Šroubové plochy

Šroubové plochy
Zvětšit :::
Šroubová přímková plocha, Šroubová plocha (příčný profil - kružnice) Plocha vinutého sloupku, Šroubová plocha (čelní řez - kružnice) Plochy sv. Jiljí

1. Šroubová přímková plocha

2. Šroubová plocha (příčný profil - kružnice) Plocha vinutého sloupku

3. Šroubová plocha (čelní řez - kružnice) Plochy sv. Jiljí

4. Archimédová serpentina


1. Šroubová přímková plocha


2. Šroubová plocha (příčný profil - kružnice). Plocha vinutého sloupku


3. Šroubová plocha (čelní řez - kružnice). Plochy sv. Jiljí


4. Archimédová serpentina

,

Všimnite si, že kružnice, která šroubuje, má vždycky normálu stejnou s normálou šroubovice. To znamená, že není kolmá na rovinu XY.

Obecný tvář:

Odvozeni

a - poloměr šroubovice (vzdálenost šroubovice od osy Z), b - redukovaná výška závitu, r - poloměr kružnice Archimedové serpentiny (kružnice, která šroubuje).


Více na www:
 Www.celysvet.cz
 Zobrazit článek
 Zobrazit forum
 Psi plemena (486)