WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Rovinné křivky


SVĚT GEOMETRIE


Křivky druhého stupně


Obecný tvar  Ax2+2Bxy+Cy2+2Dx+2Ey+F=0

a) AC - B2 > 0 : Elipsa (Elipsa,kružnice, bod, nic)

b) AC - B2 = 0 : Parabola(Parabola, dvě rovnoběžné přímky, jedna přímka)

c) AC - B2 < 0 : Hyperbola(Hyperbola,  dvě různoběžné přímky)


Kružnice : 2+y2=R2

Parametrické vyjádření(střed v (Xo,Yo) :


Elipsa : x2/a2 + y2/b2 =1

Parametrické vyjádření(střed v (Xo,Yo):


Parabola : ( x - xo )2 = 2p( y - y0 )


Hyperbola : x2/a2 -  y2/b2 =1

Parametrické vyjádření (střed v (Xo,Yo):


Příklad:

Kružnice: x2 + y2 = 9 

 Parabola : x2 = y

 Elipsa : x2/ 36 + y2/9 =1

 Hyperbola :

___________________________________________________________________________________