WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Obalové plochy


SVĚT GEOMETRIE


Válcová plocha, Kuželová plocha, Anuloid, Archimédová serpentina, Plocha tečen válcové šroubovice


1. Válcová plocha (translační obalová : sféry - podle osy

2. Válcová plocha (rotační obalová : rovina rovnoběžná s osou - kolem osy)

3. Kuželová plocha (rotační obalová : rovina různoběžná s osou - kolem osy)

4. Anuloid (rotační obalová : sféra, ležící mimo osy, - kolem osy)

5. Plocha tečen válcové šroubovice (šroubový pohyb roviny různoběžné s osou)

6. Archimédová serpentina (šroubový pohyb sféry, ležící mimo osy)

___________________________________________________________________________________