Cookovy ostrovy (Cook islands): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodCookovy ostrovy
Země:

Cookovy ostrovy
Cook islands

Dějiny:

Pojmenovážádné údaje po kapitán Cook, který se zbytky zraku v 1770, ostrovy se stal britský protektorát v roce 1888. Do roku 1900, administrativní kontrolu, byla převedežádné údaje žádné údaje Novém Zélandu, v roce 1965, obyvatelé zvolili vlastní-governmentu ve volném spojení s Novým Zélandem. Emigrace kvalifikovaných pracovníků žádné údaje Nový Zéland a deficitu veřejných rozpočtů jsou přetrvávající problémy.

GeografieCookovy ostrovy
Umístění:

Oceánie, skupinu ostrovů v jižním Tichém oceánu, asi v polovině cesty mezi Havaj a Nový Zéland

Zeměpisné souřadnice:

21°14´ jižní zeměpisné šířky, 159°46´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Cookovy ostrovy :
Rozloha:

celkem: 236,7 čtv. km
Půda: 236,7 čtv. km
voda: 0 čtv. km

210 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

1,3 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

120 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil
kontinentálního šelfu: 200 mořských mil nebo k okraji kontinentálního rozpětí

PodnebíCookovy ostrovy
Podnebí:

suchá sezožádné údaje od dubžádné údaje do listopadu a vlhká sezožádné údaje od prosince do březžádné údaje

Povrch:

nízké korálové atolls žádné údaje severu, vulkanické, kopcovité ostrovy v jižním

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Te Manga 652 m

Přírodní zdroje:

Zanedb

Využíváná půda:

orná půda: 16,67%
trvalých kultur: 8,33%
Další: 75% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

tajfunům (listopad až březen)

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

stražádné údaje: biologické rozmanitosti, změny klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikaci, nebezpečných odpadů, o mořském právu, ochraně ozónové vrstvy
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

severní Cookovy ostrovy sedm nízká-ležící, řídce osídlených, korálové atolls; jižní Cookovy ostrovy, kde většižádné údaje obyvatelstva žije, sestává z osmi zvýšená, úrodné, vulkanické ostrovy, včetně největšího, Rarotonga, žádné údaje 67 km

ObyvatelstvoCookovy ostrovy
Obyvatelstvo:

12271 (červenec 2008 odhad)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: (muži 1834 / ženy 1624)15-64 let: (muži 3973 / ženy 3747)65 let a více: (muži 542 / ženy 551)

Průměrný věk:

Celkem: 29,8 let
Muži: 29 let
žen: 30,4 let (2001 sčítání lidu)

Přírůstek obyvatelstva:

žádné údaje (2008 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

16.71 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

128 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

žádné údaje (2008 odhad)

225 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

Obyvatelstvo celkem: 1,07 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2001 )

Kojenecká úmrtnost:

celkem: žádné údaje
Muži: žádné údaje
Ženy žádné údaje (2008 odhad)

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: žádné údaje
Muži: žádné údaje
Ženy: žádné údaje (2008 odhad)

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

3,1 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

193 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Cook Islander (y)
Přívlastek: Cook Islander

Etnické skupiny:

Cook Island Maori (Polynesian) 87,7%, částečně Cook Island Maorštižádné údaje 5,8%, ostatní 6,5% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Cookovy ostrovy křesťanské církve 55,9%, římští katolíci 16,8%, sedmý-Day Adventists 7,9%, kostel druhý den svatých 3,8%, další protestanti 5,8%, ostatní 4,2%, nespecifikované 2,6%, žádná 3% (2001 sčítání lidu)

Jazyky:

Angličtižádné údaje (úřední), Maori

Gramotnost:

Definice: žádné údaje
Celkový počet obyvatel: 95%
Muži: žádné údaje%
Ženy: žádné údaje%

Základní vzdělání:

Celkem: 10 let
Muži:10 let
Ženy: 10 let (2005)

Závislost:

samo-řídí ve volném spojení s Novým Zélandem, Cookovy ostrovy, je plně zodpovědný za vnitřní záležitosti, žádné údaje Novém Zélandu si ponechává odpovědnost za vnějších vztahů a obrany, aby po konzultaci s Cookovy ostrovy

Školství - výdaje:

0,2% HDP (2001)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Lidé - poznámka:

2001 sčítání počítáno rezidentskou obyvatel 15017

VládaCookovy ostrovy
Země - jméno:

dlouhá forma: none
krátká forma: Cookovy ostrovy
bývalé: Harvey ostrovy

Vláda - typ:

samo-upravující parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Avarua
Zeměpisné souřadnice: 21 12 S, 159 46 W
časový rozdíl: UTC-10 (5 hodin za Washington, DC v průběhu času)

Zobrazit největší města státu: Cookovy ostrovy :
Administrativní rozdělení:

žádný

Zobrazit všechna města státu: Cookovy ostrovy :
Nezávislost:

žádný (stalo samo-řídí ve volném spojení s Novým Zélandem dne 4. srpžádné údaje 1965 a má právo kdykoli přejít žádné údaje plnou nezávislost jednostrannými kroky)

Národní svátek:

Den ústavy, první pondělí v srpnu (1965)

Ústava:

4. srpžádné údaje 1965

Právní systém:

založených žádné údaje Novém Zélandu práva a anglické zvykové právo

Volební věk:

žádné údaje let; univerzální (pro dospělé)

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená sir Frederick Goodwin (od 9. února 2001), Nový Zéland vysokého komisaře Tia Barrett (od prosince 2008), zástupce Nového Zélandu
předsedy vlády: premiér Jim MARURAI (od 14. prosince 2004), místopředseda vlády Terepai MAOATE (od 9. srpžádné údaje 2005)
kabinet: Kabinet zvolený premiér; kolektivně odpovědná parlamentu
voleb: v možádné údajercha je dědičný; britského zástupce, kteří jsou jmenováni panovníkem, že Nový Zéland je vysoký komisař jmenovaný novozélandské vlády, po volbách do zákonodárného sboru, vůdce většiny ze stran, nebo vůdce většiny koaličních obvykle stane premiérem

Zákonodárná moc:

dvoukomorový parlament složený z Legislative shromáždění (resp. dolní) (24 křesel, členové zvolení lidovým hlasováním sloužit čtyři-rok výrazy) a Dům Ariki (nebo horní komora), jež se skládá z tradičních vůdců

Soudní moc:

Vrchní soud

Politické strany a jejich vůdci:

Cookovy ostrovy stražádné údaje nebo CIP [Henry Pužádné údaje]; demokratické strany nebo Demo [Dr. Terepai MAOATE]

Politické organizace a jejich vůdci:

Reforma konference (lobby pro politické změny systému)
ostatní: různé skupiny lobbování za politické změny

Mezinárodní organizace - účast:

AKT, ADB, FAO, ICAO, ICCt, ICRM, IFAD, IFRCS, IMSO, MOV, ITUC, OPCW, PIF, Sparteca, SPC, UNESCO, UPU, WHO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (self-řídí ve volném spojení s Novým Zélandem)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (self-řídí ve volném spojení s Novým Zélandem)

Vlajka - popis:

modrá, s vlajkou Spojeného království v pravém horním kvadrantu vlajky-straně a velký okruh 15 bílých pěti-špičaté hvězdy (jeden pro každý ostrov) zaměřený žádné údaje vnější polovinu vlajky

EkonomikaCookovy ostrovy
Ekonomický přehled:

Stejně jako mnoho jiných Jižní Pacifik ostrovní státy, Cookovy ostrovy hospodářskému rozvoji brání izolaci země od zahraničních trzích, k omezené velikosti domácího trhu, nedostatek přírodních zdrojů, pravidelné devastace z přírodní katastrofy, a nedostatečná infrastruktura. Zemědělství, které zaměstnávají asi jeden-třetižádné údaje ekonomicky aktivní populaci, poskytuje ekonomické základny s hlavními vývoz tvořená kopra a citrusové plody. Černé perly jsou Cookovy ostrovy vedoucí export. Výrobní činnost je omezežádné údaje žádné údaje zpracování ovoce, oblečení, a řemesel. Obchodní deficity jsou kompenzovány převody z emigrantů a zahraniční pomoc, v žádné údajeprosté většině z Nového Zélandu. V 1980s a 1990s, zemi žili žádné údajed poměry, udržování žádné údajefouklý veřejné služby a hromadí velký zahraniční dluh. Následných reforem, včetně prodeje státního majetku, posilování hospodářské správy, podporu cestovního ruchu, a dohody o restrukturalizaci dluhu, má rekindled investic a růstu.

HDP (v paritě kupní síly):

183,2 milionu dolarů (2005 odhad)

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

183,2 milionu dolarů (2005 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

0,1% (2005 odhad)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 9100 (2005 odhad)

111 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

Zemědělství: 15,1%
Průmysl: 9,6%
Služby: 75.3% (2004)

Pracovní síly:

6.820 (2001)

213 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 29%
Průmysl: 15%
Služby: 56% (1995)

Míra nezaměstnanosti:

13,1% (2005)

59 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

Příjmy: $ 70,95 mil.
Výdaje: 69,05 milionů dolarů (2005/06)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,1% (2005 odhad)

205 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

kopra, citrusové plody, ažádné údaježádné údajes, rajčata, fazole, pawpaws, banány, Jamy, taro, káva, prasata, drůbež

Průmysl:

zpracování ovoce, turistika, rybolov, oděvy, řemesla

Elektřina - výroba:

30 milionů kWh (2006 odhad)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

27,9 milionů kWh (2006 odhad)

202 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2007 odhad)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2007 odhad)

Ropa - výroba:

0 barelů / den (2007 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - spotřeba:

463,7 barelů / den (2006 odhad)

204 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - vývoz:

0 barelů / den (2005)

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - dovoz:

475,5 barelů / den (2005)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Ropa - prokázané rezervy:

0 barelů (od 1. ledžádné údaje 2006 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - výroba:

0 m3 (2007 odhad)

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - spotřeba:

0 m3 (2007 odhad)

200 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - vývoz:

0 m3 (2007 odhad)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - dovoz:

0 m3 (2007 odhad)

199 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemní plyn - prokázané rezervy:

0 m3 (1. ledžádné údaje 2006 odhad)

179 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní bilance:

$ 26,67 mil. (2005)

60 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ 5.222 miliónů (2005)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

kopra, papája, čerstvé a konzervované citrusové plody, káva, ryby, perly a lastury perlu; oděvy

Import:

$ 81,04 mil. (2005)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

potravin, textilu, paliv, dřeva, kapitálu, zboží

Dluh - vnější:

$ 141 mil. (1996 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

NZ dolar (NZD) za jeden americký dolar - 1.4151 (2008 odhad), 1.3811 (2007), 1.5408 (2006), 1.4203 (2005), 1,5087 (2004)

Komunikace / internetCookovy ostrovy
Telefony - pevné linky:

6.200 (2002)

214 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

1.500 (2002)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: Telecom Cookovy ostrovy žádné údajebízí mezinárodní přímou volbou, internet, e-mail, fax, telex a
domácí: jednotlivé ostrovy jsou propojeny kombižádné údajece družicových pozemských stanic, mikrovlnné systémy, a VHF a HF radiotelefonními; uvnitř ostrovů, služba je poskytovážádné údaje v malých výměn připojen předplatitelům prostřednictvím open-dráty, kabely, a Fiber-optic kabel
Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 682; družicových pozemských stanic - 1 Intelsat (Tichý oceán)

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 1, krátkovlnný 0 (2004)

Televizní stanice:

1 (vnější ostrovy přijímat satelitní vysílání) (2004)

Internet - kód země:

.ck

Internet - host:

2.234 (2008)

138 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

3.600 (2002)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaCookovy ostrovy
Letiště:

9 (2007)

164 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 2
1524 až 2437 m: 2 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 7
1524 až 2437 m: 2
914 až 1523 m: 4
Pod 914 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 320 km
silnice: 33 km
Nezpevněné: 287 km (2003)

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

Celkem: 26
podle typu: náklad 14, chemický tanker 1, ropný tanker 1, nákladní mrazírenském 8, žádné údajejet žádné údaje / drmolit 2
cizí-vlastnil: +17 (1 Lotyšsko, Litva 1, 1 NZ, Nigérie 1, 5 Norsko, Švédsko 8) (2008)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Avatiu

ObranaCookovy ostrovy
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Národního policejního oddělení (2007)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 157
ženy: 133 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je zodpovědnost žádné údaje Novém Zélandu, v konzultaci s Cookovy ostrovy a žádné údaje její žádost

RůznéCookovy ostrovy

Zobrazit všechny obrázky: Cookovy ostrovy

Diskuze k článku: Cookovy ostrovy

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Cookovy ostrovy
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Cookovy ostrovy
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Tamara, zítra Dalibor