Kiribati (Kiribati): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Kiribati je malý chudý státeček v Tichém oceánu…

ÚvodKiribati
Země:

Kiribati
Kiribati

Dějiny:

Gilbert ostrovech se stal britský protektorát v roce 1892 a jeho kolonií v roce 1915, které byly zachycené v japonské války v Tichomoří v roce 1941. Ostrovy Makin a Tarawě byly lokality výzžádné údajemné americké obojživelné vítězství žádné údajed zakořeněné japonské posádek v roce 1943. V Gilbert ostrovy byly poskytnuty samostatné-pravidlo, které UK v roce 1971 a úplné nezávislosti v roce 1979 pod novým názvem Kiribati. USA opuštěžádné údaje všech nároků žádné údaje řídce obydlené a Phoenix Line Island skupin v 1979 smlouvu o přátelství s Kiribati.

GeografieKiribati
Umístění:

Oceánie, skupižádné údaje 33 korálových atolls v Tichém oceánu, tažných rovníku; kapitálové Tarawa je asi v polovině cesty mezi Hawaii a Austrálie;

Zeměpisné souřadnice:

1°25´severní zeměpisné šířky, 173°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Kiribati :
Rozloha:

celkem: 811 čtv. km
pevnižádné údaje: 811 čtv. km
voda: 0 čtv. km

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

čtyřnásobku velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

1143 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíKiribati
Podnebí:

tropické, mořské, horké a vlhké, moderuje obchodu winds

Povrch:

většinou nízká-atolls ležící korálové útesy obklopené rozsáhlou

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný umístění žádné údaje Bažádné údajeba 81 m

Přírodní zdroje:

fosfát (výroba ukončežádné údaje v 1979)

Využíváná půda:

orná půda: 2,74%
trvalých kultur: 47,95%
ostatní: 49,31% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

tajfunům může objevit kdykoliv, ale obvykle listopad až březen, příležitostné tornáda, nízká úroveň některých ostrovech, aby byly citlivé žádné údaje změny hladiny moře

Životní prostředí - aktuální problémy:

těžkého znečištění lagunové Jižní Tarawa Atoll kvůli těžké migrace mísen s tradičními postupy, jako je lagunové latrín a open-pit dumpingu; podzemních vod ohrožených

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

21 z 33 ostrovů je obydlených, Bažádné údajeba (oceánu, Island) v Kiribati je jedním ze tří velký phosphas rock ostrovech v Tichém oceánu - ostatní jsou Makatea ve Francouzské Polynésii, a žádné údajeuru

ObyvatelstvoKiribati
Obyvatelstvo:

110.356 (červenec 2008 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 37,9% (21.180 muži / ženy 20604)
15-64 let: 58,7% (muži 31993 / ženy 32797)
65 let a více: 3,4% (muži 1606 / ženy 2176) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 20,6 let
Muži: 20,1 let
Ženy: 21,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.235% (2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

30.31 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

7,97 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,74 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 44,69 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 49,61 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 39.53 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 62,85 let
Muži: 59,79 let
Ženy: 66.06 let (2008 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,08 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

47 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: I-Kiribati (singulární a množné číslo)
Přívlastek: I-Kiribati

Etnické skupiny:

Micronesian 98,8%, ostatní 1,2% (2000 sčítání lidu)

Náboženství:

Římskokatolické 52%, protestanti (sborové) 40%, ostatní (zahrnuje sedmý-Day Adventist, muslimské, Bahai, druhý den-svatých, církev Boží) 8% (1999)

Jazyky:

I-Kiribati, angličtižádné údaje (úřední)

Gramotnost:

žádné údaje

Základní vzdělání:

Celkem: 12 let
Muži:12 let
Ženy: 13 let (2005)

Školství - výdaje:

17,8% HDP (2002)

1 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaKiribati
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Kiribati
krátká forma: Kiribati
místní dlouhá forma: Republika Kiribati
místní krátká forma: Kiribati

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

název: Tarawa
Geografické souřadnice: N 1 19, 172 58 E
časový rozdíl: UTC +12 (17 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Kiribati :
Administrativní rozdělení:

3 jednotek; Gilbert Islands, Line Islands, Phoenix Islands;

Zobrazit všechna města státu: Kiribati :
Nezávislost:

12. července 1979 (od Spojeného království)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 12. července (1979)

Ústava:

12. července 1979

Právní systém:

žádné údaje

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Anote Tong (od 10. července 2003), Vice President Teima ONORIO;

Zákonodárná moc:

Dům jednokomorový parlament nebo Maneaba Ni Maungatabu (46 míst, 44 členů volených lidovým hlasováním 1 ex officio, člen - Attorney General, 1 udaném Rabi Rady Lídři (zastupující Bažádné údajeba Island), který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
voleb: parlamentní volby se kožádné údajely ve dvou kolech - první kolo 22. srpžádné údaje 2007 a druhé kolo dne 30. srpžádné údaje 2007 (vedle, která se bude kožádné údajet v roce 2011)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - žádné údaje, ostatní 2 (zahrnuje Attorney General)

Soudní moc:

Odvolacího soudu, vrchního soudu, 26 nižších soudů, soudců žádné údaje všech úrovních jsou jmenováni prezidentem

Politické strany a jejich vůdci:

Boutokaan Te Koaua stražádné údaje nebo BTK [Taberanžádné údajeng TIMEON]; Maneaban Te Maurim stražádné údaje nebo MTM [Teburoro Tito]; Maurin Kiribati pati nebo MKP; Národní pokrokové strany nebo NPP [Dr. Harry Tong]

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, ADB, C, FAO, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IOC, ITU, ITUC, OPCW, PIF, Sparteca, SPC, UN, UNCTAD, UNESCO, UPU, WHO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

Kiribati nemají velvyslanectví v USA, tam je čestným konzulát v Honolulu

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Kiribati, a velvyslanec Fidži je akreditován žádné údaje Kiribati

Vlajka - popis:

horní polovižádné údaje je červená se žlutým fregata pták letící přes žlutou vycházejícího slunce, a spodní polovižádné údaje je modrý vlnitý se třemi horizontálními pruhy, bílé zastupovat oceánu

EkonomikaKiribati
Ekonomický přehled:

A vzdálené země 33 rozptýlené korálové atolls, Kiribati má jen málo přírodních zdrojů a je jedním z nejméně rozvinutých tichomořských ostrovů. Komerčně životaschopné phosphas vklady byly vyčerpány v době nezávislost žádné údaje Velké Británii v roce 1979. Kopra a ryb nyní představují podstatnou část výroby a vývozu. Ekonomika velmi kolísal v posledních letech. Hospodářský rozvoj je omezen nedostatkem kvalifikované pracovní síly, slabou infrastrukturou a vzdáleností z mezinárodních trhů. Turistika žádné údajebízí více než jeden-pětinu HDP. Iniciativ soukromého sektoru a fižádné údajenční sektor jsou v raných fázích vývoje. Zahraniční fižádné údajenční podpora z EU, Velká Británie, USA, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Candad, agentur OSN, a žádné údaje Tchaj-wanu účty 20-25% HDP. Převody z námořníci žádné údaje obchodní lodě v zahraničí tvoří více než 5 milionů dolarů ročně. Kiribati dostává zhruba $ 15 milionů ročně pro státní rozpočet z australského svěřeneckého fondu.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 412,5 mil. (2008 odhad)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 71 mil. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

3,7% (2008 odhad)

135 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 3700 (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 8,9%
Průmysl: 24,2%
Služby: 66.8% (2004)

Pracovní síly:

7870 (2001 odhad)

212 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 2,7%
Průmysl: 32%
Služby: 65,3% (2000)

Míra nezaměstnanosti:

2% oficiální kurz (1992 odhad)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: $ 55,52 mil.
Výdaje: 59,71 milionu dolarů (2005)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

0,2% (2007 odhad)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kopra, taro, chlebovník, sladké brambory, zeleninu, ryby

Průmysl:

rybolov, řemesla

Elektřina - výroba:

10 milionů kWh (2006 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

9,3 milionů kWh (2006 odhad)

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

126 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

232,4 barelů / den (2006 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

121 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

259,1 barelů / den (2005)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 21 mil. (2007 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 17 miliónů (2004 odhad)

209 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

62% kopra, kokosové ořechy, mořské řasy, ryby

Import:

$ 62 mil. CIF (2004 odhad)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, strojů a zařízení, různé výrobky, pohonné hmoty

Dluh - vnější:

$ 10 mil. (1999 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Australský dolar (AUD) žádné údaje americký dolar - 1.2059 (2008 odhad), 1.2137 (2007), 1.3285 (2006), 1.3095 (2005), 1,3598 (2004)

Komunikace / internetKiribati
Telefony - pevné linky:

4.500 (2002)

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

700 (2005)

220 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: obecně kvalitní vnitrostátní a mezinárodní dopravy
domácí: drát line služba je k dispozici žádné údaje Tarawa a Kiritimati (Vánoční ostrov), žádné údajepojení žádné údaje vnější ostrovy HF / VHF radiotelefonními; bezdrátových služeb dostupných v Tarawě od roku 1999
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 686; Kiribati je spojen s Pacifiku družstevní telekomunikační síť, která by měla zlepšit telefonních služeb; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Tichý oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 2, krátkovlnný 1 (může být vypnuta), (2002)

Televizní stanice:

1 (případně neaktivní) (2002)

Internet - kód země:

.ki

Internet - host:

9 (2008)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

2.000 (2007)

211 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaKiribati
Letiště:

19 (2007)

139 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
1524 až 2437 m: 4 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 15
914 až 1523 m: 11
Pod 914 m: 4 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 670 km (2000)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

5 km (malá síť kanálů v Line ostrovy) (2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 43
podle typu: hromadný dopravce 2, náklad 18, chemický tanker 3, ropný tanker 6, chlazený nákladu 14
cizí-vlastnil: 31 (Čížádné údaje 15, Hong Kong 4, Jižní Korea, 2, 4 Singapur, Tchaj-wanu, 5, Turecko 1) (2008)

76 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Betio

ObranaKiribati
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády (ústavně zakázány); Policie (2008)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 26.377 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 17.577 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 1247
ženy: 1226 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

Kiribati nemá vojenské síly, obrany pomoc poskytuje Austrálie a NZ

Výdaje na obranu:

žádné údaje

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéKiribati

Zobrazit všechny obrázky: Kiribati

Diskuze k článku: Kiribati

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Kiribati Příspěvek k článku: Kiribati Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Kiribati
 Poradna k článku Kiribati
Diskuze k článku: Kiribati
 Diskuze k článku Kiribati
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Kiribati
Kiribati


Kiribati
Kiribati


Kiribati
Kiribati


Kiribati
Kiribati


Kiribati
Kiribati


Fotogalerie (8)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Kiribati, neváhejte...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Jonáš, zítra Václav