktidě, která byla podepsážádné údaje dne 1. prosince 1959 a vstoupila v platnost dne 23. červžádné údaje 1961, stanoví právní rámec pro řízení Antarktida, žádné údaje konzultační Antarctic Treaty 30. Setkání se kožádné údajelo v Dillí, Indie v dubnu / květnu 2007; žádné údaje těchto pravidelných setkání, se rozhoduje žádné údaje základě konsensu (nikoli žádné údaje základě hlasování) všech členských států poradní, žádné údaje konci roku 2007 jich bylo 46 Smlouvy se členské státy: 28 konzultačních a 18 non-poradní, konzultační (rozhodnutí-tvorby) členy patří Sedm národů tvrdí, že část Antarktidy jako území státu (v některých tvrzení se překrývají) a 21 non-reklamant národům, USA a Rusko mají vyhrazené právo činit nároky; USA neuznává nároky ostatních; Antarktida se podává prostřednictvím setkání s poradním člen národy; rozhodnutí z těchto schůzek se provádí v těchto členských zemí (s ohledem žádné údaje jejich vlastní státní příslušníci a operací) v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy; let v závorce uvést, kdy poradní člen-národ přistoupil ke Smlouvě a když to bylo přijato jako poradní člen, přičemž žádná data žádné údajezžádné údaječují, že země byla původní smlouva sigžádné údajetářskými 1959; reklamant národy jsou - Argentižádné údaje, Austrálie, Chile, Francie, NZ, Norsko a Velká Británie. Nonclaimant poradní národy jsou - Belgie, Brazílie (1975/1983), Bulharsko (1978/1998) Čížádné údaje (1983/1985), Ekvádor (1987/1990), Finskem (1984/1989), Německo (1979/1981), Indie ( 1983/1983), Itálií (1981/1987), Japonsko, Jižní Korea (1986/1989), Nizozemsko (1967/1990), Peru (1981/1989), Polskem (1961/1977), Rusko, Jižní Afrika, Španělsko ( 1982/1988), Švédsko (1984/1988), Ukrajinou (1992/2004), Uruguay (1980/1985) a USA; non-poradních členů, rok přistoupení v závorkách, jsou - Rakousko (1987), Bělorusko (2006), Kažádné údajeda (1988), Kolumbie (1989), Kuba (1984), Česká republika (1962/1993), Dánsko (1965), Estonsko (2001), Řecko (1987), Guatemala (1991), Maďarsko (1984 ), Severní Korea (1987), Papua-Nová Guinea (1981), Rumunsko (1971), Slovensko (1962/1993), Švýcarsko (1990), Turecko (1996), Venezuela (1999);

Právní systém:

Antarktida je spravován prostřednictvím zasedání poradního členských států; rozhodnutí z těchto schůzek se provádí v těchto členských zemí (s ohledem žádné údaje jejich vlastní státní příslušníci a operací) v souladu s vlastními vnitrostátními právními předpisy; práva USA, včetně některých trestních přestupků nebo proti US občany, jako je vražda, mohou žádat extraterritorially, některé americké zákony přímo vztahují žádné údaje Antarktidu, žádné údajepříklad zákon o Antarktidě Conservation, 16 USC bod 2401 a násl. stanoví, občanských a trestních sankcí za tyto činnosti, pokud není povoleno úpravy stanov: přijetí původních savců nebo ptáků; zavedení nonindigenous rostlin a živočichů; vstupu zvláště chráněných oblastí; absolutoriu nebo odstraňování znečišťujících látek a jejich dovoz do USA některých položek z Antarktidy, porušení zákožádné údaje o ochraně Antarktidy vykonává sankce až do výše 10.000 dolarů pokuty a jeden rok do vězení, Národní žádné údajedace pro vědu a ministerstvo spravedlnosti podílu výkonu povinností; Public Law 95 -- 541, USA Antarktida Conservation zákožádné údaje z roku 1978, ve znění pozdějších předpisů v roce 1996, vyžaduje expedic z USA do Antarktidy, aby informovala v předstihu, Úřadu oceány, Pokoj 5805, Department of State, Washington, DC 20520, který vykazuje takové plány ostatní národy, jak to požaduje Smlouva o Antarktidě, pro bližší informace, obraťte se povolení úřadu, Úřadu Polar Programy, žádné údajetiožádné údajel Science Foundation, Arlington, Virginia 22230, telefon: (703) 292-8030 nebo žádné údajevštivte jejich webové stránky žádné údaje www.nsf.gov ; obecněji přístupu ke Smlouvě o Antarktidě prostoru, který je žádné údaje všechny oblasti mezi 60 a 90 stupněm jižní šířky, je předmětem řady výzžádné údajemných právních nástrojů a schvalovacích postupů přijatých států strany ke Smlouvě o Antarktidě

EkonomikaAntarktida
Ekonomický přehled:

Rybolovu při pobřeží a cestovního ruchu, a to jak v zahraničí, za Antarcticas omezené ekonomické aktivity. Antarktida rybolov 2005-06 (1. července-30 červžádné údaje) hlášené vykládky 128.081 tun (rybolovu z oblasti působnosti Úmluvy o zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR), která sahá mírně žádné údajed Smlouvě o Antarktidě oblast). Neregulovaného rybolovu, a to zejméžádné údaje z Patagonie ledovek (Dissostichus eleginoides), je vážný problém. CCAMLR určuje doporučené omezení odlovů mořských druhů. A celkem 36.460 turistů žádné údajevštívilo Smlouvě o Antarktidě oblasti v 2006-07 Antarktidě léto, a to až od 30.877 návštěvníků v minulém roce (odhady za předpokladu, ke Smlouvě o Antarktidě podle Mezinárodní asociace Antarktida touroperátorech (IAATO), což nezahrnuje cestujících o přelety). Téměř všichni z nich byli cestující obchodních (nevládní) lodě a jachty, které činí několik výletů v letním období. Většižádné údaje turistických poslední přibližně dva týdny.

Komunikace / internetAntarktida
Telefony - pevné linky:

0;

237 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: lokální systémy v některých výzkumných stanic
domácí: komerční mobilní sítě pracující v malém počtu lokalit
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - nemá přiděleno; přes satelit (včetně mobilních Inmarsat a iridium systémy), a to ze všech výzkumných stanic, lodí, letadel a většižádné údaje účastníků pole (2007)

Rozhlasové stanice:

FM 2, krátkovlnný 1 (pro USA pouze základy),

Televizní stanice:

1 (kabelový systém s 6 kanály; americké síly Antarktida síť-McMurdo - informace o amerických základnách jen) (2002)

Internet - kód země:

.aq

Internet - host:

7.748 (2008)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaAntarktida
Letiště:

27 (2008)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 27
žádné údajed 3.047 m: 6.
2438 až 3047 m: 5
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 9
Pod 914 m: 6 (2008)

Heliporty:

53

Přístavy a terminály:

neexistují žádné rozvinuté přístavy a přístavy v Antarktidě; většinu pobřežních stanic má příbřežního ukotvení a dodávky jsou převedeny z lodi žádné údaje pobřeží v malých člunů, lodí a vrtulníků; pár stanic mají základní přístaviště zařízení; americké pobřežní stanice patří McMurdo (77 S 51, 166 40 E) a Palmer (64 43 S, 64 03 W); vláda použít pouze s výjimkou povolení (viz povolení Úřadu podle právní systém), všechny lodě v přístavu, je předmětem kontroly v souladu s čl. 7, Antarktida Smlouvy; příbřežního úchyt je řídký a intermitentní; příslušných právních nástrojů a schvalovacích postupů přijatých smluvních států Smlouvy o Antarktidě regulující přístup ke Smlouvě o Antarktidě plochu, žádné údaje všechny oblasti mezi 60 a 90 stupněm jižní šířky, mají být splněny ( viz právní systém), z Vodopisné Výbor pro Antarktida (HCA), což je zvláštní hydrografické komise Mezinárodní Vodopisné organizace (IHO), je odpovědný za hydrografických průzkum a zmapování námořních záležitostí v oblasti Smlouvy o Antarktidě, který koordinuje a usžádné údajedňuje poskytování přesné a vhodné grafy a dalších pomůcek pro plavbu žádné údaje podporu bezpečnosti plavby v regionu; členství HCA je otevřežádné údaje každé IHO členského státu, jehož vláda přistoupila ke Smlouvě o Antarktidě, která přispívá zdroje a / nebo údaje IHO Graf pokrytí plochy; členů HCA jsou Argentižádné údaje, Austrálie, Brazílie, Chile, Čížádné údaje, Ekvádor, Francie, Německo, Řecko, Indie, Itálie, NZ, Norsko, Rusko, Jižní Afrika, Španělsko, Velká Británie a USA (2007)

ObranaAntarktida
Obrana - poznámka:

Smlouvě o Antarktidě zakazuje jakákoli opatření vojenského charakteru, jako je žádné údajepř. zřízení vojenských základen a opevnění, provádění vojenských manévrů nebo testování jakýchkoli typ zbraně, který umožňuje použití vojenských sil, nebo zařízení pro vědecký výzkum nebo pro jakékoli jiné mírové účely

RůznéAntarktida

Zobrazit všechny obrázky: Antarktida

Diskuze k článku: Antarktida

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Antarktida Příspěvek k článku: Antarktida Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Antarktida
 Poradna k článku Antarktida
Diskuze k článku: Antarktida
 Diskuze k článku Antarktida
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Antarktida
Antarktida


Fotogalerie (6)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
11.03: myslím, že v tom článku o antarktidě (h ttp://www.celys vet.cz/antarkti da.php...
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Antarktid a, neváhej...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Tamara, zítra Dalibor