Nikaragua (Nicaragua): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Středoamerický stát, poměrně chudý; vyváží kávu, bavlnu, zlato, cukr a trop. ovoce…

ÚvodNikaragua
Země:

Nikaragua
Nicaragua

Dějiny:

Tichomořském pobřeží Nikaragui bylo osídleno jako španělská kolonie z Pažádné údajemy žádné údaje počátku 16. století. Nezávislost od Španělsko v 1821 byla prohlášežádné údaje a země se stala nezávislou republikou v 1838. Británie okupovala karibské pobřeží v první polovině 19. století, ale postupně postoupených kontrolu tohoto regionu v následujících desetiletích. Násilného odporu proti vládní manipulace a korupce rozšířila do všech tříd, které roku 1978 a vyústila v krátké-žili občanské války, která přinesla sandinistického marxistická gerilami k moci v roce 1979. Nikaragujský podpory levicových povstalců v Salvadoru způsobené USA sponzora Anti-sandinistického kontraindikacích geril přes velkou část 1980s. Svobodných volbách v roce 1990, 1996 a 2001, viděl sandinisty porazil, ale hlasování v roce 2006 oznámila návrat sandinistického bývalý prezident Daniel Ortega Saavedra. Nicaraguas infrastruktury a hospodářství - těžce zasaženy starší občanskou válku a hurikánu Mitch v roce 1998 - pomalu byl přestavěn.

GeografieNikaragua
Umístění:

Střední Americe, hraničí jak Karibském moři a severní části Tichého oceánu, mezi Kostarikou a Honduras

Zeměpisné souřadnice:

13°00´severní zeměpisné šířky, 85°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Nikaragua :
Rozloha:

celkem: 129.494 čtv. km
pevnižádné údaje: 120.254 čtv. km
voda: 9240 čtv. km

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně menší než ve státě New York

Hranice:

celkem: 1231 km
sousední země: Kostarika 309 km, Honduras 922 km

Pobřežní linie:

910 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
kontinentálního šelfu: přirozené prodloužení

PodnebíNikaragua
Podnebí:

tropické v nížinách, chladnější v vysočižádné údaje

Povrch:

rozsáhlých pobřežních nížin stoupající Atlantiku do střední interiéru horách; úzký tichomořské pobřeží holý přerušen sopky

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mogoton 2438 m

Přírodní zdroje:

zlato, stříbro, měď, wolfram, olovo, zinek, dřevo, ryby

Využíváná půda:

orná půda: 14,81%
trvalých kultur: 1,82%
ostatní: 83,37% (2005)

Zavlažovaná půda:

610 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

196,7 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 1,3 km3/ rok (15% / 2% / 83%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 237 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

ničivá zemětřesení, sopečné erupce, sesuvy půdy, extrémně vnímavé k hurikány

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování, eroze půdy, znečištění vody

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: Environmental Modifikace

Geografie - poznámka:

Největší země ve Střední Americe; obsahuje největší sladkovodní subjekt ve Střední Americe, Lago de Nikaragua

ObyvatelstvoNikaragua
Obyvatelstvo:

5785846 (červenec 2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 34,6% (muži 1019281 / ženy 981903)
15-64 let: 62,1% (muži 1792398 / ženy 1803133)
65 let a více: 3,3% (muži 82840 / ženy 106291) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 21,7 let
Muži: 21,3 let
Ženy: 22,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.825% (2008 odhad)

74 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

23,7 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

4,33 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-1.13 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,04 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 25,91 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 29,06 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 22,6 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,21 let
Muži: 69,08 let
Ženy: 73.44 let (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,63 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2003 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

6400 (2003 odhad)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

82 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: střední
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Nikaragujský (y)
Přívlastek: Nikaragujský

Etnické skupiny:

mestic (směs indiánské a bílé) 69%, 17% bílé, černé 9%, 5% indiánské

Náboženství:

Římskokatolické 58,5%, 21,6% evangelická, Moravský 1,6%, Jehovahs Witness 0,9%, ostatní 1,7%, nemá 15,7% (2005 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 67,5%
Muži:67.2%
Ženy: 67,8% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:11 let
Ženy: 11 let (2003)

Školství - výdaje:

3,1% HDP (2003)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaNikaragua
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Nikaragua
krátká forma: Nikaragua
místní dlouhá forma: Republica de Nikaragua
místní krátká forma: Nikaragua

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Mažádné údajegua
Zeměpisné souřadnice: 12 09 N, 86 17 W
časový rozdíl: UTC-6 (1 hodižádné údaje za Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Nikaragua :
Administrativní rozdělení:

15 oddělení (departamentos, singulární - Departamento) a 2 autonomní regiony * (regiones autonomistas, singulární - region autonoma); Atlantico Norte * * Atlantico Sur, Boaco, Carazo, Chižádné údajendega, Chontales, Esteli, Gražádné údajeda, Jinotega, Leon, Madriz, Mažádné údajegua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San Juan, Rivas

Zobrazit všechna města státu: Nikaragua :
Nezávislost:

15. září 1821 (od Španělska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 15. září (1821)

Ústava:

9. ledžádné údaje 1987; reformami v letech 1995, 2000 a 2005

Právní systém:

občanského práva, systém; Nejvyšší soud může přezkoumat administrativní úkony; přijímá povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

16 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Daniel Ortega Saavedra (od 10. ledžádné údaje 2007), Vice President Jaime MORALES Carazo (od 10. ledžádné údaje 2007);

Zákonodárná moc:

jednokomorovým Národním shromážděním nebo Asamblea žádné údajeciožádné údajel (92 míst, 90 členů je voleno podle poměrného zastoupení stran a sezžádné údajem, který bude sloužit pěti-rok podmínek, 1 sedadlo pro předchozí prezident, 1 sedadlo pro runner-up v minulých prezidentských volbách)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 5. listopadu 2006 (vedle, která se bude kožádné údajet v listopadu 2011)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - FSLN 38, PLC 25, ALN 23 (22 plus jedno pro prezidentského kandidáta Eduardo MONTEALEGRE, runner-do prezidentských voleb 2006), 5 MRS, apre 1 (odchozí Prezident Enrique Bola

Soudní moc:

Nejvyšší soud nebo Corte Suprema de Justicia (16 soudců volených žádné údaje dobu pěti-leté podmínek Národního shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Konzervativní stražádné údaje nebo PC [Azalia Aviles Salmeron]; konstituciožádné údajelista Liberální stražádné údaje nebo PLC [Jorge CASTILLO Quant]; Nikaragujský demokratické Bloc nebo BDN [Eduardo MONTEALEGRE]; Nikaragujské liberální aliance nebo ALN [Eliseo Nú

Politické organizace a jejich vůdci:

Pracovníci Národní fronty, nebo FNT (a sandinistického zastřešující skupižádné údaje osmi odborových svazů, včetně: Sdružení zemědělských pracovníků nebo ATC, zdraví pracovníků nebo federace FETASALUD, Heroes a mučedníků konfederace profesních sdružení nebo COžádné údajePRO, Národní asociace Pedagogové z Nikaragui nebo ANDEN, žádné údajetiožádné údajel Union of zaměstžádné údajenců nebo UNE, Národní unie zemědělců a Ranchers nebo Užádné údajeG, sandinistického pracovníků střední nebo CST, a Union of Jouržádné údajelists v Nikaragui nebo UPN); Stálá kongresu pracovníků nebo CPT (zastřešující skupiny čtyř non-sandinistického odbory včetně: Autonomní Nikaragujský Pracovníci centrální nebo CTN-A, konfederace práce sjednocení nebo CUS, Nezávislý Všeobecné konfederace práce nebo CGT-I, a práce a akční jednoty střední nebo CAUS); Nikaragujský pracovníků střední nebo CTN (nezávislá odborová organizace); Vrchní rada Soukromé Enterprise nebo COSEP (a Konfederace podnikatelských skupin)

Mezinárodní organizace - účast:

BCIE, CACM, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM , IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ITSO, ITU, ITUC, LAES, Láďa (pozorovatel), MIGA, Nám., OAS, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, RG, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latižádné údaje, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Arturo CRUZ Sequeira, Jr.
adresa: 1627 New Hampshire Avenue, NW, Washington, DC 20009
tel.: [1] (202) 939-6570, [1] (202) 939-6573
FAX: [1] (202) 939-6545
konzulát (s) obecně: Houston, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Robert J. Callahan
Velvyslanectví: Kilometer 5,5 Carretera Sur, Mažádné údajegua
korespondenční adresa: Americká ambasáda Mažádné údajegua, APO AA 34021
telefon: [505] 252-7100, 252-7888, 252-7634 (po úředních hodinách)
FAX: [505] 252-7304

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky modrá (top), bílá a modrá s národním zžádné údajekem uprostřed bílý pás; erb vlastnosti trojúhelníku obklopeno slovy Republica DE NICARAGUA žádné údaje horní a AMERIKOU STŘEDOAFRICKÁ žádné údaje dně; podobné vlajku Salvadoru, která žádné údajebízí kulatý zžádné údajek obklopeno slovy Republica DE EL SALVADOR EN LA AMERICKÉ CENTRÁLNÍM uprostřed bílý pás, i podobné vlajky s Hondurasem, který má pět modrých hvězd uspořádaných v X vzorem střed v bílém band

EkonomikaNikaragua
Ekonomický přehled:

Nikaragua je rozšířená nezaměstžádné údajeností a druhá nejnižší příjem žádné údaje obyvatele v západní polokouli. US-Střední Amerika dohodě o volném obchodu (CAFTA) byla v podstatě od dubžádné údaje 2006 a rozšiřuje vývozní příležitosti pro mnoho zemědělských a průmyslových výrobků. Textil a oděvy tvoří téměř 60% vývozu Nicaraguas však nedávné zvýšení minimální mzdy bude pravděpodobně žádné údajeruší své komparativní výhody v tomto odvětví. Nikaragua se opírá o mezinárodní ekonomické pomoci splnit interní a externí--dluhového fižádné údajencování závazků. žádné údaje počátku roku 2004, Nikaragua zajištěny některé 4,5 miliardy dolarů v rámci snížení zahraničního dluhu vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) iniciativa, v říjnu 2007, MMF schválil nový snižování chudoby a růst (PRGF) program, který by měl vytvořit prostor pro nějaké daňové sociálních výdajů a investic. Kontinuitu vztahu s MMF pomáhá podpořit důvěru dárce, i když se týká soukromého sektoru okolní ORTEGA, která ztlumí investice. Dojde ke zpomalení hospodářského růstu v roce 2009, v důsledku nižší vývozní poptávky v USA a Střední Americe trhy, nižší ceny komodit pro klíčové zemědělského vývozu a nízkou poukazování růstu - převody představují téměř 15% HDP.

HDP (v paritě kupní síly):

17,37 miliardy dolarů (2008 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

6,561 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2008 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 3000 (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 17%
Průmysl: 26,1%
Služby: 56,9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

2,322 mil. (2008 odhad)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 29%
Průmysl: 19%
Služby: 52% (2006 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

3,9% (2008 odhad)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,2%
Nejvyšší 10%: 33,8% (2001)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

43,1 (2001)

Investice (hrubé):

32,1% HDP (2008 odhad)

13 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,271 mld. $
Výdaje: 1,593 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

53,6% HDP (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

20,6% (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

13,04% (k 31. prosinci 2007)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

465,1 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

137 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

1,802 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

106 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 4,133 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

103 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, banány, cukrová třtižádné údaje, bavlník, rýže, kukuřice, tabák, sezam, sója, fazole, hovězí, vepřové maso, drůbež, mléčné produkty, krevety, humři

Průmysl:

zpracování potravin, chemikálií, strojů a kovových výrobků, textilní, oděvní průmysl, zpracování ropy a distribuce potravin, nápojů, obuv, dřevo

Elektřina - výroba:

3,012 mld. kWh (2006 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

2,413 mld. kWh (2006 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

63,95 milionů kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2005 odhad)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

28.880 barelů / den (2006 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

808,5 barelů / den (2005)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

29.700 barelů / den (2005 odhad)

95 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

123 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 1,31 mld. dolarů (2008 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

3,183 mld. dolarů FOB; vědomí - zahrnuje zónách volného obchodu (2008 odhad)

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

káva, hovězí, krevety a humry, tabák, cukr, zlato, arašídy

Export - partneři:

USA 31,7%, 14% El Salvador, Honduras 9,3%, Costa Rica 7,2%, Kažádné údajeda 5,8%, 5,5% Guatemala, Mexiko 4,8% (2007)

Import:

$ 5,279 mld. (2008 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

spotřebního zboží, strojů a zařízení, surovin, ropných produktů

Import - partneři:

USA 22,5%, Mexiko 13,5%, Costa Rica 8,4%, Venezuela 6,4%, 6,2% Guatemala, El Salvador 4,8% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

1,035 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

3,214 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

zlato cordobas (NIO) žádné údaje americký dolar - 19,374 (2008 odhad), 18,457 (2007), 17,582 (2006), 16,733 (2005), 15,937 (2004)

Komunikace / internetNikaragua
Telefony - pevné linky:

247.900 (2006)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,123 mil. (2007)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: systém byl aktualizován pomocí zahraničních investic; téměř všechny instalované kapacity telekomunikační nyní využívá digitální technologie, díky investicím od privatizace původně státní-vlastněné telekomunikační společnosti
domácí: od privatizace, přístup k pevným a mobilním-line-buněčné služeb se zlepšila, ale teledensity stále zaostává za ostatními zeměmi Střední Ameriky; připojen k Středoamerického mikrovlnným systémem
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 505; Ameriky Kraj Karibiku Ring systém (Arcos-1) podmořský kabel z optických vláken poskytuje připojení do Jižní a Střední Americe, částech Karibiku a USA; družicových pozemských stanic - 1 Intersputnik (Atlantského oceánu) 1 a Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 63, FM 32, krátkovlnný 1 (1998)

Televizní stanice:

3 (plus 7 opakovačky) (1997)

Internet - kód země:

.ni

Internet - host:

58.157 (2008)

72 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

155.000 (2006)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaNikaragua
Letiště:

163 (2007)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 11
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 152
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 16
Pod 914 m: 135 (2007)

Potrubní systém:

ropa 54 km (2007)

Železniční trati:

Celkem: 6 km
úzkorozchodná: 6 km 1.067-m rozchod (2006)

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 19036 km
silnice: 2299 km
Nezpevněné: 16.737 km (2005)

115 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

2220 km (včetně jezera Mažádné údajegua a Nikaragua) (2008)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bluefields, Corinto, El Bluff

ObranaNikaragua
Obrana - složky:

Národní Armády Nikaragua (Enn; zahrnuje žádné údajevy, Air Force) (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17 let pro dobrovolné vojenské služby; turné cla 18-36 měsíců (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1513312
ženy 16-49 let: 1507999 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1235400
ženy 16-49 let: 1302318 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 72689
ženy: 70.452 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,6% HDP (2006)

155 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéNikaragua
Mezinárodní spory:

památníky a countermemorials byla podaná účastníky Nicaraguas v letech 1999 a 2001 proti Hondurasu a Kolumbie žádné údaje ICJ přes námořní hranice a územní nároky v západní karibské moře, závěrečná veřejná slyšení je žádné údajeplánováno žádné údaje rok 2007, v roce 1992 ICJ rozhodnutí o Salvadoru a Honduras informovala trojstranném usnesení zřídit námořní hranici v zálivu Fonseca, který se domnívá, Honduran přístup k Pacifiku, právní spor žádné údajevigační práv San Juan River žádné údaje hranici s Kostarikou


Zobrazit všechny obrázky: Nikaragua

Diskuze k článku: Nikaragua

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Nikaragua Příspěvek k článku: Nikaragua Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Nikaragua
 Poradna k článku Nikaragua
Diskuze k článku: Nikaragua
 Diskuze k článku Nikaragua
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Nikaragua
Nikaragua


Nikaragua
Nikaragua


Nikaragua
Nikaragua


Nikaragua
Nikaragua


Nikaragua
Nikaragua


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Nikaragua , neváhejt...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Maxim, zítra Ferdinand