WWW.CELYSVET.CZ - encyklopedie: pokojové rostliny, psi, kočky, státy ___________________________________________________________________________________

Narcis (Narcissus)


ROSTLINNÝ SVĚT


Narcis (Narcissus) bývá spolu s petrklíčem nazýván.


BOTANICKÝ NÁZEV:
Narcissus.
POPIS:
Narcis (Narcissus) je rostlinou jara. Pěstovat tuto rostlinu v domácích podmínkách lze stejně dobře, jako ostatní cibulovité rostliny. Cibule se sázejí blízko jedna k druhé, zasypou se hlínou a dají se na čerstvý vzduch. Když se objeví poupata, umisťují se do dobře osvětlené místnosti. V toto období vyžadují také přiměřenou teplotu vzduchu, bez velkých výkyvů, a stále vlhkou půdu. Narcis (Narcissus) se pravidelně hnojí. Po květu je nutné uříznout květy a dále zalévat rostlinu, dokud listy neuvadnou. Také je nutné cibulku vyjmout, osušit ji a na jaře zasadit.
ČELEĎ:
Amaryllidaceae, amarylkovité.
PŮVOD:
Středozemí.
UMÍSTĚNÍ:
Narcis (Narcissus) má rád stanoviště v polostinném prostředí.
ZÁLIVKA, HNOJENÍ:
Narcis (Narcissus) potřebuje stále vlhkou půdu. Také ho nezapomeneme pravidelně hnojit.
MNOŽENÍ:
Narcis (Narcissus) se množí dceřinnými cibulemi, které sázíme blízko u sebe, zasypeme hlínou a umístíme na čerstvý vzduch.
ŠKŮDCI, CHOROBY:
Žluté listy:
Příčinou bývá obvykle chladný průvan. Další možnou příčinou může být nesprávná zálivka a nedostatek světla.
Poupata se neotevírají:
Příčinou je buď nevyrovnaná vlhkost substrátu, nebo smáčení poupat vodou, pokud rostlinu neopatrně zaléváte. Neotevřená poupata vždy odumírají.
Nestejnoměrné kvetení:
Příčinou jsou buď nestejně velké, nebo nestejně životaschopné cibule. Pokud příčinou není rozdílnost cibulí, pravděpodobně jste zapomněli občas mísu pootočit.
Listy dlouze vytáhlé a svěšené:
Příčinou může být příliš dlouhé temné období ještě před přenosem dovnitř nebo nedostatek světla na místě pro kvetení.
Zakrnělý růst:
Příčinou je většinou nedostatečně dlouhé temné období. Cibule nepřenášejte na světlo dříve, dokud výhony nevyrostou asi 3 až 5 cm vysoko. Příčinou však může být také nedostatek vody v substrátu.
Cibule vůbec nekvetou:
Příčinou je pravděpodobně příliš malý rozměr cibulí. Dalšími příčinami však může být také: příliš teplé nebo příliš krátké temné období, ještě před přenosem cibulí na světlo, ale také příliš suchý substrát.
Deformované květy:
Příčinou může být příliš teplé a temné období. Během zakořeňování cibulí v tohoto období má být teplota kolem 5 stupňů C. Mísu, v které cibule uchováváte, proto nedávejte na místa nebo do místností, kde dochází k oteplování díky silnému přímému slunečnímu záření.
Květy zahnívají:
Příčinou bývá nadbytek vody substrátu. Pokud na dně mísy nejsou otvory a přebytečná voda tak nemůže odtékat, substrát se snadno přemokří, a to zvláště při nízké teplotě vzduchu. Přebytečnou vodu z mísy proto vždy opatrně odstraňte.
VAROVÁNÍ:
Obsahuje jedovaté alkaloidy.

___________________________________________________________________________________