Narcis (Narcissus)

Narcis (Narcissus)
Zvětšit :::
Narcis (Narcissus) bývá spolu s petrklíčem nazýván.

BOTANICKÝ NÁZEV: Narcissus. POPIS: Narcis (Narcissus) je rostlinou jara. Pěstovat tuto rostlinu v domácích podmínkách lze stejně dobře, jako ostatní cibulovité rostliny. Cibule se sázejí blízko jedna k druhé, zasypou se hlínou a dají se na čerstvý vzduch. Když se objeví poupata, umisťují se do dobře osvětlené místnosti. V toto období vyžadují také přiměřenou teplotu vzduchu, bez velkých výkyvů, a stále vlhkou půdu. Narcis (Narcissus) se pravidelně hnojí. Po květu je nutné uříznout květy a dále zalévat rostlinu, dokud listy neuvadnou. Také je nutné cibulku vyjmout, osušit ji a na jaře zasadit. ČELEĎ: Amaryllidaceae, amarylkovité. PŮVOD: Středozemí. UMÍSTĚNÍ: Narcis (Narcissus) má rád stanoviště v polostinném prostředí. ZÁLIVKA, HNOJENÍ: Narcis (Narcissus) potřebuje stále vlhkou půdu. Také ho nezapomeneme pravidelně hnojit. MNOŽENÍ: Narcis (Narcissus) se množí dceřinnými cibulemi, které sázíme blízko u sebe, zasypeme hlínou a umístíme na čerstvý vzduch. ŠKŮDCI, CHOROBY: Žluté listy: Příčinou bývá obvykle chladný průvan. Další možnou příčinou může být nesprávná zálivka a nedostatek světla. Poupata se neotevírají: Příčinou je buď nevyrovnaná vlhkost substrátu, nebo smáčení poupat vodou, pokud rostlinu neopatrně zaléváte. Neotevřená poupata vždy odumírají. Nestejnoměrné kvetení: Příčinou jsou buď nestejně velké, nebo nestejně životaschopné cibule. Pokud příčinou není rozdílnost cibulí, pravděpodobně jste zapomněli občas mísu pootočit. Listy dlouze vytáhlé a svěšené: Příčinou může být příliš dlouhé temné období ještě před přenosem dovnitř nebo nedostatek světla na místě pro kvetení. Zakrnělý růst: Příčinou je většinou nedostatečně dlouhé temné období. Cibule nepřenášejte na světlo dříve, dokud výhony nevyrostou asi 3 až 5 cm vysoko. Příčinou však může být také nedostatek vody v substrátu. Cibule vůbec nekvetou: Příčinou je pravděpodobně příliš malý rozměr cibulí. Dalšími příčinami však může být také: příliš teplé nebo příliš krátké temné období, ještě před přenosem cibulí na světlo, ale také příliš suchý substrát. Deformované květy: Příčinou může být příliš teplé a temné období. Během zakořeňování cibulí v tohoto období má být teplota kolem 5 stupňů C. Mísu, v které cibule uchováváte, proto nedávejte na místa nebo do místností, kde dochází k oteplování díky silnému přímému slunečnímu záření. Květy zahnívají: Příčinou bývá nadbytek vody substrátu. Pokud na dně mísy nejsou otvory a přebytečná voda tak nemůže odtékat, substrát se snadno přemokří, a to zvláště při nízké teplotě vzduchu. Přebytečnou vodu z mísy proto vždy opatrně odstraňte. VAROVÁNÍ: Obsahuje jedovaté alkaloidy.


Více na www:
 Www.celysvet.cz
 Zobrazit článek
 Zobrazit forum
 Psi plemena (486)