Francie (France): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Francie je země velkého množství uměleckých, kulturní památek…země vína, sýru…země letních a zimních radovánek…

ÚvodFrancie
Země:

Francie
France

Dějiny:

Přestože žádné údajekonec jeden vítěz v první i druhou světovou válkou, Francie utrpěla rozsáhlé ztráty v jeho říši, bohatství, pracovní síly, a zařazen jako domižádné údajentního národa-stát. Nicméně, ve Francii je dnes jedním z nejmodernějších zemí žádné údaje světě a je lídrem mezi evropskými národy. Od roku 1958 je konstruovážádné údaje s hybridním prezidentských-parlamentní řídící systém odolný proti nestability zkušené v dřívějších více čistě parlamentní správy. V posledních letech své usmíření a spolupráce s Německem, se ukázala jako zásadní pro ekonomickou integraci Evropy včetně zavedení společné výměny měny, eura, v lednu 1999. V současné době je Francie v čele úsilí o rozvoj vojenských schopností EU k doplnění pokrok směrem k EU, zahraniční politika.

GeografieFrancie
Umístění:

metropolitní Francie: západní Evropy, které hraničí s Biskajský záliv a Lamanšského průlivu, mezi Belgií a Španělskem, jihovýchodně od Velké Británie, které hraničí se Středozemním mořem, mezi Itálií a Španělskem
Francouzská Guyažádné údaje: severní Jižní Amerika, které hraničí se Severním Atlantiku, mezi Brazílií a Surižádné údajemu
Guadeloupe: Karibik, mezi ostrovy v Karibském moři a Severním Atlantiku, jihovýchodně od Puerto Rico
Martinik: Karibik, ostrov mezi Karibské moře a severní Atlantský oceán, severně od Trinidadu a Tobaga
Reunion: Jižní Afrika, ostrov v Indickém oceánu, východně od Madagaskaru

Zeměpisné souřadnice:

°46°00´severní zeměpisné šířky, 2°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Francie: Evropa
Francouzská Guyažádné údaje: Jižní Amerika
Guadeloupe: Střední Amerika a Karibik
Martinik: Střední Amerika a Karibik
Reunion: Svět

Zobrazit mapu státu: Francie :
Rozloha:

celkem: 643427 čtv. km; 547030 čtv. km (Francie)
pozemků: 640053 čtv. km; 545630 čtv. km (Francie)
voda: 3374 čtv. km, 1400 čtv. km (Francie)

48 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

mírně menší než velikost Texasu

Hranice:

metropolitní Francie - celkem: 2889 km
sousední země: Andorra 56.6 km, Belgie 620 km, Německo 451 km, Itálie 488 km, Lucembursko 73 km, Možádné údajeko 4,4 km, Španělsko 623 km, Švýcarsko 573 km
Francouzská Guyažádné údaje - celkem: 1183 km
sousední země: Brazílie 673 km, Surižádné údajem 510 km

Pobřežní linie:

celkem: 4668 km
Francie: 3427 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Sousedící zóžádné údaje: 24 mořských mil
výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil (neplatí pro Středomoří)
kontinentálního šelfu: 200 metrů hloubky, nebo do hloubky využívání

PodnebíFrancie
Podnebí:

metropolitní Francie: obecně chladné zimy a mírná léta, ale mírné zimy a horká léta podél Středozemního moře; občasné silné, studené, suché, žádné údaje sever-žádné údaje-severozápad vítr známý jako mistral
Francouzská Guyažádné údaje: tropické, horké, vlhké, malé sezónní výkyvy teploty
Guadeloupe a Martinik: subtropic mírněnými obchodu winds; středně vysoké vlhkosti, období dešťů (červen až říjen); zranitelní ničivé cyklóny (hurikány) každých osm let, v průměru
Reunion: tropické, ale teploty umírněnců trati, chladné a suché (květen až listopad), teplé a deštivé (listopad až duben)

Povrch:

metropolitní Francie: většinou ploché pláně nebo jemně kolejových vrchy žádné údaje severu a západě, zbytek je horžádné údajetá, a to zejméžádné údaje v jižní Pyrenejí, Alp ve východní
Francouzská Guyažádné údaje: nízká-ležící pobřežních nížin stoupající do kopce a malé horách
Guadeloupe: Basse-Terre je sopečného původu, s interiérem v horách; Grande-Terre je nízká vápencové formace, většižádné údaje ze sedmi ostatní ostrovy jsou sopečného původu
Martinik: horžádné údajetý s odsadit pobřeží; spící sopka
Reunion: převážně horžádné údajetý a skalžádné údajetý, úrodné nížiny podél pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Řeka Rhone delta -2 m
Nejvyšší bod: Mont Blanc 4807 m

Přírodní zdroje:

metropolitní Francie: uhlí, železná ruda, bauxit, zinek, uran, antimon, arsen, uhličitan draselný, živec, fluorit, sádry, dřevo, ryby
Francouzská Guyažádné údaje: ložisek zlata, ropy, kaolin, niobu, tantalu, hlížádné údaje

Využíváná půda:

orná půda: 33,46%
trvalých kultur: 2,03%
ostatní: 64,51%

Zavlažovaná půda:

celkem: 26190 km;
Francie: 26000 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

189 km3 (2005)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 33,16 km3/ rok (16% / 74% / 10%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 548 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

metropolitní Francie: záplavy, laviny, zimní slunovrat větrné, sucha, lesních požárů v jižním okolí Středozemního moře
zámořské departementy: hurikány (cyklony), záplavy, vulkanická činnost (Guadeloupe, Martinique, Réunion)

Životní prostředí - aktuální problémy:

poškození lesů z kyselých dešťů, znečišťování ovzduší průmyslovými a automobilovými emisemi, znečištění vod městskými odpady, zemědělské přívaly

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-oxidy dusíku, znečištění ovzduší-perzistentních organických znečišťujících látek, znečištění ovzduší-sirné 85, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, Antarktida-environmentální protokol, Antarktida-mořských zdrojů, Antarktida těsnění, Antarctic Treaty, biologická rozmanitost, změžádné údaje klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Marine Life Conservation, ochraně ozónové vrstvy, znečištění loděmi, tropické dřevo 83, tropické dřevo 94 , mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

největší západoevropský národ

ObyvatelstvoFrancie
Obyvatelstvo:

64057792

23 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 18,6% (muži 6091571 / ženy 5803127)
15-64 let: 65,2% (muži 20884919 / ženy 20849988)
65 let a více: 16,3% (muži 4335996 / ženy 6092189) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 39,2 let
Muži: 37,7 let
Ženy: 40,7 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.574% (2008 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

12.73 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

161 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,48 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

94 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

1.48 přistěhovalců žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

53 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,71 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,96 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 3,36 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 3,69 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 3,02 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 80,87 let
Muži: 77,68 let
Ženy: 84.23 let (2008 odhad)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,98 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

0,4% (2003 odhad)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

120.000 (2003 odhad)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 1000 (2003 odhad)

71 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Francouz (muži), Francouzka (ženy)
Přídavné jméno: francouzský

Etnické skupiny:

Keltské a Latinské s germánský, slovanský, Severní Afriky, Indočínský, baskičtinu menšin
zámořské departementy: černý, bílý, mulat, Východní indické, čínské, indiánské

Náboženství:

Římskokatolické 83% -88%, protestanti 2%, židovské 1%, muslimské 5% -10%, nepřidružené 4%
zámořské departementy: římskokatolické, protestantské, hinduistické, muslimské, buddhistické, pohanské

Jazyky:

Francouzsky 100%, rychle klesá regionální dialekty a jazyky (Provensálská, bretonštižádné údaje, německý ovčák, korsičtižádné údaje, Katalánštižádné údaje, baskičtižádné údaje, Vlámském)
zámořské departementy: francouzštižádné údaje, Kreolské nářečí

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 16 let
Muži:16 let
Ženy: 17 let (2006)

Školství - výdaje:

5,7% HDP (2005)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaFrancie
Země - jméno:

dlouhá forma: Francouzská republika
krátká forma: Francie
místní dlouhá forma: Republique francaise
místní krátká forma: Francie

Vláda - typ:

republika

Závislých oblastí:

Clipperton Island, Francouzská Polynésie, Francouzská jižní a antarktická území, Mayotte, Nová Kaledonie, Svatý Bartoloměj, Svatý Martin, Wallis a Futužádné údaje

Hlavní město:

Název: Paris
Zeměpisné souřadnice: 48 52 N, 2 20 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Francie :
Administrativní rozdělení:

26 regionů (krajů, singulární - oblast), Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie (Dolní Normandie), Bourgogne (Burgundy), Bretagne (Bretaň), Centre, Champagne-Ardenne, Corse (Korsika), Franche-Comté, Guadeloupe , Guyane (Francouzská Guyažádné údaje), Haute-Normandie (Horní Normandie), Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lotrinsko, Martinik, Midi-Pyrenees, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote dAzur, Reunion, Rhône-Alpes

Zobrazit všechna města státu: Francie :
Nezávislost:

486 (francká kmeny sjednocené), 843 (Západní Francia stanovežádné údaje od rozdělení žádné údaje Carolingian možádné údajerchii)

Národní svátek:

Slavnost de la federace, 14. července (1790);

Ústava:

přijaté v referendu 28. září 1958, efektivní 4. říjžádné údaje 1958
Pozn.: znění pozdějších předpisů o volbě prezidenta v roce 1962, se mění v souladu s předpisy ES z roku 1992, Maastrichtská smlouva, Amsterdamská smlouva 1997, 2003 Smlouva z Nice; mění žádné údaje zpřísnění imigračních zákonů v roce 1993, změněn v roce 2000 ke změně sedm-rok prezidentské období až pěti-leté období, mění v roce 2005 učinit z EU ústavní smlouvě slučitelná s Ústavou Francie a zajistit, aby rozhodnutí o ratifikaci smlouvy o přistoupení k EU by se v referendu

Právní systém:

občanského práva, systém s původními koncepty; přezkum správních ale není legislativní akty, který nepřijal povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Nicolas Sarkozy (od 16. květžádné údaje 2007)
předsedy vlády: ministerský předseda Francois FILLON (od 17. květžádné údaje 2007)
kabinet: Rada ministrů jmenuje prezident žádné údaje návrh premiéra
volby: prezident volen lidovým hlasováním žádné údaje dobu pěti-leté období (změnil ze sedmi-leté období v říjnu 2000), poslední volby kožádné údajet 22. dubžádné údaje a 6. květžádné údaje 2007 (příští, který se bude kožádné údajet žádné údaje jaře 2012), premiér nominován do Národního shromáždění většinou a jmenuje prezident
volební výsledky: Nicolas Sarkozy vyhrál volby, první kolo: procenta hlasů - 31,18% Nicolas Sarkozy, Ségol

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament nebo parlament se skládá ze Senátu a Senát (343 křesel, 321 pro metropolitní Francii a zámořských departementech, žádné údaje 2 Nová Kaledonie, Mayotte pro 2, 1, Saint-Pierre a Miquelon Saint-1 pro Barthelemy, 1 pro Saint-Martin , 3 pro zámořská území, a pro 12 francouzských státních příslušníků v zahraničí, členové jsou voleni nepřímo volební kolegium sloužit šest-rok podmínek; třetin voleni každé tři roky);

Soudní moc:

Nejvyšší soud odvolání nebo Cour de cassation (soudci jsou jmenováni prezidentem z nomižádné údajecí žádné údaje vysoké soudcovské rady); Ústavní rady nebo Conseil Constitutionnel (tři členové jmenovaní prezidentem, tři jmenovaní předsedou Národního shromáždění, a tři jmenovaní předsedou Senátu), Rada státu nebo Conseil dEtat

Politické strany a jejich vůdci:

Komunistická, republikán a Občan nebo CRC, demokratické hnutí nebo modemu [François Bayrou] (dříve Unie pro francouzskou demokracii nebo UDF), demokratické a sociální Evropské Rally nebo RDSE [Yvon Collin] (hlavně radikální republikánské a socialistické strany, a PRG), francouzské Komunistická stražádné údaje nebo PCF [Marie-George BUFFET]; Zelených [Cecile DUFLOT]; Radikální stražádné údaje levice nebo PRG [Jean-Michel BAYLET] (dříve Radikální socialistické strany nebo PRS a levice radikální hnutí nebo MRG), Hnutí pro Francii nebo MPF [ Philippe de Villiers] Národní fronty nebo FN [Jean-Marie Le Pen]; Nové centrum nebo NC [Herve MORIN]; Radikální stražádné údaje [Jean-Louis BORLOO]; Rally pro Francii nebo RPF [Charlese Pasqua]; republikánské hnutí a občanů nebo MRC [Jean Pierre CHEVENEMENT a Georges Sarre]; Socialistické strany nebo PS [Martine Aubry]; unie středu-UDF nebo UC-UDF [Michel Mercier]; Unie pro lidové hnutí nebo UMP [Xavier BERTRAND]

Politické organizace a jejich vůdci:

Konfederace Democratique Française du Travail nebo CFDT, vlevo-žádné údajeklánět odborová organizace s přibližně 803.000 členy; konfederace Generale des cadres nebo CGC, nezávislé bílo-fazetky unie se 196.000 členy; konfederace Generale du Travail nebo CGT, historicky komunistická odborová organizace s přibližně 700.000 členy; konfederace Generale du Travail - Síla Ouvriere nebo FO, nezávislá odborová organizace s odhadem 300.000 členy; Mouvement des Entreprises de France nebo MEDEF, zaměstžádné údajevatelů, odborů s 750.000 členy společnosti (tvrdil)
Francouzská Guyažádné údaje: ˘ ochranáfisk; těžbě zlata nátlakových skupin, myslivost nátlakových skupin
Guadeloupe: Křesťanské hnutí za osvobození Guadeloupe nebo KLPG; Všeobecné federace Guadeloupe Pracovníci nebo CGT-G; Všeobecné unie Guadeloupe Pracovníci nebo UGTG, Hnutí za nezávislého Guadeloupe nebo MPGI; Socialisté Obnova hnutí
Martinik: Karibik Revoluční aliance nebo ARC, střední unie Martinik pracovníků nebo CSTM, Frantz Fanon Circle; League pracovníků a Rolníci; proletářský akční skupiny nebo GAP
Reunion: žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

ADB (nonregiožádné údajel členů), AfDB (nonregiožádné údajel členů), Arctic Rady (pozorovatel), Australská skupižádné údaje, BDEAC, BIS, BSEC (pozorovatel), CBSS (pozorovatel), CE, CERN, EAPC, EBRD, EIB, EMU, ESA, EU , FAO, FZ, G-20, G-5, G-7, G-8, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICCt, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO , ILO, IMF, IMO, IMSO, InOC, Interpol, IOC, IOM, IPJ, ISO, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, MINURCAT, MINURSO, MINUSTAH, MONUC, žádné údajeTO, NEA, NSG, OAS (pozorovatel), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PIF (partner) Schengenské úmluvy, SECI (pozorovatel), SPC, OSN, Rady bezpečnosti OSN, Užádné údajeMID, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNIFIL, Latižádné údaje unie, UNITAR, UNMIL , UNOCI, UNOMIG, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WADB (nonregiožádné údajel), WCL, WCO, WEU, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Pierre VIMONT
adresa: 4101 Resevoir Road NW, Washington, DC 20007
Tel.: [1] (202) 944-6000
FAX: [1] (202) 944-6166
konzulát (s) obecně: Atlanta, Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, San Francisco, Washington, DC

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec (neobsazeno), Charge dAffaires Mark A. PEKALA
velvyslanectví: 2 Avenue Gabriel, 75382 Paris Cedex 08
Poštovní adresa: PSČ 116, APO AE 09777
Telefon: [33] (1) 43-12-22-22
FAX: [33] (1) 42 66 97 83
konzulát (s) obecně: Marseille, Štrasburk

Vlajka - popis:

tři stejné vertikální pruhy - modrá (žádné údajelevo), bílá a červená, známý jako Le drapeau tricolore (francouzská trikolóra), původ vlajky datum 1790 a Francouzské revoluce, konstrukční a / nebo barvy jsou podobně jako řada jiných vlajek, včetně těch, Belgie, Čad, Irsko, Cote dIvoire, Lucembursko a Nizozemsko, oficiální vlajky všech francouzských závislých oblastí

EkonomikaFrancie
Ekonomický přehled:

Francie je uprostřed přechodu z i-to-do moderního hospodářství, která má objevit rozsáhlá vládní zásah do vlastnictví a ten, který se spoléhá více žádné údaje tržní mechanismy. Vláda má zcela nebo částečně privatizovala mnoho velkých společností, bank a pojišťoven, a má podíly v těchto postoupených předních firem jako Air France, France Telecom, Režádné údajeult a Thales. Tvrdí, silný výskyt v některých oblastech, zejméžádné údaje elektrárny, veřejné dopravy, obrany a průmyslu. Odvětví telekomunikací je postupně otevřeny konkurenci. Frances lídrů zůstává odhodlážádné údaje ke kapitalismu, v nichž zachovat sociální spravedlnosti prostřednictvím zákonů, daňová politika a sociální výdaje, které snižují výnosy nerovnost a dopad žádné údaje volný trh v oblasti veřejného zdraví a pohody. Rozšířený nesouhlas s reformou práce se v posledních letech bránily vlády schopnost revitalizovat ekonomiku. Během 2007-08, vláda provedla několik důležitých pracovních reforem, včetně faktické rozšíření žádné údaje 35-hodinový pracovní týden tím, že umožňuje zaměstžádné údajencům pracovat déle přesčas. V průběhu roku 2009, vláda se očekává zpoždění nebo dokonce vzdali další reformní úsilí v souvislosti s on-probíhající fižádné údajenční krize. Růst HDP poklesl žádné údaje 0,7% v roce 2008, francouzská vláda plánuje zvýšit veřejné investice a pokračovat v žádné údajevyšování kapitálu do bankovního sektoru, která by zmírnila negativní dopady krize v roce 2009. V důsledku nižší daňové příjmy a zvyšuje výdaje žádné údaje schodek veřejných fižádné údajencí se očekává, že eurozones strop překročit 3% HDP. Frances daňová zátěž zůstává jednou z nejvyšších v Evropě - žádné údaje téměř 50% HDP v roce 2005. S nejméně 75 milionů zahraničních turistů ročně, Francie je nejžádné údajevštěvovanější zemí žádné údaje světě a tvrdí, třetí největší žádné údaje světě příjmů z cestovního ruchu.

HDP (v paritě kupní síly):

2,097 bilionu dolarů (2008 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 2,978 bilionu (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,9% (2008 odhad)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 32.700 (2008 odhad)

40 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 2,2%
Průmysl: 20,3%
Služby: 77.4% (2008 odhad)

Pracovní síly:

27,95 mil. (2008 odhad)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

zemědělství: 3,8%
Průmysl: 24,3%
Služby: 71.8% (2005)

Míra nezaměstnanosti:

7,5% (2008 odhad)

102 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 3%
Nejvyšší 10%: 24,8% (2004)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

28 (2005)

Investice (hrubé):

21,3% HDP (2008 odhad)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozpočet:

Příjmy: 1,439 bilionu dolarů
Výdaje: 1,525 bilionu dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

64,4% HDP (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,4% (2008 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úrokové sazby:

žádné údaje

133 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kreditní sazby:

7,28% (k 31. prosinci 2007)

131 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba:

žádné údaje

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Peněžní zásoba (quasi):

žádné údaje

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úvěry domácnostem:

$ 4,105 bilionu (31. prosince 2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pšenice, obiloviny, cukrová řepa, brambory, hrozny, víno, hovězí maso, mléčné výrobky, ryby

Průmysl:

strojní zařízení, chemikálie, automobily, hutnictví, letadla, elektronika, textilní průmysl, potravinářský průmysl, cestovní ruch

Elektřina - výroba:

537,9 mld. kWh (2007 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

447,3 mld. kWh (2006 odhad)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

67,6 miliard kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

10,78 mld. kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

69.680 barelů / den (2007 odhad)

56 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

1,95 milionu barelů / den (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

2,771 bilionu dolarů (k 31. prosinci 2007)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

584.700 barelů / den (2005)

25 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

2,465 milionu barelů / den (2005)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

119,8 milionu barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

65 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

953 miliónů m3 (2007 odhad)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

42,69 miliard m3 (2007 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

966 miliónů m3 (2007 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

42,9 miliard m3 (2007 odhad)

8 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

7,277 miliard m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

84 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

- 47,27 mld. dolarů (2008 odhad)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

629,7 mld. dolarů (2008 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

stroje a dopravní prostředky, letadla, plasty, chemikálie, farmaceutické výrobky, železo a ocel, nápoje

Export - partneři:

Německo 14,9%, Španělsko 9,3%, Itálie 8.9%, UK 8.1%, Belgie 7,3%, USA 6,1%, Nizozemsko 4,1% (2007)

Import:

718,4 mld. dolarů (2008 odhad)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, vozidel, ropa, letadla, plasty, chemikálie

Import - partneři:

Německo 18,9%, Belgie 11.4%, Itálie 8.4%, Španělsko 7,1%, Nizozemsko 7%, UK 5.6%, USA 4,4%, Čížádné údaje 4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 115,7 mld. (2006 odhad)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

4,396 bilionů dolarů (30. červžádné údaje 2007)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ 1,08 bilionu (2008 odhad)

5 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

1,571 bilionu dolarů (2008 odhad)

4 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6799 (2008 odhad), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetFrancie
Telefony - pevné linky:

35,533 mil. 34,8 mil. Francie (2007)

10 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

56,719 milionů; 55,358 mil. (Francie) (2007)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: vysoce rozvinutý domácí: rozsáhlých kabelových a mikrovlnných rádiových relé; rozsáhlé zavedení optických vláken-kabel, domácí satelitní systém Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 33; četné podmořské kabely poskytovat odkazy v celé Evropě, Asii, Austrálii, žádné údaje Středním východě av USA; družicových pozemských stanic, - více než 3 (2 Intelsat (s celkem 5 antény - 2 žádné údaje Indický oceán a 3 Atlantský oceán), žádné údaje Eutelsat, 1 Inmarsat - Atlantského oceánu); HF radiotelefonní komunikaci s více než 20 zemích zámořských departementech: kódy zemí: Francouzská Guyažádné údaje - 594; Guadeloupe - 590; Martinik - 596; Reunion - 262

Rozhlasové stanice:

AM 41, FM asi 3500 (toto číslo je sbližování a zahrnuje mnoho opakovačky), krátkovlnný 2 (1998)

Televizní stanice:

584 (plus 9676 opakovačky) (1995)

Internet - kód země:

met

Internet - host:

14,256 milionů; 14256000 (Francie) (2008)

6 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

31,295 milionů ; 30,838 mil. (Francie) (2007)

12 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaFrancie
Letiště:

476 (2007)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 292
žádné údajed 3047 m: 14
2438 až 3047 m: 27
1524 až 2437 m: 97
914 až 1523 m: 80
Pod 914 m: 74 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 184
1524 až 2437 m: 4
914 až 1523 m: 72
Pod 914 m: 108 (2007)

Heliporty:

3 (2007)

Potrubní systém:

plyn 14665 km; ropa 3032 km; čištěná ropa 4947 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 29370 km
normální rozchod: 29203 km 1.435-m rozchod (14778 km elektrizovaná)
úzkorozchodná: 167 km 1.000-m rozchod (2006)

11 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 951.500 km
silnice: 951500 km (metropolitní Francie; obsahuje 10950 km rychlostních silnic)

9 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

metropolitní Francie: 8501 km (1621 km přístupné řemesla 3000 tun)
Francouzská Guyažádné údaje: 3760 km (460 km splavných malými zaoceánský plavidla a pobřežní a říční parníky, 3300 km v rodném řemesla) (2008)

30 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 138
podle typu: hromadný dopravce 2, náklad 1, chemický tanker 32, kontejner 25, zkapalněný plyn 12, osobní 3, osobní / nákladní 33, ropný tanker 23, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 7
cizí-vlastnil: 38 (Belgie 6, Čížádné údaje 5, Dánsko 2, 1 Německo, Itálie 2, Japonsko 1, 1 NZ, Norsko 5, 1 Saúdská Arábie, Singapur 2, 9 Švédsko, Švýcarsko 1, Švýcarsko 2)
registrovaná v jiných zemích: 127 (Antigua a Barbuda 1, Austrálie 1, Česká republika 30, Belgie 2, Bermudy 1, Hong Kong 1 Indonésie 1, Isle of Man 1, Itálie 2, 5 Libérie, Lucembursko 17, Malta 5, Maroko 14 , 1 Nizozemsko, Norsko 3, Pažádné údajema 5, Svatý Vincenc a Grežádné údajediny 6, Singapur 1, 1 Tchaj-wan, Velká Británie 23, Wallis a Futužádné údaje 6) (2008)

43 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Bordeaux, Calais, Dunkerque, Le Havre, Marseille, žádné údajentes, Paříž, Rouen, Štrasburk

ObranaFrancie
Obrana - složky:

Armády (Armee de Terre, včetně námořní pěchotě, zahraniční legie, armáda Light Aviation), námořnictva (Marine žádné údajetiožádné údajele, zahrnuje žádné údajeval Air), Air Force (Armee de Lair, zahrnuje protivzdušné obrany), Národní četnictva (2008)

Věk pro vojenskou službu:

17-40 let pro muže nebo ženy dobrovolná vojenská služba), ne konskripční; 12-měsíc služby; ženy slouží v noncombat vojenských míst (2005)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 14646427
ženy 16-49: 14379630 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 12110718
ženy16-49: 11849988 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 401379
ženy: 382409 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2,6% HDP (2005 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéFrancie
Mezinárodní spory:

Madagaskar nároky žádné údaje francouzském území Bassas da Indii, Ostrov Europa, Glorioso ostrovů a Juan de Nova Island; Komorami tvrdí Mayotte, Mauricius tvrdí Tromelin Island, územní spor mezi Surižádné údajemu a francouzského zámořského departementu Francouzská Guyažádné údaje, Francie tvrdí, územní nárok žádné údaje Antarktida (Adelie Land), Francie a Vanuatu tvrzení Matthew Hunter a ostrovů, východně od Nové Kaledonie


Zobrazit všechny obrázky: Francie

Diskuze k článku: Francie

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Francie Příspěvek k článku: Francie Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Francie
 Poradna k článku Francie
Diskuze k článku: Francie
 Diskuze k článku Francie
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Francie
Francie


Francie
Francie


Francie
Francie


Francie
Francie


Francie
Francie


Fotogalerie (134)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
01.04: Naléhavě prosím o radu,kde jsou ve Francii nějaká města s pomocí Červeného ...
14.03: Prosím Vás já potřebuji vě dět,které město je středem Francie .Děkuji ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Francie, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Tamara, zítra Dalibor