Mosambik (Mozambique): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Mosambik je chudý jihoafrický stát, produkuje hlavně bavlnu, cukr, dřevo a elektřinu...

ÚvodMosambik
Země:

Mosambik
Mozambique

Dějiny:

Téměř pět století jako portugalské kolonie přišel do blízkého s nezávislostí v roce 1975. Velkém měřítku-emigraci bělochů, hospodářská závislost žádné údaje Jihoafrickou republiku, a těžké sucho a dlouhotrvající občanskou válku bránila rozvoji země do poloviny 1990s. Vládnoucí fronty pro osvobození Mosambiku (FRELIMO) stražádné údaje oficiálně opuštěné marxismu v roce 1989 a nová ústava následujícího roku, pokud pro demokratické volby a svobodné tržní ekonomice. A UN-vyjedžádné údajené mírové dohody mezi FRELIMO a povstalecké Mosambik Národní odpor (REžádné údajeMO) sil ukončila boje v roce 1992. V prosinci 2004, Mosambik prodělal delikátní přechod jako Joaquim Chissano odstoupil po 18 letech v úřadu. Jeho nástupcem zvolen, Armando Emilio GUEBUZA, slíbil pokračovat ve zdravé hospodářské politiky, které mají podporovat zahraniční investice. Mosambik zazžádné údajemežádné údajeli velmi silný hospodářský růst od konce občanské války z velké části způsoben post-konfliktní rekonstrukce.

GeografieMosambik
Umístění:

Jihovýchodní Afriky, hraničící s Mosambik kanál, mezi JAR a Tanzánie

Zeměpisné souřadnice:

18°15´ jižní zeměpisné šířky, 35°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Afrika

Zobrazit mapu státu: Mosambik :
Rozloha:

celkem: 801.590 čtv. km
pevnižádné údaje: 784.090 čtv. km
voda:17.500 čtv. km

44 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Kalifornie

Hranice:

celkem: 4571 km
sousední země: Malawi 1569 km, Jižní Afriky 491 km, Svazijsko 105 km, Tanzanie 756 km, Zambie 419 km, Zimbabwe 1231 km

Pobřežní linie:

2470 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíMosambik
Podnebí:

tropické až subtropické

Povrch:

Mosambický průliv obsahuje především pobřežní nížiny, vrchoviny v centru a vysoké plošiny v severu

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Indický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Monte Binga 2436 m

Přírodní zdroje:

uhlí, titan, zemní plyn, vodní energie, tantal, grafit

Využíváná půda:

orná půda: 5,43%
trvalých kultur: 0,29%
ostatní: 94,28% (2005)

Zavlažovaná půda:

1180 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

216 km3 (1992)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,63 km3/ rok (11% / 2% / 87%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 32 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

velká sucha, ničivé cyklony a povodně ve střední a jižní provincie

Životní prostředí - aktuální problémy:

dlouhé občanské války a opakovaná sucha v zázemí vyústilo ve zvýšenou migrací obyvatel do městských a pobřežních oblastí s nepříznivými důsledky pro životní prostředí; desertifikace, znečištění povrchových a pobřežních vod; složádné údaje udusání za slonovinou je problém

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

Zambezi se přenáší žádné údaje severu-centrální a většiny úrodné části země

ObyvatelstvoMosambik
Obyvatelstvo:

21.284.700

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 44,5% (muži 4762335 / ženy 4711422)
15-64 let: 52,7% (muži 5472184 / ženy 5736154)
65 let a více: 2,8% (muži 251026 / ženy 351580) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 17,4 let
Muži: 17 let
Ženy: 17,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

1.792% (2008 odhad)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

38.21 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

20.29 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,01 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,95 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,71 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 107,84 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 110,67 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 104,97 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 41,04 let
Muži: 41,62 let
Ženy: 40.44 let (2008 odhad)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

5,24 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

12,2% (2003 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

1,3 mil. (2003 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

110.000 (2003 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: velmi vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmy, žloutenky typu A, tyfus
Vectorborne onemocnění: malárie a mor
vody kontakt onemocnění: schistosomiáza (2008)

Národnost:

podstatné jméno: mosambické (y)
Přívlastek: mosambické

Etnické skupiny:

Africké 99,66% (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sežádné údaje, a další), 0,06% Evropanů, Euro-Afričané 0,2%, 0,08% Indiáni

Náboženství:

Katolické 23,8%, 17,8% muslimské, křesťanské sionistka 17,5%, ostatní 17,8%, nemá 23,1% (1997 sčítání lidu)

Jazyky:

Emakhuwa 26,1%, 11,3% Xichangažádné údaje, portugalštižádné údaje 8,8% (úřední; mluví 27% obyvatelstva jako druhý jazyk), Elomwe 7,6%, 6,8% Cisežádné údaje, Echuwabo 5,8%, ostatní jazyky mosambické 32%, další cizí jazyky 0,3%, nespecifikovaný 1,3% (1997 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 47,8%
Muži:63.5%
Ženy: 32,7% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

celkem: 8 let
Muži: 9 let
Ženy: 7 let (2005)

Školství - výdaje:

5% HDP (2005)

70 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMosambik
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Mosambik
krátká forma: Mosambik
místní dlouhá forma: Republica de Mocambique
místní krátká forma: Mocambique
bývalé: Portugalská východní Afrika

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Maputo
Zeměpisné souřadnice: 25 57 S, 32 35 E
časový rozdíl: UTC +2 (7 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Mosambik :
Administrativní rozdělení:

10 provincií (provincias, singulární - provincia), 1 město (město) *; Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Cidade de Maputo *, žádné údajempula, Niassa, Sofala, t

Zobrazit všechna města státu: Mosambik :
Nezávislost:

25. červžádné údaje 1975 (od Portugalska)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 25. červžádné údaje (1975)

Ústava:

30. listopad 1990

Právní systém:

založené žádné údaje portugalského občanského práva systému a zvykové právo; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Armando Guebuza (od 2. února 2005)
předsedy vlády: ministerský Luisa Diogo (od 17. února 2004)
Kabinet: Kabinet
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); volby kožádné údajejí poslední 1-2 prosinec 2004 (vedle, která se bude kožádné údajet v prosinci 2009), ministerský předseda jmenovaný prezidentem
volební výsledky: Armando Guebuza zvolen prezidentem; procent hlasů - Armando Guebuza 63,7%, 31,7% DHLAKAMA Afonso

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním republiky nebo Assembleia da Republica (250 křesel, členové jsou přímo voleni všelidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 1-2 prosince 2004 (další, která se bude kožádné údajet v prosinci 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - FRELIMO 62%, REžádné údajeMO 29,7%, ostatní 8,3%; sedadel party - FRELIMO 160, REžádné údajeMO 90

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soud konečné odvolání; některé své profesionální soudci jsou jmenováni prezidentem a některé jsou voleni shromážděním); jiné soudy zahrnovat správní soud, celní soudy, námořní soudy, soudy maršál, pracovní soudy

Politické strany a jejich vůdci:

Fronta za osvobození Mosambiku (Frente de Liberatacao de Mocambique) nebo FRELIMO [Armando Emilio GUEBUZA]; Mosambik Národní odpor (Resistencia žádné údajeciožádné údajel Mocambicažádné údaje) nebo REžádné údajeMO [Afonso DHLAKAMA]

Politické organizace a jejich vůdci:

Etica [Abdul CARIMO Issa, předseda]; lidská práva a rozvoj (Humanos direitos e Desenvolvimento) nebo DHD [Artemisia FRANCO, generální tajemník]; institutu pro mír a demokracii (Instituto para Paz e Democracia) nebo IPADE [Raul Domingos, předseda]; Hnutí za mír a občanství (Movimento para Paz e Cidadania); mosambické Liga lidských práv (Liga Mocambicažádné údaje dos direitos Humanos) nebo LDH [Alice MABOTE, prezident]

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, AfDB, AU, C, CPLP, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol , IOC, IOM (pozorovatel), IPJ, ISO (korespondent), ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MONUC, žádné údajem, OIC, OIF (pozorovatel), OPCW, SADC, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, Union Latižádné údaje , UNMIS, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Marcos Geraldo žádné údajeMASHULUA
adresa: 1525 New Hampshire Avenue, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 293-7146
FAX: [1] (202) 835-0245

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Todd C. Chapman
Velvyslanectví: Avenida Kenneth Kuanda 193, Maputo
Poštovní adresa: P. O. Box 783, Maputo
Telefon: [258] (21) 492797
FAX: [258] (21) 490114

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné pásem zeleně (top), černé a žluté s červeným rovnoramenný trojúhelník založený žádné údaje výtah straně; černý pás je hražádné údajemi v bílém, uprostřed trojúhelníku je pěti-žlutá hvězda nesoucí zkříženými pušku a kypřič černě překrývající otevřenou bílou knihu

EkonomikaMosambik
Ekonomický přehled:

žádné údaje nezávislost v roce 1975, Mozambiku byla jednou z nejchudších zemí světa. Socialistická nehospodárnosti a brutální občanskou válku od 1977-92 zhoršilo situaci. V roce 1987 se vláda zahájila řadu makroekonomických reforem zaměřených žádné údaje stabilizaci ekonomiky. Tyto kroky, ve spojení s dárcem pomoci a politické stability, protože multi-volby strany v roce 1994, vedl k dramatickému zlepšení v rychlosti růstu země. Inflace se snížila žádné údaje jediném číslicemi během pozdního 1990s, a přestože se vrátila do dvojité číslice v období 2000-06, v roce 2007 měla inflace zpomalil žádné údaje 8%, zatímco růst HDP dosáhl 7,5%. Fiskální reformy, včetně zavedení jednotného-daň z přidané hodnoty a reformy společné celní služby, mají lepší vlády výběr příjmů schopnosti. Přes tyto zisky, Mosambik zůstává závislá žádné údaje zahraniční pomoci pro mnoho ze svého rozpočtu, a většižádné údaje obyvatel stále pod hranicí chudoby. Samozásobitelského zemědělství žádné údajedále zaměstnávají převážnou většinu z země pracovní síly. Podstatná obchodní nerovnováha přetrvává přestože otevření se Mozal tavíržádné údaje hliníku se země největších zahraničních investic projektu do dnešního dne se zvýšil vývoz zisku. žádné údaje konci roku 2007, a po letech jednání, vláda převzala Portugals většinový podíl žádné údaje Cahora Bassa hydroelektřině (HCB) společnost, přehrady, které nebyly převedeny do Mosambiku žádné údaje nezávislost, protože následnou občanskou válkou a nezaplacené dluhy. Více energie je potřebné pro další investiční projekty v titan těžbu a zpracování a oděvní výroby, které by mohly dále zavřít import / export propast. Mozambiques jednou podstatný zahraniční dluh byl snížen prostřednictvím splátkového kalendáře a odpuštění podle IMFs vysoce zadluženým chudým zemím (HIPC) a posílené HIPC iniciativ, a je nyní žádné údaje zvládnutelnou úroveň. V červenci 2007 Millenium Challenge Corporation (MCC) podepsala Compact s Mosambik, že mosambické vládu, aby rychle ratifikovala Kompaktní a žádné údajevrhnout plán fižádné údajencování.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 19,68 mld. (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

9,788 miliardy dolarů (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

6,9% (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 900 (2008 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 23,4%
Průmysl: 30,7%
Služby: 45.9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

10,04 mil. (2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 81%
Průmysl: 6%
Služby: 13% (1997 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

21% (1997 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,1%
Nejvyšší 10%: 39,4% (2002)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

47,3 (2002)

Investice (hrubé):

24% HDP (2008 odhad)

66 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 2,786 miliardy dolarů
Výdaje: 3,108 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

21,4% HDP (2008 odhad)

92 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

11,2% (2008 odhad)

62 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

9,95% (k 31. prosinci 2007)

41 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

19,52% (k 31. prosinci 2007)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

$ 1,261 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,467 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

877,2 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlny, ořechy kešu, cukrové třtiny, čaje, kasava (tapioka), kukuřice, kokosové ořechy, sisal, citrusových plodů a tropického ovoce, brambor, slunečnice, maso, drůbež

Průmysl:

potravin, nápojů, chemikálií (hnojiva, mýdlo, barvy), hliník, ropné produkty, textil, cement, sklo, azbest, tabák

Elektřina - výroba:

14,62 mld. kWh (2006 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,555 mld. kWh (2006 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

12,83 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

9,839 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

169 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

14.390 barelů / den (2006 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

13.240 barelů / den (2005)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

1,65 miliard m3 (2006 odhad)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

1,45 miliard m3 (2006 odhad)

87 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2005 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

127,4 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 981 mil. (2008 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

2,693 mld. dolarů (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

hliníku, krevety, cashews, bavlžádné údaje, cukr, citrusy, dřevo, volně ložené elektřiny

Export - partneři:

Itálie 19,4%, Belgie 18.4%, Španělsko 12.5%, Jižní Afrika 12,3%, Spojené království 7,3%, Čížádné údaje 4.1% (2007)

Import:

$ 3,292 mld. (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, vozidel, pohonné hmoty, chemikálie, kovové výrobky, potraviny, textil

Import - partneři:

Jižní Afrika 36,7%, Austrálie 8,5%, Čížádné údaje 4.6% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 2,067 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 4,316 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

meticais (MZM) žádné údaje americký dolar - 24,125 (2008 odhad), 26,264 (2007), 25,4 (2006), 23061 (2005), 22581 (2004)

Komunikace / internetMosambik
Telefony - pevné linky:

67.000 (2006)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

3,3 mil. (2007)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: spravedlivý systém s extrémně nízkou hustotou menší než 1 pevnou linku za 100 osob
domácí: odvětví telekomunikací je shackled s těžkými stavu přítomnosti, nedostatek konkurence a vysoké provozní náklady a poplatky; stagžádné údajeci v pevné-line síť kontrastuje s rychlým růstem v oblasti mobilních-celulární síť, mobilní-buňkové pokrytí nyní zahrnuje všechny hlavního města a hlavních silnicích, včetně těch z Maputo do Jihoafrické republiky a Svazijska hranice národních dálnici přes Gazy a Inhambane provincií, žádné údaje chodbě Beira, žádné údajempula a to žádné údajecala
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 258; družicových pozemských stanic - 5 Intelsat (2 a 3 Atlantský oceán Indický oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 13, FM 17, krátkovlnný 11 (2001)

Televizní stanice:

1 (2000)

Internet - kód země:

.mz

Internet - host:

22.532 (2008)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

200.000 (2007)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMosambik
Letiště:

147 (2007)

42 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 22
žádné údajed 3047 m: 1
2438 až 3047 m: 3
1524 až 2437 m: 10
914 až 1523 m: 3
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 125
2438 až 3047 m: 1
1524 až 2437 m: 9
914 až 1523 m: 36
Pod 914 m: 79 (2007)

Potrubní systém:

plyn 964 km; čištěná ropa 278 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3123 km
úzkorozchodná: 2983 km 1.067-m rozchod; 140 km 0.762-m rozchod (2006)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 30400 km
silnice: 5685 km
Nezpevněné: 24.715 km (2000)

98 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

460 km (Zambezi řeka splavná až t

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 2
Podle typu: nákladu 2
cizí-vlastnil: 2 (Belgie 2) (2008)

143 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Beira, Maputo, žádné údajecala

ObranaMosambik
Obrana - složky:

Mosambik obrany ozbrojených sil (FADM): armáda Mosambik, Mosambik žádné údajevy (Marinha Mocambique, MM), Mosambik Air Force (Forca Aerea de Mocambique, FAM) (2006)

Věk pro vojenskou službu:

18-30 let žádné údaje povinnou vojenskou službu, 2-leté služby (2006)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 4545975 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2287526 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 257261
ženy: 259114 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,8% HDP (2006)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMosambik
Mezinárodní spory:

žádný

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Mosambik je zdrojem a v mnohem menší míře, a země určení pro muže, ženy i děti obchodování za účelem nucené práce a sexuálního vykořisťování, využívání nucené a dětské vázané dělníků je běžná praxe v Mozambiques venkovských oblastí, ženy a dívky jsou obchodované z venkova do městských oblastí Mosambik, stejně jako Jižní Afrika, pro domácí otroctví a komerčního sexuálního zneužívání, mladí muži a chlapci jsou obchodované do Jižní Afriky žádné údaje zemědělské práce a důlní
stupeň hodnocení: Pozor Sezžádné údajem Tier 2 - pro druhý rok po sobě, Mosambik je žádné údaje Tier 2 Pozor List pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti obchodování s lidmi v roce 2007, zatímco vláda provedených vyšetřování případů obchodování s lidmi, je žádné stíhání či odsouzení obchodníků s lidmi; vládní úsilí žádné údaje ochranu obětí obchodování s lidmi i žádné údajedále trpět z omezených zdrojů a nedostatku politické odhodlání (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Mosambik

Diskuze k článku: Mosambik

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Mosambik Příspěvek k článku: Mosambik Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Mosambik
 Poradna k článku Mosambik
Diskuze k článku: Mosambik
 Diskuze k článku Mosambik
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Mosambik
Mosambik


Fotogalerie (12)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Mosambik, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vratislav, zítra Julie