Monako (Monaco): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Monako je maličký evropský státeček, který patří mezi nejbohatší a nejvyspělejší země světa…

ÚvodMonako
Země:

Monako
Monaco

Dějiny:

V Genoese postavena tvrz na místě přítomen-den v Monaku 1215. V současné vládnoucí rodiny Grimaldi zabezpečena kontrola na konci 13. století, a knížectví byla založena v roce 1338. Hospodářský vývoj byl ostnatý na sklonku 19. století se železnice návaznost na Francii a otevření kasina. Od té doby se principalitys mírné podnebí, nádherné scenérie a hazardní zařízení dosáhly Monako světě proslulé jako turistické a rekreační centrum.

GeografieMonako
Umístění:

Západní Evropa, hraničící se Středozemním mořem na jižním pobřeží Francie, poblíž hranice s Itálií

Zeměpisné souřadnice:

43°44´severní zeměpisné šířky, 7°24´ východní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Monako :
Rozloha:

celkem: 1.95 čtv. km
pevnina: 1.95 čtv. km
voda:0 čtv. km

256 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

asi třikrát větší Mall ve Washingtonu, DC

Hranice:

celkem: 4,4 km
sousední země: Francie 4,4 km

Pobřežní linie:

4,1 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 12 mořských mil
Výlučné ekonomické zóny: 12 mořských mil

PodnebíMonako
Podnebí:

Středozemním moři, mírné, vlhké zimy a horká, suchá léta

Povrch:

kopcovitý, drsné, skalnaté

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Středozemní moře 0 m
Nejvyšší bod: Mont Agel 140 m

Přírodní zdroje:

žádný

Využíváná půda:

orná půda: 0%
trvalé kultury: 0%
ostatní: 100% (městská oblast) (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Životní prostředí - mezinárodní dohody:

strana: znečištění ovzduší, znečištění ovzduší-sirné 94, znečištění ovzduší-těkavé organické sloučeniny, biologická rozmanitost, změna klimatu, změny klimatu-Kjótského protokolu, desertifikace, ohrožených druhů, nebezpečné odpady, o mořském právu, Marine Dumping, Ozone Layer Protection, Lodní znečištění, mokřinách, velrybářská
podepsaly, ale neratifikovaly: žádný z vybraných dohod

Geografie - poznámka:

druhý-nejmenší nezávislý stát na světě (po Svatý stolec), téměř výhradně městské

ObyvatelstvoMonako
Obyvatelstvo:

32796 (červenec 2008)

229 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 14,8% (muži 2488 a žen 2369)
15-64 let: 62,4% (muži 10110 / ženy 10353)
65 let a více: 22,8% (muži 3048 / ženy 4428) (2008)

Průměrný věk:

Celkem: 45,5 let
Muži: 43,5 let
Ženy: 47,5 let (2008)

Přírůstek obyvatelstva:

0.375% (2008)

166 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

9,09 narozených dětí na 1000 obyvatel (2008)

208 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

12.96 úmrtí na 1000 obyvatel (2008)

32 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

7.62 přistěhovalců / 1000 obyvatel (2008)

14 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při narození: 1,06 muže / na 1 ženu
do 15 let: 1,05 muže / na 1 ženu
15-64 let: 0,98 muže / na 1 ženu
65 let a výše: 0,69 muže / na 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,91 muže / na 1 ženu (2008)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,18 úmrtí na 1 000 živě narozených
Muži: 6 mrtvých / 1000 živě narozených
Ženy 4,33 úmrtí na 1 000 živě narozených (2008)

187 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,96 let
Muži: 76,14 let
Ženy: 83.97 let (2008)

20 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,75 narozených dětí na 1 ženu (2008)

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

174 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

151 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: monackého (y) nebo Monacan (y)
Přívlastek: monackého nebo Monacan

Etnické skupiny:

Francouzština 47%, monackého 16%, italština 16%, ostatní 21%

Náboženství:

Římskokatolické 90%, ostatní 10%

Jazyky:

Francouzština (úřední), angličtina, italština, monackého

Gramotnost:

Definice: věk nad 15, a umí číst a psát
Celkový počet obyvatel: 99%
Muž: 99%
Ženy: 99% (2003)

Školství - výdaje:

4,4% HDP (2004)

90 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaMonako
Země - jméno:

dlouhá forma: Monacké knížectví
krátká forma: Monako
místní dlouhá forma: Principaute de Monako
místní krátká forma: Monako

Vláda - typ:

konstituční monarchie

Hlavní město:

Název: Monako
Zeměpisné souřadnice: 43 44 N, 7 25 E
časový rozdíl: UTC +1 (6 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Monako :
Administrativní rozdělení:

none; neexistují první objednávky-správní rozdělení, jak je definována v americké vládě, ale jsou zde čtyři čtvrtletí (quartiers, singulární - quartier); FONTVIEILLE, La Condamine, Monaco-Ville, Monte-Carlo

Zobrazit všechna města státu: Monako :
Nezávislost:

1419 (počátek vlády Sněmovně Grimaldi)

Národní svátek:

Národní svátek (Saint Rainiers Day), 19. listopadu (1857)

Ústava:

17. prosinec 1962; editována 2. dubna 2002

Právní systém:

založen na francouzském právu; nepřijala povinný ICJ jurisdikce

Volební věk:

18 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Prince Albert II (od 6. dubna 2005)
předsedy vlády: ministr zahraničí Jean-Paul Proust (od 1. června 2005)
kabinet: Rada vlády pod vedením panovníka
volby: monarchie je dědičná, státní ministr, kteří jsou jmenováni panovníkem ze seznamu tří kandidátů Francouzské národní, který předložila francouzská vláda

Zákonodárná moc:

jednokomorový Národní rady nebo Conseil national (24 míst, 16 členů volených seznamu většina systému 8 do poměrného zastoupení, který bude sloužit pěti-rok podmínek)
voleb: poslední koná 3. února 2008 (další, která se bude konat února 2013)
volební výsledky: procento hlasů party - UPM 52,2%, REM 40,5%, Monako Společně 7,3%; sedadel party - UPM 21, REM 3

Soudní moc:

Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího soudu (soudci, kteří jsou jmenováni panovníkem na základě nominací, které Národní rady)

Politické strany a jejich vůdci:

Unie pro Monako nebo UPM (včetně národní unie pro budoucnost Monako nebo Užádné údajeM), Rally a otázky pro Monako nebo REM, Monako Spolu

Politické organizace a jejich vůdci:

žádné údaje

Mezinárodní organizace - účast:

CE, FAO, IAEA, ICAO, ICC, ICCt (signatář), ICRM, IFRCS, IHO, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IPJ, ITSO, ITU, OIF, OPCW, OSCE, Schengenská úmluva, OSN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, Union Latina, UNWTO, UPU, WFTU, WHO, WIPO, WMO

Diplomatické zastoupení v USA:

vedoucí mise: velvyslanec v USA a OSN, Gilles NOGHES
adresa: 2314 Wyoming Avenue NW, Washington, DC 20008
Telefon: (202) 234-1530
FAX: (202) 552-5778

Diplomatické zastoupení z USA:

USA nemají velvyslanectví v Monaku, americký velvyslanec Francie je akreditován do Monaka, americký generální konzul v Marseille (Francie), pod vedením amerického velvyslance Francie, zvládá běžné diplomatické a konzulární záležitosti týkající Monako

Vlajka - popis:

dva stejné horizontální lotříky červená (nahoře) a bílá, podobná vlajka Indonésie, která je delší a vlajkou Polska, která je bílá (nahoře) a červená

EkonomikaMonako
Ekonomický přehled:

Monako, které hraničí s Francií na pobřeží Středozemního moře, je populární letovisko, přilákat turisty na své kasino a příjemné klima. Knížectví také je významným centrem bankovnictví a úspěšně snaží diverzifikovat do služeb a malé, high-value-zní, neznečišťující průmyslu. Tento stav nemá žádné daně z příjmu a nízké daně a podnikání se daří jako daňový ráj jak pro jednotlivce, kteří mají bydliště a stanoveny pro zahraniční společnosti, které zavedly podniky a úřady. Stav zachovává monopoly v řadě odvětví, včetně tabáku, telefonní síti, a poštovních služeb. Životní úroveň je vysoká, zhruba srovnatelné s těmi v prosperující francouzské metropolitních oblastech.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 976,3 mil.

203 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ žádné údaje

HDP - růst reálného kurzu:

0,9% (2000)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 30.000 (2006)

45 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 0%
Průmysl: 4,9%
Služby: 95.1% (2005)

Pracovní síly:

44.000

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

0% (2005)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 863 milionů dolarů
Výdaje: 920,6 mil. $ (2005)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

1,9% (2000)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

žádný

Průmysl:

turistiky, stavebnictví, drobné měřítko-průmyslové a spotřební produkty

Elektřina - spotřeba:

žádné údaje kWh

217 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - dovoz:

žádné údaje kWh;

Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

136 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

716,3 milionu dolarů

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import:

$ 916,1 mil.

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Dluh - vnější:

$ 18 mld. (2000)

75 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

euro (EUR) za jeden americký dolar - 0.6734 (2008), 0.7345 (2007), 0.7964 (2006), 0.8041 (2005), 0,8054 (2004)

Komunikace / internetMonako
Telefony - pevné linky:

34.000 (2005)

177 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

17.200 (2005)

207 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: moderní automatický telefonní systém, se země jediný operátor pevných linek nabízí celou škálu služeb pro rezidenční a firemní zákazníky
domácí: kombinované pevnou linku i mobilní telefon hustota překročí 100%
International: kód země - 377; žádné družicových pozemských stanic, které jsou propojeny kabelem do francouzského komunikační systém

Rozhlasové stanice:

AM 1, FM 11, krátkovlnný 1 (2008)

Televizní stanice:

5 (1998)

Internet - kód země:

.mc

Internet - host:

21.058 (2008)

93 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

20.000 (2006)

191 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaMonako
Heliporty:

1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 50 km
silnice: 50 km (2007)

218 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Obchodní loďstvo:

registrovaná v jiných zemích: 70 (Bahamy 15, Gruzie 4, Isle of Man 3, 8 Libérie, Marshallovy ostrovy 13, Norsko 5, Panama 16, Svatý Vincenc a Grenadiny 5, Vanuatu 1) (2008)

61 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Monako

ObranaMonako
Obrana - složky:

žádné pravidelné armády; Palace stráž vykonává obřadní povinnosti

Muži vhodní pro vojenskou službu:

muži 16-49: 6687 (2008)

Muži schopni pro vojenskou službu:

muži 16-49: 5376 (2008)

Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 191
ženy: 182 (2008)

Obrana - poznámka:

obrana je odpovědností Francie

RůznéMonako

Zobrazit všechny obrázky: Monako

Diskuze k článku: Monako

Zobrazit všechny země na světě


Předchozí článek Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Monako (cestopis) Příspěvek k článku: Monako (cestopis) Pošli článek mailem kamarádům Nahoru Další článek

Poradna k článku: Monako (cestopis)
 Poradna k článku Monako
Diskuze k článku: Monako (cestopis)
 Diskuze k článku Monako
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · Hry online · Games online  · RoboStav
Copyright (c) 2021 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Monako (cestopis)
Monako (cestopis)


Monako (cestopis)
Monako (cestopis)


Monako (cestopis)
Monako (cestopis)


Monako (cestopis)
Monako (cestopis)


Monako (cestopis)
Monako (cestopis)


Fotogalerie (82)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
10.11: Délka je přesně 4,96 km! ......
29.10: toMartin/to ty jsi truhlik, vid... ......
26.10: Dobrý den,chtěl bych se zeptat jaká je délka hranic MONACA,d ěkuji ......
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Vincenc, zítra Anastázie