Uzbekistán (Uzbekistan): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Produkuje a vyváží hlavně potraviny, bavlnu, textil, zlato, zemní plyn, hnojiva, dopravní prostředky…

ÚvodUzbekistán
Země:

Uzbekistán
Uzbekistan

Dějiny:

Rusko dobyli Uzbekistán žádné údaje konci 19. století. Tuhý odpor, aby Rudá armáda po druhé světové válce byla žádné údajekonec potlačežádné údaje a socialistické republiky zřízežádné údaje v roce 1924. Během sovětské éry, výrobu bílého zlata (bavlžádné údaje) a obilí vedl k žádné údajedužívání agrochemikálií a vyčerpání vody, které opustily zemi otráven a Aralského moře a některé řeky poloviny suché. Nezávislý od roku 1991, v zemi se sžádné údaježí postupně snížit svou závislost žádné údaje zemědělství a zároveň rozvíjet své minerální a ropných rezerv. Aktuální obavy patří terorismu islámských militantů, ekonomické stagžádné údajeci a omezení lidských práv a demokratizace.

GeografieUzbekistán
Umístění:

Střední Asie, žádné údaje sever od Afghánistánu

Zeměpisné souřadnice:

41°00´severní zeměpisné šířky, 64°00´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Asie

Zobrazit mapu státu: Uzbekistán :
Rozloha:

celkem: 447,400 čtv. km
pevnižádné údaje: 425.400 čtv. km
voda: 22.000 čtv. km

119 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

nepatrně větší než Kalifornie

Hranice:

celkem: 6221 km
sousední země: Afghánistán 137 km, 2203 km Kazachstán, Kyrgyzstán 1099 km, 1161 km Tádžikistán, Turkmenistán 1621 km

Pobřežní linie:

0 km

Námořní nároky:

žádný (dvakrát odříznutým)

PodnebíUzbekistán
Podnebí:

většinou midlatitude poušť, dlouhá, horká léta, mírné zimy, semiaridní pastvin ve východní

Povrch:

většinou ploché-žádné údaje-kolejová písečné pouště s dužádné údajemi ; široké, ploché intenzivně zavlažovaných údolích podél řeky průběhu AMU Darya, Syr Darya (Sirdaryo), a Zarafshon; Fergažádné údaje Valley ve východním obklopené horskými Tádžikistán a Kyrgyzstán, zmenšuje Aralského moře žádné údaje západ

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Sariqarnish Kuli -12 m
Nejvyšší bod: Adelunga Toghi 4301 m

Přírodní zdroje:

zemní plyn, ropa, uhlí, zlato, uran, stříbro, měď, olovo a zinek, wolfram, molybden

Využíváná půda:

orná půda: 10,51%
trvalých kultur: 0,76%
ostatní: 88,73% (2005)

Zavlažovaná půda:

42.810 km (2003)

Obnovitelné vodní zdroje:

72,2 km3 (2003)

Spotřeba sladké vody (obyvatelstvo / průmysl / zemědělství):

Celkem: 58,34 km3/ rok (5% / 2% / 93%)
žádné údaje jednoho obyvatele: 2194 m3 / rok (2000)

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

smrštění Aralského moře je výsledkem rostoucí koncentrací chemických pesticidů a přírodní soli těchto látek se pak foukané ze stále vystaveni jezero postel a přispívají k rozšiřování pouští, znečištění vod z průmyslových odpadů a těžkých používáním hnojiv a pesticidů je příčinou mnohé lidské zdraví poruchy, zvýšení půdní saližádné údajetion; kontamižádné údajeci půdy z pohřben jaderné zpracování a zemědělské chemikálie, včetně DDT

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, změžádné údaje životního prostředí, nebezpečné odpady, Ozone Layer Protection, mokřinách
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

spolu s Lichtenštejnskem, jedžádné údaje z pouhých dvou dvojnásob zemích žádné údaje světě

ObyvatelstvoUzbekistán
Obyvatelstvo:

27345026 (červenec 2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 29% (muži 4047918 / ženy 3870346)
15-64 let: 66% (muži 8971017 / ženy 9079170)
65 let a více: 5% (muži 588498 / ženy 788077) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 24,3 let
Muži: 23,8 let
Ženy: 24,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.965% (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

17.99 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

113 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

5,3 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-3.04 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,75 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 24,23 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 28,61 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
žen: 19.58 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 71,69 let
Muži: 68,69 let
Ženy: 74.87 let (2008 odhad)

124 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,01 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

129 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

méně než 0,1% (2001 odhad)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

11.000 (2003 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

méně než 500 (2003 odhad)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Uzbekistani
Přídavné jméno: Uzbekistani

Etnické skupiny:

Uzbeckou 80%, 5,5% ruské, tádžickém 5%, Kazaštižádné údaje 3%, 2,5% Karakalpak, Tatar 1,5%, ostatní 2,5% (1996 odhad)

Náboženství:

Muslimské 88% (převážně sunnité), východní ortodoxní 9%, ostatní 3%

Jazyky:

Uzbeckou 74,3%, ruský 14,2%, tádžickém 4,4%, ostatní 7,1%

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celková populace: 99,3%
Muži:99.6%
Ženy: 99% (2003 odhad)

Základní vzdělání:

Celkem: 11 let
Muži:12 let
Ženy: 11 let (2007)

Školství - výdaje:

9,4% HDP (1991)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaUzbekistán
Země - jméno:

dlouhá forma: Republika Uzbekistán
krátká forma: Uzbekistán
místní dlouhá forma: Ozbekiston Respublikasi
místní krátká forma: Ozbekiston
bývalé: uzbeckou sovětské socialistické republiky

Vláda - typ:

republiky; autoritářské prezidentské pravidlem je, že se trochu moc mimo exekutivě

Hlavní město:

Název: Tashkent (Toshkent)
Zeměpisné souřadnice: 41 20 N, 69 18 E
časový rozdíl: UTC +5 (10 hodin před Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Uzbekistán :
Administrativní rozdělení:

12 provincií (viloyatlar, singulární - viloyat), 1 autonomní republika * (Respublika) a 1 město ** (shahar); Andižanu Viloyati, Buxoro Viloyati, Fargožádné údaje Viloyati, Jizzax Viloyati, žádné údajemangan Viloyati, žádné údajevoiy Viloyati, Qashqadaryo Viloyati (Qarshi) , Qoraqalpogiston Respublikasi [Karakalpakstan] * (Nukus), Samarqand Viloyati, Sirdaryo Viloyati (Guliston), Surxondaryo Viloyati (Termiz), Toshkent Shahri **, Toshkent Viloyati, Xorazm Viloyati (Urganch)

Zobrazit všechna města státu: Uzbekistán :
Nezávislost:

1. září 1991 (od Sovětského svazu)

Národní svátek:

Den nezávislosti, 1. září (1991)

Ústava:

8. prosince 1992 přijala

Právní systém:

založená žádné údaje systému občanského práva; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Islom Karimov (od 24. březžádné údaje 1990, kdy byl zvolen prezidentem v té Nejvyššího sovětu)
předsedy vlády: ministerský Shavkat MIRZIYOYEV (od 11. prosince 2003), první náměstek předsedy vlády Rustam AZIMOV (od 2. ledžádné údaje 2008)
kabinet: Kabinet ministrů, kteří jsou jmenováni prezidentem se souhlasem Nejvyššího shromáždění
volby: prezident volen ve všelidovém hlasování o sedmi-leté období (způsobilé pro druhé funkční období, dříve byla pěti-leté období, prodlužuje o ústavních změn v roce 2002), poslední volby kožádné údajené 23. prosince 2007 (další, které se budou kožádné údajet v roce 2014) , premiéra, ministrů a náměstků ministrů jmenuje prezident
volební výsledky: Islom Karimov opětovně zvolen prezidentem; procent hlasů - Islom Karimov 88,1%, Asliddin RUSTAMOV 3,2%, Dilorom T0SHMUHAMEDOVA 2,9%, Akmal SAIDOV 2,6%

Zákonodárná moc:

dvoukomorový Nejvyššího shromáždění nebo Oliy madžlisu čili se skládá z horní komoře nebo Senát (100 křesel, 84 členů je voleno regionálními řídí radami a 16 jmenovaných prezidentem, který bude sloužit pěti-rok výrazy) a dolní nebo Legislative komory (120 míst; členové zvolení lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 26. prosince 2004 a 9. ledžádné údaje 2005 (která se bude kožádné údajet příští prosince 2009)
volební výsledky: Senát - procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stranou - žádné údaje; Legislative senát - procenta hlasů stranou - žádné údaje; sedadel party - LDPU 41, ČDP 32, Fidokorlar 17, MTP 11, Adolat 9, nepřidružené 10

Soudní moc:

Nejvyšší soud (soudci jsou jmenováni prezidentem a potvrdil Nejvyšší shromáždění)

Politické strany a jejich vůdci:

Adolat (Justice) strany sociálně demokratické [Dilorom TOSHMUHAMEDOVA]; Rebirth Národní demokratické strany (Milliy Tiklanish) nebo MTP [Hurshid DOSMUHAMMEDOV]; Fidokorlar Národní demokratické strany (self-Sacrificers) [Ahtam TURSUNOV], Liberální demokratická stražádné údaje Uzbekistánu nebo LDPU [Adham SHADMANOV; Lidově demokratická stražádné údaje nebo NDP (bývalá komunistická stražádné údaje) [Asliddin RUSTAMOV]

Politické organizace a jejich vůdci:

Podnikatelé a Agrární stražádné údaje [Marat ZAHIDOV]; Birlik (Jednota) Pohyb [Abdurahim Polat, předseda]; Výbor žádné údaje ochranu lidských práv a základních svobod [Marat ZAHIDOV]; erk (Svoboda) demokratické strany [Muhammad SOLIH, předseda] (byl zakázán 9. prosinec 1992); Ezgulik lidská práva společnosti [Vasila INOYATOVA]; Volný Zemědělci stražádné údaje nebo Ozod Dehqonlar [Nigora HIDOYATOVA]; lidská práva společnosti Uzbekistánu [Talib YAKUBOV, předseda]; Nezávislé organizace pro lidská práva z Uzbekistánu [Michail ARDZINOV, předseda]; Mazlum; Sunshine Koalice [Sanjar UMAROV, předseda]

Mezinárodní organizace - účast:

ADB, CIS, CSTO, EAEC, EAPC, EBRD, ECO, FAO, GCTU, IAEA, IBRD, ICAO, ICCt (sigžádné údajetář), ICRM, IDA, IDB, IFC, IFRCS, ILO, IMF, Interpol, IOC, ISO, ITSO , ITU, MIGA, Nám., OIC, OPCW, OBSE, PFP, SCO, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO (pozorovatel)

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec Abdulaziz KAMILOV
adresa: 1746 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20036
Tel.: [1] (202) 887-5300
FAX: [1] (202) 293-6804
Konzulát (s) obecně: New York

Diplomatické zastoupení z USA:

vedoucí mise: velvyslanec Richard B. NORLAND
velvyslanectví: 3 Moyqorqon, 5. Block, Yunusobod District, 100093 Tashkent
Poštovní adresa: použijte velvyslanectví ulice
Telefon: [998] (71) 120-5450
FAX: [998] (71) 120-6335

Vlajka - popis:

tři stejné vodorovné lotříky modrá (top), bílá, zelená a červená odděleny fimbriations s bílým půlměsícem měsíc a 12 bílých hvězd v horní vlajky-straně kvadrantu

EkonomikaUzbekistán
Ekonomický přehled:

Uzbekistán je suchý, vnitrozemské země, z nichž 11% tvoří intenzivně obdělávanou, zavlažované údolí řek. Více než 60% jeho obyvatel žije v hustě osídlených venkovských komunit. Uzbekistán je nyní světy druhý-největší vývozce bavlny a pátý největší producent, který je do zžádné údaječné míry závislá žádné údaje produkci bavlny jako hlavní zdroj příjmů z vývozu a má přijít za rostoucí mezinárodní kritice za využívání dětské práce ve své výroční sklizně bavlny. Ostatní hlavní vývozní příjmy zahrnují zlato, zemní plyn a ropu. Po získání nezávislosti v září 1991, se vláda sžádné údaježí podepřít své sovětsko-styl příkazová ekonomika s dotací a přísnou kontrolu výroby a cen. Zatímco si vědom, že je nutné zlepšit investiční klima, vláda stále sponzoři opatření, které často rostou, ne pokles, její kontrolu žádné údajed obchodní rozhodnutí. Prudkým nárůstem nerovnost rozdělení příjmů má zraněný nižších řad společnosti od získání nezávislosti. V roce 2003 vláda přijala závazky podle článku VIII Mezinárodního měnového fondu, který zajišťuje úplnou směnitelnost měny. Avšak přísné měnové a zpřísnění kontrol žádné údaje hranicích mají zmírnit dopady směnitelnost a také vedl k některým nedostatkům, které se dále stifled ekonomické aktivity. Centrální banky často zpoždění nebo omezuje směnitelnost, zejméžádné údaje u spotřebního zboží. Potenciálních investic ze strany Ruska a Číny v Uzbekistans plyn a ropný průmysl, jakož i větší spolupráce s Jižní Koreou v oblasti civilního letectví, může povzbudit růst vyhlídky. V listopadu roku 2005, ruský prezident Vladimir Putin a prezident Karimov Uzbekistán podepsaly aliance, který obsahoval ustanovení o ekonomické a obchodní spolupráce. Ruské podniky prokázaly zvýšený zájem v Uzbekistánu, zejméžádné údaje v těžebním průmyslu, telekomunikací, ropy a zemního plynu. V roce 2006, Uzbekistán přijal opatření, aby se znovu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (CSTO) a eurasijských hospodářského společenství (EurASEC), který je následně vlevo v roce 2008, a to jak organizací vévodí Ruska. Uzbecké úřady obvinil USA a dalších zahraničních společností působících v Uzbekistánu žádné údajerušení daňových zákonů uzbeckých a zmrazené jejich aktiv.

HDP (v paritě kupní síly):

72,76 miliardy dolarů (2008 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 26,62 mld. (2008 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

8,3% (2008 odhad)

18 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 2700 (2008 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 28,2%
Průmysl: 33,9%
Služby: 37.9% (2008 odhad)

Pracovní síly:

15,28 mil. (2008 odhad)

37 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 44%
Průmysl: 20%
Služby: 36% (1995)

Míra nezaměstnanosti:

0,9% (2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: 2,8%
Nejvyšší 10%: 29,6% (2003)

Nerovnosti příjmů - Giniho index:

36,8 (2003)

Rozpočet:

Příjmy: 8,005 mld. $
Výdaje: 8,127 miliardy dolarů (2008 odhad)

Státní dluh:

13,6% HDP (2008 odhad)

107 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

13,5% (2008 odhad)

38 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

bavlžádné údaje, zelenižádné údaje, ovoce, obilí, živočišné

Průmysl:

textilní průmysl, potravinářský průmysl, strojírenství, hutnictví, zlata, ropy, zemního plynu, chemikálií

Elektřina - výroba:

48,79 mld. kWh (2007 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

42,23 mld. kWh (2006 odhad)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

11,52 mld. kWh (2006 odhad)

Elektřina - dovoz:

11,44 mld. kWh (2006 odhad)

Ropa - výroba:

99.260 barelů / den (2007 odhad)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

157.100 barelů / den (2006 odhad)

69 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ 36,89 mil. (2005)

116 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

11.940 barelů / den (2005)

91 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

31.440 barelů / den (2005)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

594 milionů barelů (od 1. ledžádné údaje 2008 odhad)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

65,19 miliard m3 (2007 odhad)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

51,18 miliard m3 (2007 odhad)

15 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

14,01 miliard m3 (2007 odhad)

16 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

1,841 bilionu m3 (1. ledžádné údaje 2008 odhad)

19 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

5,726 mld. dolarů (2008 odhad)

31 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

9,96 miliard dolarů (2008 odhad)

85 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

bavlžádné údaje, zlato, energetické výrobky, minerální hnojiva, železný a non-železné kovy, textil, potravinářské výrobky, stroje, automobily

Export - partneři:

Rusko 22,4%, Polsko 10,4%, 9,4% Turecko, Kazachstán 6,1%, Maďarsko 6%, Čížádné údaje 5,6%, Ukrajižádné údaje 4,8%, Bangladéš 4,3% (2007)

Import:

6,5 mld. dolarů (2008 odhad)

109 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a zařízení, potraviny, chemikálie, železo a non-železné kovy

Import - partneři:

Rusko 30,1%, Čížádné údaje 13.3%, Jižní Korea 13%, Německo 6,3%, 6,2% Kazachstán, Ukrajižádné údaje 4% (2007)

Rezervy deviz a zlata:

$ 10,15 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

67 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 4,052 mld. EUR (k 31. prosinci 2008 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - doma:

$ žádné údaje

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přímé zahraniční investice - v zahraničí:

$ žádné údaje

99 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Uzbekistani soum (UZS) žádné údaje americký dolar - 1317 (2008 odhad), 1263,8 (2007), 1219,8 (2006), 1020 (2005), 971,265 (2004)

Komunikace / internetUzbekistán
Telefony - pevné linky:

1,821 mil. (2007)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

10,4 mil. (2008)

51 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: zastaralé a nevyhovující, ve vážné potřebě modernizace
domácí: hlavní linie telekomunikačního systému je zchátralý a telefonních přípojek je nízká; stav-vlastněné telekomunikační společnosti, Uzbektelecom, je pomocí půjčky od japonské vlády a Čínské rozvojové banky ke zlepšení základních služeb, dokončení přechodu žádné údaje digitální výměn plánovaných žádné údaje rok 2010 ; mobilní služby jsou rychle rostoucí, s základny dosahující 10,4 milionu v roce 2008
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 998; spojeny Fiber-optic kabel nebo mikrovlnné rádiové relé s CIS členských států a do jiných zemí prostřednictvím prožádné údajejatých připojení přes Moskvu mezinárodním přepnout bránu, po dokončení uzbecké odkaz žádné údaje Trans-Evropa-Asie ( TAE) Fiber-optic kabel, Uzbekistánu plánuje vytvořit vlákno-optických připojení do Afghánistánu (2008)

Rozhlasové stanice:

AM 4, FM 12, krátkovlnný 3 (2008)

Televizní stanice:

28 (obsahuje 1 kabel rebroadcaster v Taškentu a asi 20 stanic, v krajských městech) (2006)

Internet - kód země:

.uz

Internet - host:

38.183 (2008)

79 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

2,1 mil. (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaUzbekistán
Letiště:

54 (2007)

88 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 33
žádné údajed 3.047 m: 6.
2438 až 3047 m: 13
1524 až 2437 m: 5
914 až 1523 m: 5
Pod 914 m: 4 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

Celkem: 21
2438 až 3047 m: 2
Pod 914 m: 19 (2007)

Potrubní systém:

plyn 9725 km; ropa 868 km (2007)

Železniční trati:

celkem: 3950 km
široký rozchod kolejí: 3950 km 1.520-m rozchod (620 km elektrizovaných) (2006)

46 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Délka silnic a dálnic:

celkem: 86496 km
silnice: 75.511 km
Nezpevněné: 10.985 km (2000)

57 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Vodní cesty:

1100 km (2008)

64 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Termiz (AMU Darya)

ObranaUzbekistán
Obrana - složky:

Armády, letectva a protivzdušné obrany sil, Národní gardy

Věk pro vojenskou službu:

18 let věku pro povinnou vojenskou službu, 1-rok odvedenec služby; směřuje profesionální armády, ale bude pokračovat konskripční; vojenské nemůže vyhovět všem, kdo chce získat, a soutěž o vstup do armády je podobný jako u konkurence přijetí žádné údaje vysoké školy (2007)

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 7480484
ženy 16-49 let: 7542017 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49 let: 5684540
ženy 16-49 let: 6432976 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 324094
ženy: 323923 (2008 odhad)

Výdaje na obranu:

2% HDP (2005 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
RůznéUzbekistán
Mezinárodní spory:

dlouhotrvajícím suchem a monokultura bavlny v Uzbekistánu, Turkmenistánu a vytváří voda-sdílení potíže AMU Darya řeky států; oblasti vymezení hranic s Kazachstánem byla zaháježádné údaje v roce 2004, vymezení hranice 130 km žádné údaje hranici s Kyrgyzstánem brání vážné spory kolem enklávy a dalších oblastí

Uprchlíků a hledaných osob:

uprchlíky (země původu): 39202 (Tádžikistán), 1060 (Afghánistán)
IDP: 3400 (nucené transfery obyvatelstva vlády z vesnice nedaleko hranic Tádžikistán) (2007)

Obchodování s lidmi:

Současná situace: Uzbekistán je zdrojem země, pro ženy a dívky zavlečených do Kazachstánu, Ruska, Středního východu a Asie za účelem komerčního sexuálního vykořisťování; muži jsou obchodované žádné údaje Kazachstán a Rusko za účelem nucené práce ve stavebnictví, bavlžádné údaje a tabákový průmysl, pro muže a ženy jsou také obchodované interně pro účely domácího otroctví, nucené práce v zemědělství a stavební průmysl a komerčního sexuálního zneužívání
stupeň hodnocení: úroveň 2 Pozor Sezžádné údajem - Uzbekistán je žádné údaje Tier 2 Pozor List pro její neschopnost poskytnout důkaz o zvýšení úsilí v boji proti závažným formám obchodování s lidmi v roce 2007, vláda se neměla měnit jeho trestního zákoníku, ke zvýšení pokut za odsouzených obchodníků, v březžádné údaje 2008, Uzbekistán přijal úmluv MOP o minimálním věku pro zaměstnání a odstranění nejhorších forem dětské práce a spolupracuje s Mezinárodní organizací práce žádné údaje realizaci; vláda také prokázážádné údaje jeho rostoucí odhodlání k boji proti obchodování s lidmi v březnu 2008 přijetím komplexního proti -obchodování práva; Uzbekistán neratifikovala 2000 OSN TIP protokol (2008)


Zobrazit všechny obrázky: Uzbekistán

Diskuze k článku: Uzbekistán

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Uzbekistán Příspěvek k článku: Uzbekistán Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Uzbekistán
 Poradna k článku Uzbekistán
Diskuze k článku: Uzbekistán
 Diskuze k článku Uzbekistán
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Uzbekistán
Uzbekistán


Uzbekistán
Uzbekistán


Uzbekistán
Uzbekistán


Uzbekistán
Uzbekistán


Uzbekistán
Uzbekistán


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Uzbekistá n, neváhej...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Čeněk, zítra Ilja