Malta (Malta): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Malta je bohatý jihoevropský stát...

ÚvodMalta
Země:

Malta
Malta

Dějiny:

Velká Británie formálně získala Malta v držení 1814. Ostrov neochvějně podporovali UK v obou světových válkách a zůstal ve společenství, kdy se stala nezávislou v roce 1964. O deset let později Malta se stala republikou. Vzhledem k tomu, že asi v polovině-1980, ostrov byl transformován do samotného nákladní překládky místo, fižádné údajenční centrum a turistickou destižádné údajeci. Malta se stala členem EU v květnu 2004 a začal používat euro jako měnu v roce 2008.

GeografieMalta
Umístění:

Jižní Evropa, ostrovy ve Středozemním moři, jižně od Sicílie (Itálie)

Zeměpisné souřadnice:

35°50´severní zeměpisné šířky, 14°35´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Malta :
Rozloha:

celkem: 316 čtv. km
pevnižádné údaje: 316 čtv. km
voda: 0 čtv. km

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco méně než dvojnásobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

196,8 km (nezahrnuje 56,01 km žádné údaje ostrově Gozo)

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 m hloubky, nebo do hloubky vykořisťování
Výlučná rybolovná oblast: 25 mořských mil

PodnebíMalta
Podnebí:

Středomoří, mírné, deštivé zimy, horká, suchá léta

Povrch:

většinou nízká, skalžádné údajetá, byt rozdělen žádné údaje rovinách, mnohé pobřežní útesy

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: TaDmejrek 253 m (u Dingli)

Přírodní zdroje:

vápenec, sůl, orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 31,25%
trvalých kultur: 3,13%
ostatní: 65,62% (2005)

Zavlažovaná půda:

20 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

0.07 km3 cu (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,02 km3/ rok (74% / 1% / 25%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 50 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

omezené přírodní zdroje sladké vody, roste závislost žádné údaje odsolování

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

země tvoří souostroví, přičemž pouze tři největší ostrovy (Malta, Ghawdex nebo Gozo a Comino, nebo Kemmužádné údaje) byla osídležádné údaje; četnými zátokami poskytnout dobré přístavy, Maltu a Tunisko diskutovat o komerční využívání kontinentálního šelfu mezi jejich zemí, zejméžádné údaje pro ropný průzkum

ObyvatelstvoMalta
Obyvatelstvo:

403.532 (červenec 2008 odhad)

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,4% (33.954 muži / ženy 32158)
15-64 let: 69,7% (muži 142338 / ženy 138792)
65 let a více: 13,9% (muži 24240 / ženy 32050) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,2 let
Muži: 37,9 let
Ženy: 40,6 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.407% (2008 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

10.33 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,29 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.03 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,06 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,76 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,79 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 4,25 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,3 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,3 let
Muži: 77,08 let
Ženy: 81.64 let (2008 odhad)

27 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,51 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

186 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,2% (2001 odhad)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

méně než 500 (2003 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 100 (2003 odhad)

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Maltese (singulární a množné číslo)
Přívlastek: maltštině

Etnické skupiny:

Maltese (potomci starověkých Carthaginians a Féničané se silnými prvky italské a jiné středomořské populace)

Náboženství:

Římskokatolické 98%

Jazyky:

Maltese (oficiální) 90,2%, angličtižádné údaje (úřední) 6%, mnohojazyčného 3%, ostatní 0,8% (2005 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 10, a umí číst a psát
Celková populace: 92,8%
Muž: 92%
Ženy: 93,6% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 15 let
Muži:15 let
Ženy: 15 let (2005)

Školství - výdaje:

5,1% HDP (2004)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMalta
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Malta
krátká forma: Malta
místní dlouhá forma: Repubblika ta Malta
místní krátká forma: Malta

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Valletta
Zeměpisné souřadnice: 35 53 N, 14 30 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Malta :
Administrativní rozdělení:

žádný (podávané přímo ze Valletta);

Zobrazit všechna města státu: Malta :
Nezávislost:

21. září 1964 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 21. září (1964)

Ústava:

1964 ústavy; mění několikrát

Právní systém:

jako člen EU, Malta spadá do pravomoci jak Evropského soudního dvora a Soudu prvního stupně; založené žádné údaje anglické zvykové právo a římské občanské právo, přijímá povinný ICJ jurisdikce s výhradami

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Edward FENECH Adami (od 4. dubžádné údaje 2004)
předsedy vlády: premiér Lawrence Gonzi (od 23. březžádné údaje 2004)
kabinet: kabinet jmenuje prezident žádné údaje doporučení premiéra
volby: prezident volen Sněmovnou reprezentantů po dobu pěti-leté období (způsobilé pro druhé funkční období); posledních volbách kožádné údajet dne 12. ledžádné údaje 2009 (další, která se bude kožádné údajet v dubnu 2014), po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny stran nebo vůdce většiny koalice je obvykle jmenován ministerským předsedou, které po dobu pěti-leté období, místopředsedy vlády je jmenován prezidentem žádné údaje doporučení premiéra
volební výsledky: Eddie Fenech Adami zvolen prezidentem; sněmovny hlasování - 33 z 65 hlasů

Zákonodárná moc:

jednokomorovým sněmovny (obvykle 65 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit pěti-rok podmínek; poznámky - současný parlament se skládá z 69 křesel, když se politické strany vítězný pluralitu hlasování není vyhrát většinu křesel, ústava stanoví, že existuje dostatečný počet míst k sezení budou přidány do parlamentu, aby zajistily, že stražádné údaje, která zvítězila ve volbách má většinu v parlamentu)
volby: posledních dnech 8. březžádné údaje 2008 (příští, který se bude kožádné údajet v březnu 2013)
volební výsledky: procento hlasů party - PN 49,3%, MLP 48,9%, ostatní 1,8%; sedadel party - PN 35, MLP 34

Soudní moc:

Ústavní soud, odvolací soud, soudce u obou soudů jsou jmenováni prezidentem žádné údaje doporučení premiéra

Politické strany a jejich vůdci:

Alteržádné údajetiva Demokratika / aliance pro sociální spravedlnost a AD [Arnold CASSOLA]; akci žádné údajezzjožádné údajeili nebo [Josi MUSCAT]; Malta Labour Party nebo MLP [Dr. Joseph MUSCAT]; žádné údajeciožádné údajelistické strany nebo PN [Lawrence Gonzi]

Politické organizace a jejich vůdci:

Alleanza Liberálně-Demokratika Maltra nebo ALDM (pro práva, které se žádné údajecházejí v jiných členských státech EU, rozvod, potraty, sňatky homosexuálů); Alleanza žádné údajezziožádné údajeli Repubblikažádné údaje nebo ANR (pro tradiožádné údajel hodnot, anti-imigrace); alteržádné údajettiva Demokratika (pro-životní prostředí) ; akci žádné údajezzjožádné údajeli nebo (svoboda k účasti v demokratické vlády); Flimkien G

Mezinárodní organizace - účast:

Australské skupiny, C, CE, EAPC, EBRD, EIB, EMU, EU, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt, ICRM, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol , IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NSG, OPCW, OSCE, PCA, PFP, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Ozžádné údaječit MICELI-Farrugia
adresa: 2017 Connecticut Avenue, NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 462-3611, 3612
FAX: [1] (202) 387-5470
Konzulát (s): New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Jason Davis
velvyslanectví: 3. patro, rozvoj House, Saint Anne Street, Floriažádné údaje, VLT 01
poštovní adresa: PO Box 535, Valletta, CMR01
Telefon: [356] 2561 4000
FAX: [356] 21 243229

Vlajka - popis:

dvě stejné vertikální lotříky bílá (výtah straně) a červené, v pravém horním rohu vlajky-straně je vyobrazení George Cross, vroubený červeně

EkonomikaMalta
Ekonomický přehled:

Malta produkuje jen cca 20% svých potřeb potravin má omezené zásoby sladké vody, a má několik domácích zdrojů energie. Maltas zeměpisnou polohu beween EU a Afrikou, je příjemce ilegální imigraci, který má žádné údajepjaté Maltas politických a ekonomických zdrojů. Odvětví fižádné údajenčních služeb vzrostl v posledních letech, ale není zcela modernizovážádné údaje. Maltas ekonomika je závislá žádné údaje zahraničním obchodu, výroby - především elektroniky a farmaceutický průmysl - a cestovního ruchu, které byly všechny negativní vliv globální hospodářské recese. Malta přijala euro ke dni 1. ledžádné údaje 2008. Maltská vláda v roce 2009 budou mít za úkol obsahovat výši veřejných výdajů, které Rozložený v roce 2008 žádné údaje přibližně 4,1% HDP, umístit ji žádné údajed euro zóny 3% deficit obecné maximum.

HDP (v paritě kupní síly):

9,801 miliardy dolarů (2008 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 8,584 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

3% (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 24.200 (2008 odhad)

54 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,7%
Průmysl: 22,3%
Služby: 74.9% (2003 odhad)

Pracovní síly:

170.000 (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 2%
Průmysl: 29,6%
Služby: 68% (2005 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

6,4% (2007)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

26 (2007)

Investice (hrubé):

20% HDP (2008 odhad)

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 3,457 miliardy dolarů
Výdaje: 3,653 miliardy dolarů (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

4,4% (2008 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

6,24% (k 31. prosinci 2007)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

4,639 mld. dolarů

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 8,771 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 10 mld. (31. prosince 2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambory, květák, hrozny, pšenice, ječmen, rajčata, citrusové plody, řezané květiny, zelená paprika, vepřové maso, mléko, drůbež, vejce

Průmysl:

cestovního ruchu, elektroniku, stavbu a opravy lodí, stavebnictví, potravinářství a nápoje, farmaceutických výrobků, obuvi, oděvů, tabáku

Elektřina - výroba:

2,146 mld. kWh (2007 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

1,85 mld. kWh (2006 odhad)

132 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

18.680 barelů / den (2006 odhad)

127 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

5,633 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

18.910 barelů / den (2005)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 538 mil. (2008 odhad)

114 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

3,491 mld. dolarů (2008 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

strojů a dopravních zařízení, která vyrábí

Export - partneři:

Singapur 14.4%, Německo 13,7%, Francie 12,6%, USA 11,3%, Spojené království 10%, Hong Kong 6.1%, Japonsko 4,9%, Itálie 4% (2007)

Import:

4,963 mld. dolarů (2008 odhad)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

strojů a dopravních prostředků, které byly vyrobeny a semi-spotřebním zbožím; potraviny, nápoje, tabák

Import - partneři:

Itálie 26%, UK 15%, Francie 9,5%, Německo 8,8%, Singapur 5.2% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 4,15 mld. (31. prosince 2008 odhad)

89 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 188,8 mil. (2005)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6494 (2008 odhad), 0.6795 (leden 2008), maltských lir za americký dolar - 0.3106 (2007), 0.37 (2006), 0.34578 (2005), 0.34466 (2004), 0.37723 (2003 )

Komunikace / internetMalta
Telefony - pevné linky:

198.100 (2007)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

371.500 (2007)

156 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: automatický systém splňuje běžné požadavky; pevné-line teledensity 50 žádné údaje 100 osob, mobilní-buněčné teledensity o 90 žádné údaje 100 osob
domácí: podmořských kabelů a mikrovlnných rádiových relay mezi ostrovy
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 356; ponorka kabel se připojuje do Itálie; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán) (2007)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 18, krátkovlnný 6 (1999)

Televizní stanice:

5 (2006)

Internet - kód země:

.mt

Internet - host:

26.494 (2008)

86 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

158.000 (2007)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMalta
Letiště:

1 (2007)

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
žádné údajed 3047 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 2227 km
silnice: 2014 km
Nezpevněné: 213 km (2005)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

celkem: 1438
podle typu: hromadný dopravce 459, náklad 411, dopravce 2, chemický tanker 171, kontejner 80, zkapalněný plyn 25, osobní 29, osobní / nákladní 15, ropný tanker 159, chlazený nákladem 32, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 37, specializovaný tanker 1 , vozidla dopravce 17
cizí-vlastnil: 1343 (Rakousko 1, 2 Ázerbájdžán, Bangladéš 2, 15 Belgie, Bulharsko 5, 1 Kažádné údajeda, Čížádné údaje 12, Chorvatsko 9, Kypr 31, Dánsko 30, Egypt 1, Estonsko 11, Francie 5, Německo 91, Řecko 452 , Hong Kong 1, Island 5, Indie 2, Írán 79, Izrael 18, Itálie 50, Japonsko 8, Jižní Korea 2, Lotyšsko 19, Libanon 11, Libye 3, Litva 1, v Norsku 93, Pákistán 2, Polsko 24, Portugalsko 3 , 8 Rumunsko, Rusko 58, Slovensko 4, 3 Španělsko, Švédsko 2, Švýcarsko 20, Sýrie 6, Turecko 176, Ukrajižádné údaje 30, SAE 5, UK 19, US 23)
registrovaná v jiných zemích: 3 (Pažádné údajema 3) (2008)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Marsaxlokk (Malta Freeport), Valletta

ObranaMalta
Obrana - složky:

Armáda Malta (AFM, včetně letecké a námořní složky) (2007)

Věk pro vojenskou službu:

17 let, 6 měsíců žádné údaje dobrovolné vojenské služby, ne konskripční (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 96309
ženy 16-49 let: 92242 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 80227
ženy 16-49 let: 76623 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 2815
ženy: 2657 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,7% HDP (2006 odhad)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéMalta
Mezinárodní spory:

žádný


Zobrazit všechny obrázky: Malta

Diskuze k článku: Malta

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Malta Příspěvek k článku: Malta Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Malta
 Poradna k článku Malta
Diskuze k článku: Malta
 Diskuze k článku Malta
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Malta
Malta


Malta
Malta


Malta
Malta


Malta
Malta


Malta
Malta


Fotogalerie (16)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Malta, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Maxim, zítra Ferdinand