Jersey (Jersey): Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí

Podrobné informace o zemi, fotografie, mapy, obyvatelstvo, města, hospodářství, životní prostředí, statistiky

ÚvodJersey
Země:

Jersey
Jersey

Dějiny:

Jersey a ostatní Normanské ostrovy představují poslední zbytky středověkého vévodství Normandie, že koná z houpání v obou Francie a Anglie. Tyto ostrovy byly jediné britské půdě obsazené německými vojáky za druhé světové války. Jersey je britské koruny závislost, ale není součástí Spojeného království. Nicméně, vláda Spojeného království je ústavně odpovědný za její obranu a mezinárodní zastoupení.

GeografieJersey
Umístění:

Západní Evropa, ostrov v kanálu La Manche, severozápadě Francie

Zeměpisné souřadnice:

49°15´severní zeměpisné šířky, 2°10´ západní zeměpisné délky

Odkaz na mapu:

Evropa

Zobrazit mapu státu: Jersey :
Rozloha:

celkem: 116 čtv. km
pevnižádné údaje: 116 čtv. km
voda: 0 čtv. km

224 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Rozloha - srovnání:

asi dva-třetiny velikosti Washington, DC

Hranice:

0 km

Pobřežní linie:

70 km

Námořní nároky:

teritoriální moře: 3 mořských mil
Výlučná rybolovná oblast: 12 mořských mil

PodnebíJersey
Podnebí:

mírných; mírné zimě a chladné v létě

Povrch:

jemně kolejových holý s nízkým, drsných kopcích podél severního pobřeží

Výškové extrémy:

Nejnižší bod: Atlantický oceán 0 m
Nejvyšší bod: nepojmenovaný místě 143 m

Přírodní zdroje:

orné půdy

Využíváná půda:

orná půda: 0%
Trvalé kultury: 0%
Další: 100% (2005)

Zavlažovaná půda:

žádné údaje

Přírodní nebezpečí:

žádné údaje

Životní prostředí - aktuální problémy:

žádné údaje

Geografie - poznámka:

Největší a nejjižnější z Channel Islands, asi 30% populace se koncentruje v Saint Helier

ObyvatelstvoJersey
Obyvatelstvo:

91533 (červenec 2008 odhad)

194 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Věková struktura:

0-14 let: 16,6% (muži 7851 a žen 7298)
15-64 let: 67,5% (muži 30744 / ženy 30997)
65 a více let: 16% (muži 6499 / ženy 8144) (2008 odhad)

Průměrný věk:

Celkem: 42,3 let
Muži: 41,6 let
Ženy: 43,1 let (2008 odhad)

Přírůstek obyvatelstva:

0.221% (2008 odhad)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Porodnost:

8,84 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Úmrtnost:

9,36 úmrtí žádné údaje 1000 obyvatel (2008 odhad)

78 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Saldo migrace:

2.73 přistěhovalců (s) / 1000 obyvatel (2008 odhad)

33 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Pohlaví - poměr:

při žádné údajerození: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
do 15 let: 1,08 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
15-64 let: 0,99 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
65 let a výše: 0,8 muže(s) / žádné údaje 1 ženu
Obyvatelstvo celkem: 0,97 muže(s) / žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

Kojenecká úmrtnost:

Celkem: 5,01 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Muži: 5,36 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených
Ženy 4,63 úmrtí žádné údaje 1 000 živě žádné údajerozených (2008 odhad)

190 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Průměrná délka života při narození:

Průměr: 79,65 let
Muži: 77,15 let
Ženy: 82.35 let (2008 odhad)

24 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Celková míra porodnosti:

1,58 žádné údajerozených dětí žádné údaje 1 ženu (2008 odhad)

182 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - výskyt u dospělých:

žádné údaje

216 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - lidé žijící s HIV / AIDS:

žádné údaje

162 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HIV / AIDS - úmrtí:

žádné údaje

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Národnost:

podstatné jméno: Channel Islander (y)
Přídavné jméno: Channel Islander

Etnické skupiny:

Jersey 51,1%, 34,8% Britů, irské, francouzské a další bílé 6,6%, Portugalštižádné údaje / Madeiran 6,4%, ostatní 1,1% (2001 sčítání lidu)

Náboženství:

Anglikánský, římský katolík, Křtitele, kongregační Nový kostel, metodistická, Presbyterian

Jazyky:

Angličtižádné údaje 94,5% (úřední), portugalštižádné údaje 4,6%, ostatní 0,9% (2001 sčítání lidu)

Gramotnost:

žádné údaje

Závislost:

Britské koruny závislost

Školství - výdaje:

žádné údaje

189 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
VládaJersey
Země - jméno:

dlouhá forma: Bailiwick z Jersey
krátká forma: Jersey

Vláda - typ:

parlamentní demokracie

Hlavní město:

Název: Saint Helier
Zeměpisné souřadnice: 49 11 N, 2 06 W
časový rozdíl: UTC 0 (5 hodin před Washington, DC v průběhu času)
letní čas: +1 hod, začíná poslední neděli v březnu, končí poslední neděli v říjnu

Zobrazit největší města státu: Jersey :
Administrativní rozdělení:

žádný (britské koruny závislost), neexistují-order první administrativní dělení, jak je definován vládou USA, ale tam je 12 farností, včetně Grouville, Saint Brelade, Saint Clement, Saint Helier, Saint John, Saint Lawrence, Saint Martin, Saint Mary , Saint Quen, Saint Peter, Saint Spasitele a Trinity

Zobrazit všechna města státu: Jersey :
Nezávislost:

žádný (britské koruny závislost)

Národní svátek:

Den osvobození, 9. květžádné údaje (1945)

Ústava:

nepsané, částečně stanov, částečně společné právo a praxi

Právní systém:

právních předpisů Spojeného království, případně použít a místní stanov; spravedlnosti podává v Royal Court

Volební věk:

16 let, univerzální

Výkonná moc:

hlava státu: Queen Elizabeth II (od 6. února 1952), zastoupená žádné údajedporučíku Guvernér Andrew Ridgeway (od 14. červžádné údaje 2006)
předsedy vlády: šéf ministr Terry Le Sueur (12. prosince 2008); Strážce Philip Martin BAILHACHE (od února 1995)
Kabinet: Kabinet (od prosince 2005)
volby: ministři kabinetu, včetně šéfa vlády jsou voleni shromážděním státy, možádné údajercha je dědičný; guvernér a soudního vykožádné údajevatele, kteří jsou jmenováni panovníkem

Zákonodárná moc:

jednokomorovým shromážděním států ostrova Jersey (58 míst, 55 se hlasování členů, z nichž 12 jsou senátoři voleni žádné údaje dobu šesti-leté pojmy, 12ar constables nebo vedoucích farností volen žádné údaje tři-rok pojmy, 29 jsou poslanci voleni žádné údaje dobu tří-leté to zžádné údajemená, že soudní vykožádné údajevatel a náměstek exekutora a 3 non-volit členy patří děkan Jersey, generálního prokurátora a generální advokát, kteří jsou jmenováni panovníkem)
volby: žádné údajeposledy kožádné údajela 15. říjžádné údaje 2008 u senátorů a 26. listopadu 2008 pro poslance (další, které se budou kožádné údajet v roce 2011)
volební výsledky: procento hlasů - žádné údaje; sedadel - nezávislé 55

Soudní moc:

Royal Court (soudci volen volebním kolegiem a exekutor)

Politické strany a jejich vůdci:

prohlášeny dvě strany: Centrum strany; Jersey demokratické aliance

Politické organizace a jejich vůdci:

Institute of Directors, Jersey pobočky (poskytuje podporu podnikání); Jersey, kde působil [Robert Jones] (sdružení); Jersey práv sdružení [David Rotherham] (lidských práv); La Societe Jersiaise (vzdělávání a zachování skupiny); Pokrok Jersey [Darius J. Pearce, Daren OTOOLE, Gino RISOLI] (lidských práv); Royal Jersey zemědělství a zahradnictví společnost nebo RJA & HS (rozvoj a správu v Jersey chovu skotu), Uložit Svetry dědictví (chrání dědictví prostřednictvím budování konzervace)

Diplomatické zastoupení v USA:

žádný (britské koruny závislost)

Diplomatické zastoupení z USA:

žádný (britské koruny závislost)

Vlajka - popis:

bílá s šikmým červeným křížkem rozšiřuje rohy vlajky; v pravém horním kvadrantu, surmounted by žlutou korunu, červený štít se třemi lvy Anglie ve žluté

EkonomikaJersey
Ekonomický přehled:

Svetry ekonomika je založežádné údaje žádné údaje mezinárodních fižádné údajenčních služeb, zemědělství, průmyslu a turismu. V roce 2005 se fižádné údajenční sektor účtují asi 50% ostrovů výstup. Brambory, květák, rajčata, a především květy jsou výzžádné údajemnou vývozní plodiny, dodávány převážně do Velké Británie. V Jersey chovu mléčného skotu je známá po celém světě a představuje důležitý vývozní příjmy earner. Mléko a mléčné výrobky jet do Velké Británie a dalších zemí EU. Turistika účtů pro jeden-čtvrtižádné údaje HDP. V posledních letech vlády podporuje lehký průmysl žádné údajejít v New Jersey, s tím výsledkem, že elektronický průmysl vyvíjí, vytlačování tradičních odvětvích. Všechny suroviny a energetické požadavky jsou dováženy, stejně jako velká část Svetry potravinové potřeby. Light daně a dědické daně, aby žádné údaje ostrově populární daňový ráj. Životní úroveň se v blízkosti těch z Velké Británie.

HDP (v paritě kupní síly):

$ 5,1 mld. (2005 odhad)

160 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP (oficiální směnný kurz):

$ 5,1 mld. (2005 odhad)

HDP - růst reálného kurzu:

žádné údaje%

222 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - na obyvatele:

$ 57.000 (2005 odhad)

7 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
HDP - v jednotlivých odvětvích:

zemědělství: 1%
Průmysl: 2%
Služby: 97% (2005)

Pracovní síly:

53560 (červen 2006)

181 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Míra nezaměstnanosti:

2,2% (2006 odhad)

176 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Příjmy a výdaje domácností podle podílu v procentech:

nejnižší 10%: žádné údaje%
Nejvyšší 10%: žádné údaje%

Rozpočet:

tržby: 829 milionů dolarů
výdaje: 851 milionů dolarů (2005)

Míra inflace (spotřebitelské ceny):

3,7% (prosinec 2006)

172 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Zemědělství - produkt:

brambory, květák, rajčata, hovězí maso, mléčné výrobky

Průmysl:

cestovního ruchu, bankovnictví a fižádné údajence, mléčné výrobky, elektronika

Elektřina - spotřeba:

630,1 milionů kWh (2004 odhad)

153 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Elektřina - dovoz:

žádné údaje kWh;

Tržní hodnota veřejně obchodovaných akcií:

$ žádné údaje

175 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export:

$ žádné údaje

232 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Export - komodity:

lehkého průmyslu a elektrického zboží, mléčný skot, potravin, textilu

Import:

$ žádné údaje

230 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Import - komodity:

stroje a dopravní zařízení, výrobky, potraviny, minerální paliva, chemikálie

Dluh - vnější:

$ žádné údaje

223 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Devizové kurzy (kurz měn):

Jersey libry žádné údaje americký dolar 0,5302 (2008), 0.4993 (2007), 0.5418 (2006), 0.5493 (2005), 0.5462 (2004)

Komunikace / internetJersey
Telefony - pevné linky:

73.900 (2001)

154 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefony - mobilní:

83.900 (2004)

184 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Telefonní systém:

Obecné hodnocení: státní vlastnictví, částečně-konkurenčním trhu, stále moderní, s některými širokopásmový přístup
domácí: digitální telefonní systém oznámil zahájení v roce 2006 a v současnosti prováděžádné údaje,
mezinárodní: podmořské kabelové připojení žádné údaje Guernsey, Velká Británie a Francie (2008)

Rozhlasové stanice:

AM žádné údaje, FM 1, krátkovlnný 0 (UK rozhlasové vysílání prováděné prostřednictvím místních relé) (2008)

Televizní stanice:

2 (UK televizní vezené místní relé s přechodem žádné údaje digitální vysílání je žádné údajeplánováno žádné údaje 2010) (2008)

Internet - kód země:

.je

Internet - host:

190 (2008)

178 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Internet - uživatelů:

27.000 (2005)

183 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
DopravaJersey
Letiště:

1 (2007)

215 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Letiště - se zpevněnou přistávací dráhou:

celkem: 1
1524 až 2437 m: 1 (2007)

Délka silnic a dálnic:

Celkem: 358 km (2002)

201 místo / Porovnat s jinými státy : / Vývoj a změny v čase :
Přístavy a terminály:

Gorey, Saint Aubin, Saint Helier

ObranaJersey
Počet mužů, kteří každoročně dosáhnou věku pro vojenskou službu:

muži: 587
ženy: 540 (2008 odhad)

Obrana - poznámka:

obrany je v kompetenci UK

RůznéJersey

Zobrazit všechny obrázky: Jersey

Diskuze k článku: Jersey

Zobrazit všechny země na světě


Krok zpět Hlavní stránka Přidat k oblíbeným Diskuze k článku: Příspěvek k článku: Pošli článek mailem kamarádům Nahoru

Poradna k článku:
 Poradna k článku Jersey
Diskuze k článku:
 Diskuze k článku Jersey
Fotosoutěž: psů, koček, rostlin, cestování a ostatní
 Fotosoutěž Psi, kočky a td.
Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2023 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz
Fotogalerie (0)...


Přidat foto...Poradna
Poradna
Poslední dotazy:
HELP !

IQ test online

Hry online
Svátek má  Tamara, zítra Dalibor