Mosambik (Mozambique): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mosambik je chudý jihoafrický stát, produkuje hlavně bavlnu, cukr, dřevo a elektřinu...

ÚvodMosambik
Země:

Mosambik
Mozambique

Dějiny:

Téměř pět století jako portugalské kolonie přišel do blízkého s nezávislostí v roce 1975. Velkém měřítku-emigraci bělochů, hospodářská závislost na Jihoafrickou republiku, a těžké sucho a dlouhotrvající občanskou válku bránila rozvoji země do poloviny 1990s. Vládnoucí fronty pro osvobození Mosambiku (FRELIMO) strana oficiálně opuštěné marxismu v roce 1989 a nová ústava následujícího roku, pokud pro demokratické volby a svobodné tržní ekonomice. A UN-vyjednané mírové dohody mezi FRELIMO a povstalecké Mosambik Národní odpor (REžádné údajeMO) sil ukončila boje v roce 1992. V prosinci 2004, Mosambik prodělal delikátní přechod jako Joaquim Chissano odstoupil po 18 letech v úřadu. Jeho nástupcem zvolen, Armando Emilio GUEBUZA, slíbil pokračovat ve zdravé hospodářské politiky, které mají podporovat zahraniční investice. Mosambik zaznamenali velmi silný hospodářský růst od konce občanské války z velké části způsoben post-konfliktní rekonstrukce.

GeografieMosambik
Umístění:

Jihovýchodní Afriky, hraničící s Mosambik kanál, mezi JAR a Tanzánie

Zeměpisné souřadnice:

18°15´ jižní zeměpisné šířky, 35°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Mosambik :
Rozloha:

celkem: 801.590 čtv. km
pevnina: 784.090 čtv. km
voda:17.500 čtv. km

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 4571 km
sousední země: Malawi 1569 km, Jižní Afriky 491 km, Svazijsko 105 km, Tanzanie 756 km, Zambie 419 km, Zimbabwe 1231 km

Pobřežní linie:

2470 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóna: 200 mořských mil

PodnebíMosambik
Podnebí:

tropické až subtropické

Povrch:

Mosambický průliv obsahuje především pobřežní nížiny, vrchoviny v centru a vysoké plošiny v severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Monte Binga 2436 m

Přírodní zdroje:

uhlí, titan, zemní plyn, vodní energie, tantal, grafit

Využíváná půda:

orná půda: 5,43%
trvalých kultur: 0,29%
ostatní: 94,28% (2005)

Zavlažovaná půda:

1180 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

216 km3 (1992)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,63 km3/ rok (11% / 2% / 87%)
na jednoho obyvatele: 32 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

velká sucha, ničivé cyklony a povodně ve střední a jižní provincie

Životní prostředí - aktuální problémy:

dlouhé občanské války a opakovaná sucha v zázemí vyústilo ve zvýšenou migrací obyvatel do městských a pobřežních oblastí s nepříznivými důsledky pro životní prostředí; desertifikace, znečištění povrchových a pobřežních vod; slona udusání za slonovinou je problém

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Zambezi se přenáší na severu-centrální a většiny úrodné části země

ObyvatelstvoMosambik
Obyvatelstvo:

21.284.700

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 44,5% (muži 4762335 / ženy 4711422)
15-64 let: 52,7% (muži 5472184 / ženy 5736154)
65 let a více: 2,8% (muži 251026 / ženy 351580) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 17,4 let
Muži: 17 let
Ženy: 17,8 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

1.792% (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

38.21 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

20.29 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,02 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,95 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,71 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 107,84 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 110,67 úmrtí na 1 000 živě narozených
Ženy 104,97 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 41,04 let
Muži: 41,62 let
Ženy: 40.44 let (2008)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,24 narozených dětí na 1 ženu (2008)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

12,2% (2003)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1,3 mil. (2003)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

110.000 (2003)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie a mor
vody kontakt onemocnění: schistosomiáza (2008)

Národnost:

podstatné jméno: mosambické (y)
Přívlastek: mosambické

Etnické skupiny:

Africké 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena, a další), 0,06% Evropanů, Euro-Afričané 0,2%, 0,08% Indiáni

Náboženství:

Katolické 23,8%, 17,8% muslimské, křesťanské sionistka 17,5%, ostatní 17,8%, nemá 23,1% (1997 sčítání lidu)

Jazyky:

Emakhuwa 26,1%, 11,3% Xichangana, portugalština 8,8% (úřední; mluví 27% obyvatelstva jako druhý jazyk), Elomwe 7,6%, 6,8% Cisena, Echuwabo 5,8%, ostatní jazyky mosambické 32%, další cizí jazyky 0,3%, nespecifikovaný 1,3% (1997 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celková populace: 47,8%
Muži:63.5%
Ženy: 32,7% (2003)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 9 let
Ženy: 7 let (2005)

Školství - výdaje:

5% HDP (2005)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMosambik
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Mosambik
krátká forma: Mosambik
místní dlouhá forma: Republica de Mocambique
místní krátká forma: Mocambique
bývalé: Portugalská východní Afrika

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Maputo
Zeměpisné souřadnice: 25 57 S, 32 35 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Mosambik :
Administrativní rozdělení:

10 provincií (provincias, singulární - provincia), 1 město (město) *; Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo *, Nampula, Niassa, Sofala, t

Zobrazit všechna města státu: Mosambik :
Nezávislost:

25. června 1975 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 25. června (1975)

Ústava:

30. listopad 1990

Právní systém:

založené na portugalského občanského práva systému a zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Armando Guebuza (od 2. února 2005)
předsedy vlády: ministerský Luisa Diogo (od 17. února 2004)
Kabinet: Kabinet
volby: prezident volen lidovým hlasováním na dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); volby konají poslední 1-2 prosinec 2004 (vedle, která se bude konat v prosinci 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Armando Guebuza zvolen prezidentem; procent hlasů - Armando Guebuza 63,7%, 31,7% DHLAKAMA Afonso

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním republiky nebo Assembleia da Republica (250 křesel, členové jsou přímo voleni všelidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: naposledy konala 1-2 prosince 2004 (další, která se bude konat v prosinci 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - FRELIMO 62%, REžádné údajeMO 29,7%, ostatní 8,3%; sedadel party - FRELIMO 160, REžádné údajeMO 90

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soud konečné odvolání; některé své profesionální soudci jsou jmenováni prezidentem a některé jsou voleni shromážděním); jiné soudy zahrnovat správní soud, celní soudy, námořní soudy, soudy maršál, pracovní soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Fronta za osvobození Mosambiku (Frente de Liberatacao de Mocambique) nebo FRELIMO [Armando Emilio GUEBUZA]; Mosambik Národní odpor (Resistencia Nacional Mocambicana) nebo REžádné údajeMO [Afonso DHLAKAMA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Etica [Abdul CARIMO Issa, předseda]; lidská práva a rozvoj (Humanos direitos e Desenvolvimento) nebo DHD [Artemisia FRANCO, generální tajemník]; institutu pro mír a demokracii (Instituto para Paz e Democracia) nebo IPADE [Raul Domingos, předseda]; Hnutí za mír a občanství (Movimento para Paz e Cidadania); mosambické Liga lidských práv (Liga Mocambicana dos direitos Humanos) nebo LDH [Alice MABOTE, prezident]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, CPLP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (signatář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol , IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, Nam, OIC, OIF (pozorovatel), OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latina , UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marcos Geraldo žádné údajeMASHULUA
adresa: 1525 New Hampshire Avenue, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 293-7146
FAX: [1] (202) 835-0245

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Todd C. Chapman
Velvyslanectví: Avenida Kenneth Kuanda 193, Maputo
Poštovní adresa: P. O. Box 783, Maputo
Telefon: [258] (21) 492797
FAX: [258] (21) 490114

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem zeleně (top), černé a žluté s červeným rovnoramenný trojúhelník založený na výtah straně; černý pás je hranami v bílém, uprostřed trojúhelníku je pěti-žlutá hvězda nesoucí zkříženými pušku a kypřič černě překrývající otevřenou bílou knihu

EkonomikaMosambik
Ekonomický přehled:

Na nezávislost v roce 1975, Mozambiku byla jednou z nejchudších zemí světa. Socialistická nehospodárnosti a brutální občanskou válku od 1977-92 zhoršilo situaci. V roce 1987 se vláda zahájila řadu makroekonomických reforem zaměřených na stabilizaci ekonomiky. Tyto kroky, ve spojení s dárcem pomoci a politické stability, protože multi-volby strany v roce 1994, vedl k dramatickému zlepšení v rychlosti růstu země. Inflace se snížila na jediném číslicemi během pozdního 1990s, a přestože se vrátila do dvojité číslice v období 2000-06, v roce 2007 měla inflace zpomalil na 8%, zatímco růst HDP dosáhl 7,5%. Fiskální reformy, včetně zavedení jednotného-daň z přidané hodnoty a reformy společné celní služby, mají lepší vlády výběr příjmů schopnosti. Přes tyto zisky, Mosambik zůstává závislá na zahraniční pomoci pro mnoho ze svého rozpočtu, a většina obyvatel stále pod hranicí chudoby. Samozásobitelského zemědělství nadále zaměstnávají převážnou většinu z země pracovní síly. Podstatná obchodní nerovnováha přetrvává přestože otevření se Mozal tavírna hliníku se země největších zahraničních investic projektu do dnešního dne se zvýšil vývoz zisku. Na konci roku 2007, a po letech jednání, vláda převzala Portugals většinový podíl na Cahora Bassa hydroelektřině (HCB) společnost, přehrady, které nebyly převedeny do Mosambiku na nezávislost, protože následnou občanskou válkou a nezaplacené dluhy. Více energie je potřebné pro další investiční projekty v titan těžbu a zpracování a oděvní výroby, které by mohly dále zavřít import / export propast. Mozambiques jednou podstatný zahraniční dluh byl snížen prostřednictvím splátkového kalendáře a odpuštění podle IMFs vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) a posílené HIPC iniciativ, a je nyní na zvládnutelnou úroveň. V červenci 2007 Millenium Challenge Corporation (MCC) podepsala Compact s Mosambik, že mosambické vládu, aby rychle ratifikovala Kompaktní a navrhnout plán financování.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 19,68 mld. (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

9,788 miliardy dolarů (2008)

HDP - růst reálného kurzu:

6,9% (2008)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 900 (2008)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 23,4%
Průmysl: 30,7%
Služby: 45.9% (2008)

Pracovní síly:

10,04 mil. (2008)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 81%
Průmysl: 6%
Služby: 13% (1997)

Míra nezaměstnanosti:

21% (1997)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,1%
Nejvyšší 10%: 39,4% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

47,3 (2002)

Investice (hrubé):

24% HDP (2008)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,786 miliardy dolarů
Výdaje: 3,108 miliardy dolarů (2008)

Státní dluh:

21,4% HDP (2008)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,2% (2008)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

9,95% (k 31. prosinci 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

19,52% (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,261 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,467 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

877,2 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlny, ořechy kešu, cukrové třtiny, čaje, kasava (tapioka), kukuřice, kokosové ořechy, sisal, citrusových plodů a tropického ovoce, brambor, slunečnice, maso, drůbež

Průmysl:

potravin, nápojů, chemikálií (hnojiva, mýdlo, barvy), hliník, ropné produkty, textil, cement, sklo, azbest, tabák

Elektřina - výroba:

14,62 mld. kWh (2006)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,555 mld. kWh (2006)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

12,83 mld. kWh (2006)

Elektřina - dovoz:

9,839 mld. kWh (2006)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

14.390 barelů / den (2006)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.240 barelů / den (2005)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledna 2006)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

1,65 miliard m3 (2006)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

1,45 miliard m3 (2006)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2005)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

127,4 miliard m3 (1. ledna 2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 981 mil. (2008)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

2,693 mld. dolarů (2008)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

hliníku, krevety, cashews, bavlna, cukr, citrusy, dřevo, volně ložené elektřiny

Export - partneři:

Itálie 19,4%, Belgie 18.4%, Španělsko 12.5%, Jižní Afrika 12,3%, Spojené království 7,3%, Čína 4.1% (2007)

Import:

$ 3,292 mld. (2008)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, vozidel, pohonné hmoty, chemikálie, kovové výrobky, potraviny, textil

Import - partneři:

Jižní Afrika 36,7%, Austrálie 8,5%, Čína 4.6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 2,067 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 4,316 mld. EUR (k 31. prosinci 2008)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

meticais (MZM) na americký dolar - 24,125 (2008), 26,264 (2007), 25,4 (2006), 23061 (2005), 22581 (2004)

Komunikace / internetMosambik
Telefony - pevné linky:

67.000 (2006)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

3,3 mil. (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: spravedlivý systém s extrémně nízkou hustotou menší než 1 pevnou linku za 100 osob
domácí: odvětví telekomunikací je shackled s těžkými stavu přítomnosti, nedostatek konkurence a vysoké provozní náklady a poplatky; stagnaci v pevné-line síť kontrastuje s rychlým růstem v oblasti mobilních-celulární síť, mobilní-buňkové pokrytí nyní zahrnuje všechny hlavního města a hlavních silnicích, včetně těch z Maputo do Jihoafrické republiky a Svazijska hranice národních dálnici přes Gazy a Inhambane provincií, na chodbě Beira, Nampula a to Nacala
International: kód země - 258; družicových pozemských stanic - 5 Intelsat (2 a 3 Atlantský oceán Indický oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 13, FM 17, krátkovlnný 11 (2001)

Televizní stanice:

1 (2000)

Internet - kód země:

.mz

Internet - host:

22.532 (2008)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

200.000 (2007)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMosambik
Letiště:

147 (2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 22
Nad 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 125
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 9
914 až 1523 m: 36
Pod 914 m: 79 (2007)

Potrubní systém:

plyn 964 km; čištěná ropa 278 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3123 km
úzkorozchodná: 2983 km 1.067-m rozchod; 140 km 0.762-m rozchod (2006)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 30400 km
silnice: 5685 km
Nezpevněné: 24.715 km (2000)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

460 km (Zambezi řeka splavná až t

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 2
Podle typu: nákladu 2
cizí-vlastnil: 2 (Belgie 2) (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Beira, Maputo, Nacala

ObranaMosambik
Obrana - složky:

Mosambik obrany ozbrojených sil (FADM): armáda Mosambik, Mosambik Navy (Marinha Mocambique, MM), Mosambik Air Force (Forca Aerea de Mocambique, FAM) (2006)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let na povinnou vojenskou službu, 2-leté služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4545975 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2287526 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 257261
ženy: 259114 (2008)

Výdaje na obranu:

0,8% HDP (2006)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMosambik
Mezinárodní spory:

žádný

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Mosambik je zdrojem a v mnohem menší míře, a země určení pro muže, ženy i děti obchodování za účelem nucené práce a sexuálního vykořisťování, využívání nucené a dětské vázané dělníků je běžná praxe v Mozambiques venkovských oblastí, ženy a dívky jsou obchodované z venkova do městských oblastí Mosambik, stejně jako Jižní Afrika, pro domácí otroctví a komerčního sexuálního zneužívání, mladí muži a chlapci jsou obchodované do Jižní Afriky na zemědělské práce a důlní
stupeň hodnocení: Pozor Seznam Tier 2 - pro druhý rok po sobě, Mosambik je na Tier 2 Pozor List pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, zatímco vláda provedených vyšetřování případů obchodování s lidmi, je žádné stíhání či odsouzení obchodníků s lidmi; vládní úsilí na ochranu obětí obchodování s lidmi i nadále trpět z omezených zdrojů a nedostatku politické odhodlání (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Mosambik

Diskuze k článku: Mosambik

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mosambik Příspěvek k článku: Mosambik Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mosambik
 Poradna k článku Mosambik
Diskuze k článku: Mosambik
 Diskuze k článku Mosambik
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Mosambik, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vincenc, zítra Anastázie