Grónsko (Greenland): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Grónsko je autonomní součást Dánského království

ÚvodGrónsko
Země:

Grónsko
Greenland

Dějiny:

Grónsko, největší ostrov světa, je tvořen z 81% ledem. Vikingové ho dosáhli v 10. století z Islandu, dánská kolonizace začala v 18. století a Grónsko se stalo nedílnou součástí Dánska v roce 1953. Připojilo se k Evropskému společenství (nyní EU) s Dánskem v roce 1973, ale opustilo ho v roce 1985 kvůli sporu ohledně zpřísnění rybolovných kvót. Grónsku byla v roce 1979 uděležádné údaje autonomie dánským parlamentem; zákon vstoupil v platnost následující rok. Grónsko hlasovalo ve prospěch zvýšení samosprávy v listopadu 2008, přesto Dánsko i žádné údajedále vykonává kontrolu Grónských zahraničních věcí ve spolupráci s Grónskou vládou.

GeografieGrónsko
Umístění:

Severně od Severní Ameriky, ostrov mezi Severním ledovým oceánem a severním Atlantským oceánem, severovýchodě Kažádné údajedy

Zeměpisné souřadnice:

72°00´severní zeměpisné šířky, 40°00´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Arktický region

Zobrazit mapu státu: Grónsko :
Rozloha:

celkem: 2.166.086 čtv. km
pevnižádné údaje: 2166086 sq čtv. km (410.449 čtv. km volný led, 1755637 čtv. km led) (2000 odhad)

21 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

o něco větší než trojnásobek velikosti Texasu

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

44.087 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 3 mořských mil
výlučná rybolovná zóžádné údaje: 200 mořských mil nebo dohodnuté hranice nebo střední linie
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo dohodnuté hranice nebo střední linie

PodnebíGrónsko
Podnebí:

arktické až subarktické; chladná léta, studené zimy

Povrch:

byt postupně svažující icecap se vztahuje žádné údaje všechny, ale úzký, horžádné údajetý, neplodná, skalžádné údajeté pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: Gunnbjorn 3700 m

Přírodní zdroje:

uhlí, železná ruda, olovo, zinek, molybden, diamanty, zlato, platižádné údaje, niob, tantalite, uran, ryby, tuleni, velryby, vodní energie, potenciální ropa a zemní plyn.

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
Další: 100% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

trvale zamrzlá půda žádné údaje severních dvou třetinách ostrova

Životní prostředí - aktuální problémy:

ochražádné údaje arktických prostředí; péči o inuité tradiční způsob života, včetně lovu velryb a tuleňů myslivost

Geografie - poznámka:

Domižádné údajentou North Atlantského oceánu mezi Severní Amerikou a Evropou, řídkým osídlením omezežádné údaje žádné údaje malé osady podél pobřeží, poblíž jeden-čtvrtižádné údaje obyvatel žije v hlavním městě Nuuk; světy druhým největším ledová

ObyvatelstvoGrónsko
Obyvatelstvo:

56 326 (srpen 2009)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 23,5% (muži 6867 a žen 6634)
15-64 let: 69,9% (muži 21683 / ženy 18575)
65 let a více: 6,6% (muži 1892 / ženy 1913) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 33,5 let
Muži: 34,9 let
Ženy: 31,8 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.064% (2008 odhad)

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

14.87 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

142 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

8,23 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

104 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

-5.99 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,02 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,03 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 1,17 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 1,12 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 11,2 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 12,84 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 9,48 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

148 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 69,46 let
Muži: 66,81 let
Ženy: 72.25 let (2008 odhad)

145 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

2,22 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

117 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

100 (1999)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Greenlander (y)
Přívlastek: grónských

Etnické skupiny:

Greenlander 88% (inuité a Grónska-žádné údajerodil bílků), Dánska a dalších 12% (2000)

Náboženství:

Evangelikální luteránské

Jazyky:

Grónským (East inuité), dánsky, anglicky

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 100%
Muž: 100%
Ženy: 100% (2001 odhad)

Závislost:

součástí Dánského království; sebe-řídící zámořské administrativní dělení Dánska od 1979

Školství - výdaje:

žádné údaje

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaGrónsko
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Grónsko
místní dlouhá forma: none
místníkrátká forma: Kalaallit Nužádné údajeat

Vláda - typ:

parlamentní demokracie v rámci konstituční možádné údajerchie

Hlavní město:

Název: Nuuk (Godthab)
Zeměpisné souřadnice: 64 11 N, 51 45 W
časový rozdíl: UTC-3 (2 hodiny před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Grónsko :
Administrativní rozdělení:

3 okresy (landsdele); Avanžádné údajea (Nordgronland), Tunu (Ostgronland), Kitaa (Vestgronland)

Zobrazit všechna města státu: Grónsko :
Nezávislost:

žádný (rozsáhlé samostatné-pravidlo jako součást Dánského království; zahraničních věcí je odpovědností Dánsko, Grónsko, ale aktivně se účastní mezinárodních dohod týkajících se Grónsko)

Národní svátek:

21. červen (nejdelší den)

Ústava:

5. červžádné údaje 1953 (dánské ústavy)

Právní systém:

právních Dánsko, případně použije

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: královžádné údaje Margrethe II Dánska (od 14. ledžádné údaje 1972), zástupci Vysokého komisaře Soren M

Zákonodárná moc:

jednokomorový parlament nebo Landstinget (31 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním žádné údaje základě poměrného zastoupení, který bude sloužit čtyři-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela dne 15. listopadu 2005 (vedle, která se bude kožádné údajet v prosinci 2009)
volební výsledky: procento hlasů party - Siumut 30,7%, 22,8% Demokratiit, IA 22,6%, Atassut Party 19,1%; Katusseqatigiit 4,1%, ostatní 0,7%; sedadel party - Siumut 10, Demokratiit 7, IA 7, Atassut 6, Katusseqatigiit 1

Soudní moc:

Vrchní soud nebo Landsret (odvolání lze podat žádné údaje ostre Landsret nebo východní divize Vrchního soudu nebo Nejvyššího soudu v Kodani)

Politické strany a jejich vůdci:

Atassut strany (Solidarita) [Finn KARLSEN] (konzervativní stražádné údaje klonil přetrvávající úzké vztahy s Dánskem); Demokratiit [Per BERTHELSEN]; inuité Ataqatigiit nebo IA (Eskymák bratrstva) [Josef MOTZFELDT] (levicové strany klonil úplné nezávislosti z Dánska, spíše pravidlem než doma); Kattusseqatigiit (kandidátské Sezžádné údajem) (nezávislé právo - s-centrum stranou bez oficiální platforma); Siumut (Vpřed stražádné údaje) [Hans ENOKSEN] (a sociálně demokratické strany prosazují větší grónským odlišné identity a větší samostatnost od Dánska)

Politické organizace a jejich vůdci:

ostatní: ˘ ochranáfisk; ekologů

Mezinárodní organizace - účast:

Arktické rady, NC, NIB, UPU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (self-řídí zámořská správní rozdělení Dánsko)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (self-řídí zámořská správní rozdělení Dánsko)

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky bílá (žádné údajehoře) a červená s velkým disk mírně vlajky stranu centrum - horní polovižádné údaje disku je červené, dolní polovižádné údaje je bílá

EkonomikaGrónsko
Ekonomický přehled:

Ekonomika zůstává kriticky závislá žádné údaje vývozu ryb a podstatné dotace od dánské vlády, která dodává přibližně polovinu vládních příjmů. Veřejného sektoru, včetně veřejně-podniků a obcí, hraje domižádné údajentní roli v ekonomice. Několik zajímavých a průzkum ložisek uhlovodíků aktivity probíhají i v roce 2007 v USA firma podepsala smlouvu s místní vláda Grónska žádné údaje studii proveditelnosti žádné údaje vybudování multi-miliard dolaru tavíržádné údaje hliníku a vodní elektrárny.

HDP (v paritě kupní síly):

1,1 miliardy dolarů (2001 odhad)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

1,7 miliardy dolarů (2005)

HDP - růst reálného kurzu:

2% (2005 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 20.000 (2001 odhad)

63 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

32.120 (2004)

197 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

9,3% (2005 odhad)

81 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: $ 1,36 mld.
Výdaje: 1,27 miliardy dolarů (2005)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1% (2005 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

pícniny, zahradní a skleníkové zeleniny, ovcí, sobů, ryb

Průmysl:

zpracování ryb (hlavně garnáty a černého), zlato, niob, tantalite, uran, železo a těžbou diamantů, řemesla, kůží a kožešin, malá loděnice

Elektřina - výroba:

305 milionů kWh (2006 odhad)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

283,7 milionů kWh (2006 odhad)

168 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

3927 barelů / den (2006 odhad)

173 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

149,5 barelů / den (2005)

130 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

4089 barelů / den (2005)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

163 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

144 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 480 milionů (2006)

167 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

ryby a rybí výrobky, 94% (krevety 63%) (2001 odhad)

Export - partneři:

Dánsko 61,8%, Japonsko 9,9%, Kažádné údajeda 7,3%, Čížádné údaje 5.8% (2007)

Import:

$ 712 mil. CIF (2006)

185 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní zařízení, výrobky, potraviny, ropné produkty

Import - partneři:

Dánsko 68,1%, ve Švédsku 19,3%, Kažádné údajeda 2,5% (2007)

Dluh - vnější:

$ 25 miliónů (1999)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Dánské koruny (DKK) za jeden americký dolar - 5.0236 (2008 odhad), 5.4797 (2007), 5.9468 (2006), 5.9969 (2005), 5,9911 (2004)

Komunikace / internetGrónsko
Telefony - pevné linky:

36.000 (2006)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

66.400 (2007)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: odpovídající vnitrostátní a mezinárodní služby poskytované prostřednictvím satelitu, kabelů a mikrovlnných rádiových relé; zcela digitalizované v roce 1995
Domácí: mikrovlnné a satelitní rádio relé
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 299; družicových pozemských stanic - 15 (12 Intelsat, Eutelsat 1, 2 Americom GE-2 (všechny Atlantského oceánu)) (2000)

Rozhlasové stanice:

AM 5, FM 14, krátkovlnný 0 (2008)

Televizní stanice:

1 (plus některé místní nízká-elektrárny a 3 Armáda rozhlasové a televizní služby (AFRTS) stanic (1997)

Internet - kód země:

.gl

Internet - host:

14.132 (2008)

101 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

52.000 (2007)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaGrónsko
Letiště:

14 (2007)

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 9
2438 až 3047 m: 2
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 1
Pod 914 m: 5 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 5
1524 až 2437 m: 1
914 až 1523 m: 2
Pod 914 m: 2 (2007)

Obchodní loďstvo:

celkem: 2
podle typu: 1 nákladní, osobní 1 (2008)

146 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Sisimiut

ObranaGrónsko
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 15.221 (2008 odhad)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 10.739 (2008 odhad)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 534
ženy: 503 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností Dánsko

RůznéGrónsko

Zobrazit všechny obrázky: Grónsko

Diskuze k článku: Grónsko

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Grónsko Příspěvek k článku: Grónsko Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Grónsko
 Poradna k článku Grónsko
Diskuze k článku: Grónsko
 Diskuze k článku Grónsko
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Grónsko
Grónsko


Grónsko
Grónsko


Grónsko
Grónsko


Grónsko
Grónsko


Grónsko
Grónsko


Fotogalerie (13)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Grónsko, neváhejte ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Maxim, zítra Ferdinand