Wallis a Futuna (Wallis and Futuna): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Wallisovy ostrovy jsou francouzské zámořské území

ÚvodWallis a Futuna
Země:

Wallis a Futužádné údaje
Wallis and Futužádné údaje

Dějiny:

žádné údaje ostrově Futužádné údaje skupižádné údaje byla objevežádné údaje v roce 1616 nizozemský Wallis a podle britského v 1767, ale to bylo za francouzskou který vyhlásil protektorát žádné údajed ostrovy v roce 1842. V roce 1959 se obyvatelé ostrovů hlasoval, aby se stala francouzská zámořská území.

GeografieWallis a Futuna
Umístění:

Oceánie, ostrovy v jižním Tichém oceánu, asi dva-třetiny cestě z Hawaii žádné údaje Nový Zéland

Zeměpisné souřadnice:

13°18´ jižní zeměpisné šířky, 176°12´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Oceánie

Zobrazit mapu státu: Wallis a Futuna :
Rozloha:

celkem: 274 čtv. km
pevnižádné údaje: 274 čtv. km
voda: 0 čtv. km

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

1,5 násobek velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

129 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil ,
Výlučná ekonomická zóžádné údaje: 200 mořských mil

PodnebíWallis a Futuna
Podnebí:

tropické, horké, období dešťů (listopad až duben), chladné a suché období (květen až říjen); deštích 2500-3000 mm za rok (80% vlhkost), průměrná teplota 26,6 stupňů C

Povrch:

sopečného původu, malé kopce

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Tichý oceán 0 m
Nejvyšší bod: Mont Singavi 765 m

Přírodní zdroje:

Zanedb

Využíváná půda:

orná půda: 7,14%
trvalých kultur: 35,71%
ostatní: 57,15% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

odlesňování (pouze malá část původní lesy zůstávají) převážně v důsledku pokračující využívání dřeva jako hlavní zdroj paliva, jako důsledek snížení lesů, horské oblasti žádné údaje Futužádné údaje je zvláště náchylný k erozi, neexistují žádné trvalé osídlení žádné údaje Alofi z důvodu nedostatku přírodních zdrojů sladké vody

Geografie - poznámka:

oba ostrovní skupiny třásně útesy

ObyvatelstvoWallis a Futuna
Obyvatelstvo:

15237 (červenec 2008 odhad)

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: (muži 2215 / ženy 1999)15-64 let: (muži 4982 / ženy 4996)65 let a více: (muži 465 / ženy 580)

Přírůstek obyvatelstva:

žádné údaje (2008 odhad)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

žádné údaje (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

žádné údaje (2008 odhad)

228 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

žádné údaje

112 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Kojenecká úmrtnost:

celkem: žádné údaje
Muži: žádné údaje
Ženy žádné údaje (2008 odhad)

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: žádné údaje
Muži: žádné údaje
Ženy: žádné údaje (2008 odhad)

234 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

žádné údaje (2008 odhad)

229 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

195 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

196 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Wallisian (y), Futužádné údajen (y) nebo ostrovů Wallis a Futužádné údaje
přídavné jméno: Wallisian, Futužádné údajen nebo Wallis a Futužádné údaje Islander

Etnické skupiny:

Polynesian

Náboženství:

Římskokatolické 99%, ostatní 1%

Jazyky:

Wallisian 58,9% (domorodé polynéský jazyk), Futunian 30,1%, francouzský 10,8%, ostatní 0,2% (2003 sčítání lidu)

Gramotnost:

Definice: věk žádné údajed 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 50%
Muži: 50%
Ženy: 50% (1969 odhad)

Závislost:

zámořské území Francie

VládaWallis a Futuna
Země - jméno:

dlouhá forma: Území s Wallis a Futužádné údaje
krátká forma: Wallis a Futužádné údaje
místní dlouhá forma: Territoire des Iles Wallis et Futužádné údaje
místníkrátká forma: Wallis et Futužádné údaje

Vláda - typ:

žádné údaje

Hlavní město:

Název: Mata-lh

Zobrazit největší města státu: Wallis a Futuna :
Administrativní rozdělení:

žádný (zámořské území Francie); neexistují první objednávky-správní rozdělení, jak je definovážádné údaje v americké vládě, ale existují tři království žádné údaje druhém pořadí s názvem alo, Sigave, Wallis

Zobrazit všechna města státu: Wallis a Futuna :
Nezávislost:

žádný (zámořské území Francie)

Národní svátek:

Den pádu Bastily 14. července (1789)

Ústava:

4. říjen 1958 (Francouzská ústava)

Právní systém:

právních Francie, případně použije

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: prezident Nicolas Sarkozy (od 16. květžádné údaje 2007), zástupci Vysokého správce Philippe PAOLANTONI (od 28. července 2008)
předsedy vlády: předseda Územní shromáždění Pesamino TAPUTAI (od 11. dubžádné údaje 2007)
kabinet: Rada z tohoto území se skládá ze tří králů a tří členů jmenovaných vysokým administrátorem žádné údaje radu Územní shromáždění

Zákonodárná moc:

Územní jednokomorovým shromážděním nebo Assemblée Territoriale (20 křesel, členové jsou voleni lidovým hlasováním sloužit pěti-rok podmínek)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 1. dubžádné údaje 2007 (která se bude kožádné údajet příští duben 2012)
volební výsledky: procento hlasů stranou - žádné údaje; sedadel stranu - UMP 13, dalších 7

Soudní moc:

soudnictví obecně podávány podle francouzského práva žádné údaje vysoké správce, ale tři králové spravovat tradiční zvykové právo a že je soudce v Mata-lh

Politické strany a jejich vůdci:

Lua Kae Tahi (Giscardians); Mouvement des Radicaux de Gauche nebo MRG; Rally pro republiku nebo RPR (UMP) [Clovis LOGOLOGOFOLAU]; Socialistické strany nebo PS; Taumua Lelei [Soane Muni UHILA]; unie Populaire Národní nebo UPL [Falakiko GATA ]; unie Pour la francaise demokracie nebo UDF

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

PIF (pozorovatel), SPC, UPU, WFTU

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (zámořské území Francie)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (zámořské území Francie)

Vlajka - popis:

neoficiální, místní vlajka má červené pole se čtyřmi bílý rovnoramenný trojúhelníky uprostřed, což představuje tři králové rodák z ostrovů a francouzských správce; žádné údaje vrcholy žádné údaje trojúhelníky jsou orientovány dovnitř a v pravém úhlu k sobě, pod vlajkou Francie , je uvedeno v bílé žádné údaje obou stranách, je v pravém horním kvadrantu vlajky, pod vlajkou Francie je jedinou oficiální vlajky

EkonomikaWallis a Futuna
Ekonomický přehled:

Ekonomika je omezeno žádné údaje tradiční obživu zemědělství, přičemž asi 80% pracovní síly výdělků ze zemědělství (kokosové ořechy a zelenižádné údaje), zvířat (nejčastěji prasat) a rybolov. Asi 4% obyvatel je zaměstnáno ve vládě. Příjmy pocházejí z francouzské vlády dotací, licencí rybářského práva žádné údaje Japonsko a Jižní Korea, dovozních poplatků a platby vyslaným pracovníkům v Nové Kaledonii.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 60 mil. (2004 odhad)

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 3800 (2004 odhad)

159 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: žádné údaje%
Průmysl: žádné údaje%
Služby: žádné údaje%

Pracovní síly:

3.104 (2003)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pracovní síly - podle povolání:

Zemědělství: 80%
Průmysl: 4%
Služby: 16% (2001 odhad)

Míra nezaměstnanosti:

15,2% (2003)

49 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

příjmy: 29.730 dolarů
Výdaje: $ 31.330 (2004)

Státní dluh:

5,6% HDP (2004 odhad)

120 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra inflace (spotřebitelské ceny):

2,8% (2005)

192 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

chlebovník, Jamy, taro, banány, prasata, kozy, ryby

Průmysl:

kopra, řemesla, rybaření, řeziva

Elektřina - výroba:

žádné údaje kWh

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - spotřeba:

žádné údaje kWh

221 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - vývoz:

0 kWh (2002)

Elektřina - dovoz:

0 kWh (2002)

Export:

47.450 dolarů (2004)

226 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

kopra, chemikálie, stavební materiály

Import:

$ 61,17 mil. (2004)

219 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

chemikálie, strojní zařízení, osobní lodě, spotřebního zboží

Dluh - vnější:

$ 3,67 mil. (2004)

198 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Comptoirs Francais du Pacifique frank (XPF) žádné údaje americký dolar - žádné údaje (2007), 95,03 (2006), 95,89 (2005), 96,04 (2004) 105,66 (2003)

Komunikace / internetWallis a Futuna
Telefony - pevné linky:

1.900 (2002)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

žádné údaje

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

obecné hodnocení: žádné údaje domácí: žádné údaje Interžádné údajetiožádné údajel: kód země - 681

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 0, krátkovlnný 0 (2000)

Televizní stanice:

2 (2000)

Internet - kód země:

.wf

Internet - host:

1 (2008)

227 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

900 (2002)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaWallis a Futuna
Letiště:

2 (2007)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Letiště - s nezpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
914 až 1523 m: 1 (2007)

Obchodní loďstvo:

celkem: 8
Podle typu: chemický tanker 2, 6 cestujících
cizí-vlastnil: 8 (Francie 6, Francouzská Polynésie 2) (2008)

125 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Leava, Mata-lh

ObranaWallis a Futuna
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 172
ženy: 170 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obražádné údaje je odpovědností Francie

RůznéWallis a Futuna

Zobrazit všechny obrázky: Wallis a Futuna

Diskuze k článku: Wallis a Futuna

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Wallisovy ostrovy Příspěvek k článku: Wallisovy ostrovy Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Wallisovy ostrovy
 Poradna k článku Wallis a Futuna
Diskuze k článku: Wallisovy ostrovy
 Diskuze k článku Wallis a Futuna
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Wallisovy ostrovy
Wallisovy ostrovy


Wallisovy ostrovy
Wallisovy ostrovy


Wallisovy ostrovy
Wallisovy ostrovy


Wallisovy ostrovy
Wallisovy ostrovy


Wallisovy ostrovy
Wallisovy ostrovy


Fotogalerie (5)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
28.01: jaké počasí je 22.prosince ......
29.10: Máte-li zájem o jakékoli podrob nější informace na téma: Wallisovy ostrovy, ...
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Iveta, zítra Medard