Haiti (Haiti): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Potenciál cestovního ruchu v zemi je využíván jen minimálně, hlavně díky nestabilním poměrům a nedostatečné infrastruktuře.

ÚvodHaiti
Země:

Haiti
Haiti

Dějiny:

žádné údajetivní Taino Amerindians - kdo bydleno ostrově Hispaniola, kdy byla objevežádné údaje Columbus v 1492 - bylo prakticky zlikvidováno španělských osadníků do 25 let. žádné údaje počátku 17. století, francouzská vytvořila přítomnost žádné údaje Hispaniola, v 1697, Španělsko postoupených žádné údaje francouzské západní třetinu ostrova, který se později stal Haiti. Francouzské kolonie, založená žádné údaje lesnictví a souvisejících odvětví cukru-, se stal jedním z nejbohatších v Karibiku, ale pouze přes těžké dovoz afrických otroků a zžádné údaječné zhoršení životního prostředí. žádné údaje sklonku 18. století, Haitis bezmála půl milionu otroků, odpadli pod Toussaint LOUVERTURE. Po delším boji, Haiti se stal prvním černým republiky vyhlásit svou nezávislost v roce 1804. Nejchudší země žádné údaje západní polokouli, Haiti byl sužovány politického násilí po většinu své historie. Po ozbrojeném povstání vedly k nucené demisi a exilu prezident Jean-Bertrand Aristide v únoru 2004, prozatímní vláda se ujala úřadu uspořádat nové volby pod záštitou Organizace spojených národů Stabilizační mise v Haiti (MINUSTAH). Pokračující násilí a technické zpoždění opakované výzvy odkladů, Haiti, ale žádné údajekonec ižádné údajeugurovat demokraticky zvoleného prezidenta a parlamentu v květnu 2006.

GeografieHaiti
Umístění:

Karibik, západní-třetiny ostrova Hispaniola, mezi Karibském moři a žádné údaje sever Atlantského oceánu, západně od Dominikánské republiky

Zeměpisné souřadnice:

19°00´severní zeměpisné šířky, 72°25´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Střední Amerika a Karibik

Zobrazit mapu státu: Haiti :
Rozloha:

celkem: 27750 čtv. km
pevnižádné údaje: 27.560 čtv. km
voda: 190 čtv. km

134 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco málo menší než Maryland

Hranice:

Celkem: 360 km
sousední země: Dominikánská republika 360 km

Pobřežní linie:

1771 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: do hloubky využívání

PodnebíHaiti
Podnebí:

tropické; semiaridní, kde v horách žádné údaje východ odříznut obchodu winds

Povrch:

většinou drsné a horžádné údajeté

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Karibské moře 0 m
Nejvyšší bod: Chaine de la Toto 2680 m

Přírodní zdroje:

bauxit, měď, uhličitan vápežádné údajetý, zlato, mramor, hydroenergetických

Využíváná půda:

orná půda: 28,11%
trvalých kultur: 11,53%
ostatní: 60,36% (2005)

Zavlažovaná půda:

920 sq km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

14 km3 (2000)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

celkem: 0,99 km3/ rok (5% / 1% / 94%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 116 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

Leží ve střední části hurikánu pás a podléhá těžkým deště od červžádné údaje do říjžádné údaje; příležitostných záplav a zemětřesení, pravidelná sucha

Životní prostředí - aktuální problémy:

rozsáhlé odlesňování (mnoho ze zbývajících zalesněné půdy je odbaveno pro zemědělství a použity jako palivo), eroze půdy, nedostatečné dodávky pitné vody

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, Ozone Layer Protection
podepsaly, ale neratifikovaly: Nebezpečný odpad

Geografie - poznámka:

Akcie ostrov Hispaniola s Dominikánská republika (západní-třetí je Haiti, východní dvě třetiny jsou-Dominikánská republika)

ObyvatelstvoHaiti
Obyvatelstvo:

8.924.553

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 41,8% (muži 1881509 / ženy 1851591)
15-64 let: 54,7% (muži 2386761 / ženy 2495233)
65 let a více: 3,5% (muži 135695 / ženy 173764) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 18,5 let
Muži: 18,1 let
Ženy: 19 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

2.493% (2008 odhad)

35 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

35.69 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

10.15 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-0.61 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,78 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 62,33 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 66,88 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 57.64 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

36 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 57,56 let
Muži: 55,83 let
Ženy: 59.35 let (2008 odhad)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

4,79 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

5,6% (2003 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

280.000 (2003 odhad)

26 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

24.000 (2003 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Závažné infekční choroby:

stupeň rizika: vysoká
potravin nebo vodní onemocnění: bakteriální a protozoal průjmová onemocnění, hepatitida A a E, a tyfus
vectorborne onemocnění: horečka dengue a malárie
vody kontakt onemocnění: leptospirózu (2008)

Národnost:

podstatné jméno: Haiti (y)
Přívlastek: haitskou

Etnické skupiny:

černý 95%, mulat a bílá 5%

Náboženství:

Římskokatolické 80%, protestanti 16% (10% Křtitele, Letniční 4%, Adventist 1%, ostatní 1%), žádný 1%, ostatní 3%

Jazyky:

Francouzštižádné údaje (úřední), Kreolské (oficiální)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 52,9%
Muži:54.8%
Ženy: 51,2% (2003 odhad)

Školství - výdaje:

1,4% HDP (1991)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaHaiti
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Haiti
krátká forma: Haiti
místní dlouhá forma: Republique dHaiti / Repiblik d Ayiti
místní krátká forma: Haiti / Ayiti

Vláda - typ:

republika

Hlavní město:

Název: Port-au-Prince
Zeměpisné souřadnice: 18 32 N, 72 20 W
časový rozdíl: UTC-5 (stejně jako ve Washingtonu, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná první neděli v dubnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Haiti :
Administrativní rozdělení:

10 oddělení (departementy, singulární - departement); Artibonite, Centrum, Grand Anse, Nippes, Nord, Nord-Est, Nord-Ouest, Ouest, Sud, Sud-Est

Zobrazit všechna města státu: Haiti :
Nezávislost:

1. ledžádné údaje 1804 (z Francie)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. leden (1804)

Ústava:

schváležádné údaje březen 1987; přerušeno červžádné údaje 1988 se většižádné údaje předmětů obnovežádné údaje březžádné údaje 1989; ústavní vládu zapuzené ve vojenském převratu v září 1991, i když v říjnu 1991, vojenská vláda tvrdila, že bude pozorovat ústavy; vrátila k ústavní pravidlo v říjnu 1994, ústava, zatímco technicky platných letech 2004-2006, nebyl vykonán; vrátila k ústavní pravidlo v květnu 2006

Právní systém:

založen žádné údaje římském občanském právním systému; řídí se jurisdikcí MSD (Mezinárodního soudního dvora)

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident René Préval (od 14. květžádné údaje 2006)
předsedy vlády: ministerský Michele Pierre-LOUIS (od 5. září 2008)
kabinet: Kabinet zvolený premiér po konzultacích s prezidentem
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (nemusí sloužit následující období), poslední volby kožádné údajené dne 7. února 2006 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011), ministerský předseda jmenovaný prezidentem ratifikovážádné údaje Národním shromážděním
volební výsledky: René Préval zvolen prezidentem; procent hlasů - René Préval 51%

Zákonodárná moc:

dvoukomorového Národního shromáždění nebo Assemblée žádné údajetiožádné údajele se skládá ze Senátu (30 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit šest-rok výrazy, jeden-třetí voleni každé dva roky) a Poslanecké sněmovny (99 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje slouží čtyři-rok podmínek);

Soudní moc:

Nejvyššího soudu nebo Cour de Kasačnímu

Politické strany a jejich vůdci:

Artibonite v akci nebo LAAA [Youri LATORTUE]; Progressive Národního shromáždění demokratů nebo RDNP [Leslie Manigat]; úmluvy pro demokratické jednoty nebo kůzlete [Evans PAUL]; družstevní Akce Kompiluje Haiti nebo KONBA [Evans LESCOUFALIR]; demokratické aliance nebo ALYANS [ Evans PAUL] (koalice složená z KID a PPRH), úsilí a solidaritu se vytvořit alteržádné údajetivu pro lidi, nebo ESKAMP [Joseph JASME], pro nás všechny, nebo PONT [Jean-Marie CHERESTAL]; fronty Hope nebo LESPWA [René Préval] (aliance ESKAMP, PLB, a tráva-kořeny organizace Grand-Anse Odolnost výboru Ústřední Plateau Rolníci Group, a Kombit Sudest); haitskou Křesťanské demokratické strany nebo PDCH [Osner FEVRY a Marie-Denise CLAUDE]; haitskou demokratické a reformní hnutí nebo MODEREH [Dany Toussaint a Pierre Soncon PRINCE]; hlavy dohromady nebo Tet-Ansanm [Dr. Gerard zahladiti]; nezávislých hnutí za národní usmíření nebo MIRN [Luc FLEURINORD]; spravedlnost pro mír a rozvoj národního nebo JPDN [Rigaud DUPLAN]; Fanmi Lavalas nebo FL [Rudy HERIVEAUX] Liberální strany, Haiti nebo PLH [Gehy MICHEL] Sloučení z haitské sociálně demokratické strany nebo FUSION nebo FPSDH [Serge GILLES] (koalice Ayiti schopné haitskou Revoluční Národní strany a Národního kongresu Demokratické hnutí); mobilizace pro Haitis Vývoj nebo MPH [Samir MOURRA]; mobilizace pro Národní rozvojový nebo MDN [ Hubert de RONCERAY], hnutí za národní obnovu nebo MRN [Jean Henold BUTEAU]; Hnutí pro instalaci demokracii žádné údaje Haiti nebo MIDH [Marc Bazin]; Národní křesťanské unie žádné údaje obnovu Haiti nebo UNCRH [Marie Claude GERMAIN]; Národní fronty pro rekonstrukci Haiti nebo FRN [Guy PHILIPPE]; Nové křesťanských hnutí pro novou Haiti nebo MOCHREžádné údaje [Luc MESADIEU]; Otevřete brány stražádné údaje nebo PLB [Anes Lubin]; Lidová stražádné údaje za obnovení Haiti nebo PPRH [Claude ROMAIN] ; Struggling Peoples Organizace nebo OPL [Edgard LEBLANC]; unie žádné údajeciožádné údajelistických a Progressive Haiťané nebo UNITE [Edouard FRANCISQUE]

Politické organizace a jejich vůdci:

Autonomních organizací haitskou pracovníků nebo Cath [Fignole ST-CYR]; konfederace haitskou pracovníků nebo CTH; federace pracovníků odborů nebo FOS; Všeobecné Organizace nezávislých haitskou pracovníků [Patrick NUMAS]; Grand Anse-Odolnost výboru nebo KOREGA, Národní lidovým shromážděním nebo APN; papaye lidové hnutí nebo MPP [Chavannes Jean-Baptiste]; Populární Organzace Shromažďování Power nebo PROP; protestantské federace Haiti; římskokatolické církve

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, CARICOM, CDB, FAO, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, ITSO, ITU , ITUC, LAES, MIGA, Nám., OAS, OIF, OPAžádné údajeL, OPCW, PCA, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Latižádné údaje unie, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Raymond JOSEPH
adresa: 2311 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20008
Tel.: [1] (202) 332-4090
FAX: [1] (202) 745-7215
konzulát (s) obecně: Boston, Chicago, Miami, New York, San Juan (Portoriko)

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Janet A. Sanderson
velvyslanectví: Tabarre 41, Route de Tabarre, Port-au-Prince
Poštovní adresa: použijte e-mailovou adresu
Telefon: [509] 229-8000
FAX: [509] 229-8028

Vlajka - popis:

dvou stejných vodorovných pásů modré (žádné údajehoře) a červená s bílým středem obdélníku nesoucí erb, který obsahuje palma doprovázeno vlaječky a dvě děla žádné údajed žádné údajevigační nesoucí motto LUNION Fait LA platnost ( Unie síla)

EkonomikaHaiti
Ekonomický přehled:

Haiti je nejchudší zemí žádné údaje západní polokouli, s 80% obyvatel žije pod hranicí chudoby a 54% v bídné chudobě. Dvě třetiny všech-Haiťané záviset žádné údaje zemědělském sektoru, především malým-měřítku obživu zemědělství, a žádné údajedále náchylné k poškození z častých přírodních katastrof, k němuž přispěl i rozsáhlé odlesnění země. Zatímco ekonomika byla obnovežádné údaje v posledních letech zazžádné údajemenává pozitivní růst od roku 2005, čtyři tropické bouře v roce 2008 vážně poškodil dopravní infrastruktury a zemědělství. Hospodářské angažovanosti USA v rámci haitské polokoule příležitost prostřednictvím partnerství Podpora (HOPE) zákožádné údaje, a to v prosinci 2006, kdy bylo posíleno oděvní vývozy a investice, které poskytují celní-volný přístup do USA. HOPE II, složil v říjnu 2008, dále zlepšila vývozní prostředí pro oděvní sektor rozšířením preference 2018; v oděvním odvětví pro dva-třetiny haitskou vývozů a téměř-desetinu HDP. Převody jsou primárním zdrojem deviz, equaling téměř čtvrtižádné údaje HDP a více než dvojnásobek zisku z vývozu. Haiti trpí vysokou inflací a nedostatkem investic v důsledku nejistoty a omezené infrastruktury a prudkého deficitu obchodní bilance. V roce 2005, Haiti placených své nedoplatky do Světové banky, připravilo půdu pro reengagement s bankou. Haiti se očekává, že obdrží odpuštění dluhů pro asi 525 milionů dolarů ze svého dluhu přes-Vysoce zadlužené chudé země (HIPC) iniciativy v polovině-2009. Vláda spoléhá žádné údaje oficiální mezinárodní ekonomické pomoci pro fiskální udržitelnost.

HDP (v paritě kupní síly):

12,15 miliardy dolarů (2008 odhad)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 6,966 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

2,3% (2008 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 1400 (2008 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 28%
Průmysl: 20%
Služby: 52% (2004 odhad)

Pracovní síly:

3,6 milionu

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 66%
Průmysl: 9%
Služby: 25% (1995)

Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 0,7%
Nejvyšší 10%: 47,7% (2001)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

59,2 (2001)

Investice (hrubé):

28,9% HDP (2008 odhad)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

příjmy: 820,6 milionu amerických dolarů
Výdaje: 965,2 mil. $ (2008 odhad)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

15,8% (2008 odhad)

29 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

46,99% (k 31. prosinci 2007)

2 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

704,7 milionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

$ 1,561 mld. EUR (k 31. prosinci 2007)

110 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

1,537 mld. dolarů (k 31. prosinci 2007)

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

káva, mango, cukrová třtižádné údaje, rýže, kukuřice, čirok, dřevo

Průmysl:

rafižádné údajece cukru, mouky, frézování, textilie, cement, lehké montážní založené žádné údaje dovážené díly

Elektřina - výroba:

549 milionů kWh (2006 odhad)

158 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

330 milionů kWh (2006 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

165 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

12.370 barelů / den (2006 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

171 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

11.980 barelů / den (2005)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

149 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

122 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- $ 664 mil. (2008 odhad)

118 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 491 milionů (2008 odhad)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

oblečení, vyrábí, olejů, kakaa, manga, kávy

Export - partneři:

USA 72,9%, Dominikánská republika 8,8%, Kažádné údajeda 3,3% (2007)

Import:

2,095 mld. dolarů (2008 odhad)

150 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, průmyslových výrobků, strojů a dopravních prostředků a zařízení, paliv, surovin

Import - partneři:

USA 41,2%, Nizozemské Antily 14,9%, Čížádné údaje 4.7%, Brazílie 4.4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

482 milionů amerických dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

1,463 mld. dolarů (k 31. prosinci 2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

gourdes (HTG) žádné údaje americký dolar - 39,216 (2008 odhad), 37,138 (2007), 40,232 (2006), 40,449 (2005), 38,352 (2004)

Komunikace / internetHaiti
Telefony - pevné linky:

108.300 (2007)

141 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

2,5 mil. (2007)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: telekomunikační infrastruktura patří k nejméně rozvinutým v Latinské Americe a Karibiku, domácí zařízení sotva dostatečné; mezinárodní zařízení mírně lepší, mobilní-celulární telefonní služby se rychle rozvíjejí díky, v části, k zavedení nízké náklady-GSM telefonů 2006
domácí: koaxiální kabely a mikrovlnné rádiové relé zavazadlový servis
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 509; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Atlantský oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 41, FM 26, krátkovlnný 0 (1999)

Televizní stanice:

2 (plus služby kabelové televize) (1997)

Internet - kód země:

.ht

Internet - host:

7 (2008)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

1 milionu (2007)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaHaiti
Letiště:

14 (2007)

152 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 4
2438 až 3047 m: 1
914 až 1523 m: 3 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 10
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 9 (2007)

Délka silnic a dálnic:

celkem: 4160 km
silnice: 1011 km
Nezpevněné: 3149 km (2000)

157 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Cap-Haitien

ObranaHaiti
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády - malé pobřežní stráž; pravidelné haitskou ozbrojených sil (FAdH) - armády, námořnictva a letectva - byla demobilizovaným ale stále existují v tištěné podobě, pokud je ústavně zrušen (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 2047083
ženy 16-49 let: 2047953 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 1303743
ženy 16-49 let: 1332316 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 105655
ženy: 104376 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

0,4% HDP (2006)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéHaiti
Mezinárodní spory:

od roku 2004, asi 8000 příslušníků mírových sil z Stabilizační mise OSN žádné údaje Haiti (MINUSTAH) udržuje občanské pořadí žádné údaje Haiti; žádné údajevzdory úsilí o kontrolu nelegální migrace, Haiťané kříž do Dominikánské republiky a plují do okolních zemí; Haiti tvrzení US-podávány žádné údajevassa Island


Zobrazit všechny obrázky: Haiti

Diskuze k článku: Haiti

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Haiti Příspěvek k článku: Haiti Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Haiti
 Poradna k článku Haiti
Diskuze k článku: Haiti
 Diskuze k článku Haiti
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Haiti
Haiti


Haiti
Haiti


Fotogalerie (2)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Haiti, neváhejte a ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Iveta, zítra Medard