WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Šroubové plochy


SVĚT GEOMETRIE


Šroubová přímková plocha, Šroubová plocha (příčný profil - kružnice) Plocha vinutého sloupku, Šroubová plocha (čelní řez - kružnice) Plochy sv. Jiljí


1. Šroubová přímková plocha

2. Šroubová plocha (příčný profil - kružnice) Plocha vinutého sloupku

3. Šroubová plocha (čelní řez - kružnice) Plochy sv. Jiljí

4. Archimédová serpentina


1. Šroubová přímková plocha


2. Šroubová plocha (příčný profil - kružnice). Plocha vinutého sloupku


3. Šroubová plocha (čelní řez - kružnice). Plochy sv. Jiljí


4. Archimédová serpentina

,

Všimnite si, že kružnice, která šroubuje, má vždycky normálu stejnou s normálou šroubovice. To znamená, že není kolmá na rovinu XY.

Obecný tvář:

Odvozeni

a - poloměr šroubovice (vzdálenost šroubovice od osy Z), b - redukovaná výška závitu, r - poloměr kružnice Archimedové serpentiny (kružnice, která šroubuje).

___________________________________________________________________________________